Upcoming events

  • október: Bienále animácie
  • október: Jeden svet (11. - 16. 10. 2018)
  • október: Filmový festival inakosti (17. - 23. 10. 2018)
  • október/november: Bergman 100 + KADU
  • november: Festival slobody (5. - 7. 11. 2018)
  • november: MFF Bratislava
  • november: Mittel Cinema Fest

Uvedené podujatia a ich termíny sa môžu zmeniť. Ďakujeme za porozumenie. 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.