Nemecká jeseň

 

Nemecká jeseň je štvormesačná (september – december 2017) filmová prehliadka venovaná fenoménu nového nemeckého filmu (60. – 80. roky 20. storočia). 

 Prehliadka bude pozostávať z dvoch hlavných častí: 

1) retrospektíva Alexandra Klugeho – 14 filmov (uvádzame pri príležitosti jeho 85. narodenín, ktoré oslávil 14. februára tohto roka) a 
2) nový nemecký film – výber zásadných diel tohto obdobia dejín nemeckej kinematografie (tvorcov ako Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Volker Schlöndorff či Wim Wenders).

Nemecká kinematografia zaznamenala v sledovanom období mimoriadne dynamický a plodný vývoj, ktorý sa pokúsime predstaviť slovenským divákom aspoň v hrubých obrysoch. Účasť na prehliadke prisľúbil prof. Thomas Elsaesser, autor viacerých knižných publikácií o rôznych aspektoch nového nemeckého filmu. Profesor Elsaesser prednesie v Bratislave v októbri 2017 prednášku o tvorbe Alexandra Klugeho. Pri príležitosti prehliadky vyjde aj sprievodná knižná publikácia, ktorá predstaví fenomén nového nemeckého filmu v podrobnejších súvislostiach. Prehliadku organizuje Slovenský filmový ústav v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava a s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU.


PODROBNÉ INFORMÁCIE O FILMOCH, PROGRAME A PREDAJ PERMANENTIEK/CINEPASSOV NA cinepass.sk 

 

More info

Baal Baal; Volker Schlöndorff, 1969, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň

Baal explores the cult of the genius, an anti-heroic figure who chooses to be a social outcast and live on the fringe of bourgeois morality. http://www.imdb.com Show more

2D OR
More info

Hunting Scenes from Bavaria Jagdszenen aus Niederbayern; Peter Fleischmann, 1969, OV (nem.) + ST (cz) | Nemecká jeseň

Abram returns to his small village and although his repairing skills are needed, people's suspicion about his sexual preferences make his life hard. http://www.imdb.com Show more

2D OR
More info

Even Dwarfs Started Small Auch Zwerge haben klein angefangen; Werner Herzog, 1970, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň

The inhabitants of an institution in a remote country rebel against their keepers. Their acts of rebellion are by turns humorous, boring and alarming. An allegory on the problematic nature of fully liberating the human spirit, as both commendable and disturbing elements of our nature come forward. The film shows how justifiable revolt may be empowering, but may also turn to chaos and depravity. The allegory is developed in part by the fact that the film is cast entirely with dwarfs. http://www.imdb.com Show more

2D OR
More info

Aguirre, the Wrath of God Aguirre, der Zorn Gottes; Werner Herzog, 1972, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň

In the 16th century, the ruthless and insane Don Lope de Aguirre leads a Spanish expedition in search of El Dorado. http://www.imdb.com Show more

2D OR
More info

Fear Eats the Soul Angst essen Seele auf; Rainer Werner Fassbinder, 1974, OV (nem.) + ST (sk) | Nemecká jeseň

An almost accidental romance is kindled between a German woman in her mid-sixties and a Moroccan migrant worker around twenty-five years younger. They abruptly decide to marry, appalling everyone around them. http://www.imdb.com Show more

2D OR
More info

The Lost Honor of Katharina Blum Die verlorene Ehre der Katharina Blum; Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta, 1975, OV (nem.) + ST (cz) | Nemecká jeseň

A young woman's life is scrutinized by police and tabloid press after she spends the night with a suspected terrorist. http://www.imdb.com Show more

2D OR
More info

Kings of the Road Im Lauf der Zeit; Wim Wenders, 1976, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň

A traveling projection-equipment mechanic works in Western Germany along the East-German border, visiting worn-out theatres. He meets with a depressed young man whose marriage has just broken up, and the two decide to travel together. http://www.imdb.com Show more

2D OR
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.