Double Bill:The Munich Agreement

September 2018:  Masaryk; Stratení v Mníchove

Tohto roku si pripomíname 80. výročie jednej z kľúčových udalostí pre moderné dejiny Československa. 30. septembra 1938 predstavitelia štyroch európskych mocností (Arthur Neville Chamberlain – Spojené kráľovstvo, Édouard Daladier – Francúzsko, Adolf Hitler – Nemecko, Benito Mussolini – Taliansko) podpísali tzv. Mníchovskú dohodu. Česko-Slovensko na základe zmluvy odstúpilo Nemecku Sudety, pohraničné územie obývané prevažne Nemcami. Film Juliusa Ševčíka Masaryk zachytáva obdobie rokov 1937 – 1939. Hlavnou postavou filmu je Jan Masaryk, syn prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka, ktorý pôsobí na začiatku príbehu ako veľvyslanec Československa v Spojenom kráľovstve. Práve udalosti vedúce k podpísaniu dohody a následný podpis zasiahnu výrazne do života Jana Masaryka. Na druhej strane, dej filmu Petra Zelenku Stratení v Mníchove je situovaný do súčasnosti. Umne rozvíjaná sofistikovaná zápletka filmu spája „návštevu“ Daladierovho papagája v Prahe a zároveň nakrúcanie česko-francúzskeho koprodukčného filmu o Mníchovskej dohode. Ako je u Zelenku zvykom, hranice medzi filmom a skutočnosťou sú nezreteľné, jedno sa prelína do druhého, prestupujú sa navzájom. Film tak ponúka svojský pohľad na význam udalosti pre dnešok. Zelenka sa na veci pozerá z odstupu a využíva humor a iróniu nie na lacné odľahčenie vážnej udalosti, ale na prehĺbenie jej reflexie. 

More info

A Prominent Patient

Masaryk; Julius Ševčík, 2016, versions: OR

Winter 1939. Flamboyant Czech diplomat Jan Masaryk has fled to America to escape his recent past. Germany has invaded Czechoslovakia and Masaryk is now a man without a nation. In America, he tries to forget the personal and political betrayals he and his country have suffered – but these events shadow his every step. Having served as the Czechoslovak ambassador in London, Masaryk had failed to win the support of the British and could not avert the ruination of his country. With the help of Dr. Stein, a German immigrant and psychiatrist, and the beautiful writer Marcia Davenport, Masaryk tries to overcome his demons and relives the dramatic events leading up to the outbreak of the Second World War. source: http://www.aic.sk Show more

2D OR 12
More info

Lost in Munich

Ztraceni v Mnichově; r. Petr Zelenka, 2015, 102‘, OV (cz + franc.) | filmotéka ; Petr Zelenka, 2015, versions: CS

Sir „P“, deväťdesiatročný papagáj šedý, ktorý kedysi patril Eduardovi Daladierovi, sa na pozvanie riaditeľa Francúzskeho kultúrneho inštitútu ocitne v roku 2008 v Prahe ako živá relikvia z dôb Mníchovskej dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasom dodnes opakuje niektoré dôležité vety a prehlásenia. Papagája za dramatických okolností unesie český novinár Pavel a na základe papagájových kontroverzných citácií Daladiera rozpútava medzinárodný politický škandál. Show more

DVD/BD CS 12
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.