Double Bill: 100. anniversary of the end of I.WW

November 2018: Veľká ilúzia, Signum laudis

 

<strong>V novembri uvedieme v cykle Double Bill dva filmy odohrávajúce sa počas I. svetovej vojny pri príležitosti 100. výročia jej konca (11. november 1918). </strong>Veľká ilúzia Jeana Renoira rozpráva príbeh o ľudskosti, v ktorom ani vojnové šialenstvo a zbrane nedokážu zabiť rešpekt a úctu k človeku. Ľudia zostávajú ľuďmi nehľadiac na to, na ktorej strane barikády stoja, či z ktorej spoločenskej vrstvy pochádzajú. Morálka a úcta k človeku sú tým najdôležitejším: o to viac to platí v ťažkých vojnových časoch. Naopak Signum laudis Martina Hollého ml. nahliada na medziľudské a medzitriedne vzťahy kritickým okom. Poukazuje na opačnú situáciu ako Renoirov film – na absenciu akejkoľvek morálky v radoch dôstojníkov, ktorí si prispôsobujú skutočnosti tak, aby to vyhovovalo ich vlastným cieľom. Keď ide o život, morálka ide nabok. Ide tak o dva rôzne pohľady na vojnou skúšané ľudstvo, pričom oba dospievajú k obžalobe nezmyselnosti akýchkoľvek vojen, ale aj starého triedneho systému, ktorý padol s poslednými výstrelmi pušiek v I. svetovej vojne.

 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.