Ingmar Bergman: Hell on earth

November 2018: Prameň panny, Siedma pečať, Lesné jahody, Persona, Ako v zrkadle, Hostia Večere Pána, Mlčanie

Tento rok si kinematografické inštitúcie (filmotéky, festivaly, archívy) po celom svete pripomínajú 100. výročie narodenia velikána svetovej kinematografie, švédskeho režiséra Ingmara Bergmana (14. júl 1918 – 30. júl 2007). Bergman, hoci nebol len filmovým režisérom, ale aj divadelným, svojou tvorbou výrazným spôsobom ovplyvnil svetovú kinematografiu. Aj FILMOTÉKA sa pripája k pripomienkam jeho výročia. V novembri uvedieme cyklus siedmich Bergmanových filmov. Ako napovedá podtitul v názve cyklu Peklo na zemi, Bergmanova vízia situácie človeka vo svete, tak, ako ju prezentoval vo svojich dielach, neoplývala optimizmom, skôr naopak. Bergmanovo peklo na zemi nie je spôsobené žiadnym nadprirodzenom. Peklo si zo života na zemi robia sami ľudia. Program cyklu je komponovaný v troch blokoch. V prvom budú uvedené filmy Prameň panny a Siedma pečať, kde Bergman otvára tému viery v rôznych polohách (pohanskej či kresťanskej). Vo filmoch Lesné jahody a Persona sa hlavné postavy vysporadúvajú s vlastným životom. Napokon uvedieme Bergmanovu trilógiu o mlčaní Boha (niekedy nazývanú aj komorná trilógia), ktorú tvoria filmy Ako v zrkadle, Hostia Večere Pána a Mlčanie. Ako pripomína Petr Gajdošík, ide o „prvú veľkú syntézu Bergmanovho myšlienkového vývoja“ a to napriek tomu, že Bergman podľa svojich spomienok o filmoch pôvodne neuvažoval ako o trilógii. (Pozri Gajdošíkov článok Mezi nebem a zemí. Otazníky víry ve filmech Ingmara Bergmana dostupný na serveri www.nostalghia.cz.) Cyklus venovaný Ingmarovi Bergmanovi uvádzame v spolupráci so spoločnosťou Film Europe v rámci projektu Bergman 100 (www.bergman100.sk).

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.