Služby

Poskytujeme projekčné služby v kinosálach KINA LUMIERE. Prednostne sa zameriavame na realizáciu filmových podujatí: verejných alebo interných projekcií, filmových festivalov, filmologických seminárov.  

Na tejto stránke nájdete informácie o technickom vybavení kinosál, fotografie kinosál, Všeobecné podmienky realizácie podujatí v KINE LUMIERE. 

V prípade záujmu o služby KINA LUMIERE vyplňte prosím objednávkový formulár a zašlite ho na adresu kinolumiere@sfu.sk.

Prosíme Vás, aby ste zároveň v emaile alebo priamo vo formulári špecifikovali čo možno najviac podrobností o priebehu podujatia:

 1. popis podujatia/o aké podujatie sa jedná?
 2. premietanie filmov / seminár / prednáška
 3. pre verejnosť / pre uzavretú spoločnosť / na pozvánky
 4. predaj vstupeniek: áno / nie, vstup voľný
 5. predaj vstupeniek vlastným systémom / cez pokladňu kina (odporúča sa)
 6. filmy s elektronickým titulkovaním? / bez elektronického titulkovania?
 7. filmy na profesionálnom premietacom kino nosiči (DCP alebo 35 mm) / filmy na inom premietacom nosiči (DVD/bluray, mp4...)
 8. podujatie s tlmočením - konzekutíva / podujatie s tlmočením - simultánne do staničiek / podujatie bez tlmočenia
 9. požadované mikrofóny: 1 / 2 / viac
 10. Prezentácie - len powerpoint bez zvuku / prezentácie s videami a zvukom / bez prezentácii

Ďakujeme.

 

Screens

popis
K1
K2
K3
K4
Kapacita

195 79  36 44 
35 mm projekcia 

áno
digitálna projekcia 2D (DCP)
DCI štandard
áno
digitálna projekcia 3D

nie
*dvd/bluray projekcie

áno
*audiovizuálne súbory/
PC projekcia:  

mp4 full HD, H264, stereo
bitrate: do 5Mbit/s.
max. veľkosť súboru: 5 GB
Mikrofón (bezdrôtový) 1 + 1 1 nie nie
elektronické titulkovanie áno
(.srt)
áno
(.srt)
áno 
(.srt)
áno 
(.srt)
bezbariérový prístup áno áno nie
(schody)
nie
(schody)

Price list - screenings on demand

 € per hour

  K1  K2 K3 K4
8:00 - 16:00 100,00 € 70,00 € 50,00 € 50,00 €
16:00 - 22:00 200,00 € 140,00 € 100,00 € 100,00 €

 

 

 

* Ceny sú špecifikované za každú začatú hodinu.

updated: 18.5.2017

služby

 

 1. Výlep plagátov na steny a stĺpy v kinosálach nie je povolený.

 2. Výlep plagátov a iných propagačným materiálov vo foyer kina je možný len na plochách vyhradených na tieto účely. Výlep plagátov priamo na steny nie je povolený. 

 3. Inštalácie a montáže (vŕtanie, lepenie a pod.) akýchkoľvek propagačných/reklamných materiálov/objektov nie je povolené. 

 4. Rozsah a spôsob vyžívania priestorov foyer (napr. výstavy, prezentačné materiály a pod.) je potrebné vopred konzultovať so zástupcom Kina pred vyhotovením objednávky/zmluvy, v opačnom prípade nebude Organizátorovi podujatia k dispozícii na žiadne špecifické aktivity.

 5. Občerstvenie k jednotlivým akciám spravidla nie je možné realizovať v priestoroch foyer Kina, pre tieto účely je možné využiť kaviareň KAFEHAUS LUMIERE. Podmienky a rozsah cateringových služieb je potrebné dohodnúť priamo s prevádzkovateľom kaviarne michal.stefanovic@kafe.sk.

 6. Sedenie v kinosálach je voľné. 

 7. Do kinosál nie je možné vpúšťať viac divákov ako je kapacita jednotlivých kinosál. (Sedenie na schodoch je z bezpečnostných dôvodov zakázané.)

 8. Do kinosál nie je možné vpúšťať divákov s jedlom a neuzavretými nápojmi.

 9. Premietacie formáty: profesionálnymi kinoformátmi sú: DCP a 35 mm kópia. Kino nesie zodpovednosť za kvalitu projekcie len v prípade dodania týchto profesionálnych projekčných kinoformátov. V prípade, že disponujete iným premietacím formátom, skonzultujte možnosti jeho premietanutia ešte pred vyhotovením objednávky/zmluvy. Premietacie formáty je potrebné kinu poskytnúť na technickú skúšku minimálne 5 dní pred podujatím/premietaním. Upozorňujeme, že technická skúška garantuje len otestovanie spôsobilosti formátu k premietaniu, Kino nekontroluje kompletnosť a kvalitu nahrávky. Kompletná technická projekcia filmu je možná na základe samostatnej objednávky Organizátora, pričom sa vyžaduje osobná účasť Organizátora na projekcii.

 10. Realizácia akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov v kinosálach a kinokabínach nie je povolená, pokiaľ vopred nie je dohodnutý iný postup. Súhlas na audiovizuálny záznam v priestore kina poskytuje SFÚ, súhlas s použitím audiovizuálneho záznamu z premietaného filmu (záznam z plátna) musí Organizátor vyžiadať od majiteľa práv audiovizuálneho obsahu).

 11. Pred oficiálnym zaslaním objednávky/zmluvy Vám odporúčame dôsledne sa oboznámiť s technickým vybavením jednotlivých kinosál, Kino poskytuje služby len v rozsahu svojich technických možností. Technické vybavenie kinosál je špecifikované na webstránke kina.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto všeobecných podmienok.

V Bratislave, 2. 9. 2015

Gallery

Partners

AVF

   
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.