Let There Be Lite

- autor: David Kovalíček -
(Audiovizuálne štúdiá FTF VŠMU)
publikované: 22.06.2020

     Marko Škop sa prostredníctvom svojho druhého celovečerného projektu pokúsil vydať inou cestou, ako žánrovo či tematicky kráča väčšina minuloročnej tunajšej tvorby. Priniesť svetlo do diváckych sŕdc sa pokúsil prostredníctvom príbehu obyčajnej slovenskej rodiny potýkajúcej sa so všednými problémami dnešnej doby. Darí sa mu dokonca viac než len to.

      Rodinná dráma s presahmi do sociálnej sa začína v Nemecku, kde hlavný hrdina filmu Milan pracuje, aby zabezpečil svojej rodine sľubnejšiu budúcnosť. Blížia sa vianočné sviatky, keď sa rodiny schádzajú pri štedrovečernom stole –  a ani Milan nechce byť výnimkou. Akonáhle skončí posledná šichta v roku, je odhodlaný vyraziť na cestu domov. Na naliehanie priateľa/predáka ostáva s jeho rodinou na večeru, kde síce nezapôsobí, no my už o ňom vieme, že je to vďačný a skromný chlapík. Darček pre dcéru v podobe robotického psíka prijíma s pokorou. „Pán Boh vám to zaplať.“

       Doma ho čaká milujúca manželka, mladší syn a dcéra. Jediný, kto z otcovho príchodu nie je úplne nadšený, je jeho dospievajúci syn Adam. Vo veku, v ktorom chce sám rozhodovať, čomu venuje svoj čas a s kým ho strávi, prirodzene odmieta autoritu v podobe otca, napriek tomu, že si ho váži a jeho rozhodnutia rešpektuje. Zlom prichádza spoločne so správou o samovražde Adamovho spolužiaka. Milanovi klope polícia na dvere so zámerom položiť jeho synovi pár otázok. Adam síce nevyzerá ako problémový či násilný chlapec, rozhodne však vie viac, ako je ochotný polícii a  vlastnému otcovi povedať/prezradiť.

     Škop svojim postavám dokázal vdýchnuť život. Spravil z nich ľudí s mnohými ľudskými chybami. Takýto úspech sa mu darí aj vďaka charizmatickému Milanovi Ondríkovi. Ten si so svojou postavou dobráka poľahky získava sympatie diváka. Škop vysiela sondu hlboko do mužskej duše, ktorá tak ako každá iná zažíva svoje trápenia, prežila svoje krivdy a vždy sa túžila poučiť a odovzdávať len to najlepšie. Vo svojom druhom celovečernom filme skúma mentalitu tradične založeného, konzervatívneho, ale aj mladého, liberálnejšie zmýšlajúceho Slováka na rôznych úrovniach prostredníctvom troj-generačného konfliktu. Na jeho filme je krásne balansovanie na ostrí noža problému. Škop kritizuje stereotypné pohľady „starého“ sveta veľmi citlivo a s úctou. Obdivuje tradície našich starých či prastarých otcov, nesnaží sa ich názory silou mocou podupať. Signalizuje však potrebu pohnúť sa z istých konvencií smerom dopredu, do, ako sa inak hovorí, dvadsiateho prvého storočia. Nie je však nekritický ani voči generácii dnešných tridsiatnikov či štyridsiatnikov migrujúcich za prácou do zahraničia. Tí často zabúdajú že pevné vzťahy v rodine je nutné budovať osobne, doma. No a napokon zobrazuje generáciu tých najmladších, dospievajúcich hrdinov. Hrdinov ich vlastných malých-veľkých problémov, s ktorými si sami bez pomoci skúsenejších nedokážu poradiť.

     Najväčší nedostatok, či skôr nadbytok, v Škopovom filme tkvie v zámere vyjadriť sa snáď ku každému väčšiemu súčasnému celospoločenskému problému. Imigranti, skorumpovaná vláda, nízka životná úroveň priemerného Slováka, narastajúci extrémizmus, homofóbia, nemorálne autority v cirkvi ako inštitúcii zastupujúcej kresťanskú vieru, nefungujúca vymožiteľnosť práva v štáte a mnoho iných. Skrátka, vo filme Nech je svetlo je všetko. Na ploche 90tich minút však nedokáže preniknúť do hĺbky každého spomínaného problému a tak vytvára dojem akejsi nadbytočnosti niektorých tém. Vety ako: „Všetko aj tak riadi nadnárodný kapitál“ navyše v scenári znejú kostrbato a narúšajú tak pocit autenticity prostredia a jazyka ľudí o ktorých film hovorí. Nejde však o zásadný problém. Pocit z nadbytočného počtu spomínaných tém nijak výrazne neovplyvňuje kvality výsledného diela.

     Divácke oko poteší aj špičková kamera Jána Meliša. Ten so Škopom spolupracoval už na jeho debutovom hranom celovečernom filme Eva Nová. Kameraman má oko pre výnimočné zábery s takmer až hmatateľnou atmosférou, ako napríklad klikovanie na fare či záverečný dlhší detailný záber pocitovo pripomínajúci záverečné sekundy Whiplashu Damiena Chazella. Čerešničkou na torte sú neopozerané prostredia oravskej dediny či prírody a mrazivo-hrejivá atmosféra zimného ročného obdobia.

     Škop vo svojom filme neponúka odpovede na mnohé otázky, ktoré sám sebe a divákovi kladie. Aj v tejto výzve vo vlastné interpretácie tkvie čaro jeho filmu. Nech je svetlo nie je dokonalým slovenským filmom, avšak je možné tvrdiť, že je tým najkrajším filmom, aký sme tu za dlhé obdobie mali.

More info

Let There Be Light Nech je svetlo

Nech je svetlo; Marko Škop, versions: OR , SS : slk, deu

Milan has three kids and because he wants to take financially good care of his family he travels for work into Germany. While he is shortly home during Christmas, he finds out that his oldest son Adam is a member of a half-military group. Adam's name is also mentioned while investigating a case of bullying leading to death in school. The father is deciding what to do while he is slowly uncovering the true face of his son, family, the society around him and finally his own as well... Show more

2D Stream OR SS
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.