Stáže pre študentov FTF VŠMU

Kino Lumiere ponúka študentkám a študentom FTF VŠMU - odbor Dejiny a teória filmového umenia a multimédií možnosť absolvovať praktickú stáž v školskom roku 2019/2020 v nasledujúcich oblastiach:

1) EVIDENCIA PLAGÁTOV ARCHÍVU KINA
Stáž je potrebné absolvovať v období: november 2019 - máj 2020
Limit študentov: 2
Akutálny stav prihlásených študentov: 1

2) DRAMATURGIA - PROGRAMOVÉ CYKLY
Príprava komplexného návrhu uceleného programového cyklu pre kino.
Súčasťou stáže je priebežná konzultácia jednotlivých fáz príprav cyklu s pracovníkmi kina.
Kino negarantuje, že sa bude v konenčnej fáze programový cyklus realizovať.
Stáž je potrebné absolvovať v období: november 2019 - máj 2020
Limit študentov: 2
Aktuálny stav prihlásených študentov: 1

3) LUMIEREBLOG ŠTUDENTOV FTF VŠMU
Päť recenzií na filmy, ktoré sú premietané v Kine Lumiere.
Recenzie budú publikované na stránke www.kino-lumiere.sk.
Stáž je potrebné absolvovať v období: november 2019 - máj 2020
Limit študentov: 4
Aktuálny stav prihlásených študentov: 3


 

Žiadosť o praktickú stáž v Kine Lumiere

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.