Trianglom proti systému

- autor: Matej Ambroš -
(Audiovizuálne štúdiá FTF VŠMU, 2. ročník)
publikované: 27.02.2020

Peter Solan nie je pre človeka zaujímajúceho sa o slovenský film neznámym menom. Napríklad po filmoch  Muž, ktorý sa nevrátil či Boxer a smrť sa ako jeden z najvýznamnejších režisérov slovenskej novej vlny vydáva smerom satirickej komédie. Respektíve, Solan sa ním vydával ešte pred natočením spomenutých filmov. Prípad Barnabáš Kos mal byť totiž režisérovým projektom nasledujúcim hneď po poviedkovom filme Čert nespí, no jeho prípravy boli v roku 1957 zastavené. Podľa toho, akým témam sa film venuje, asi ani netreba dodávať kým a prečo boli zastavené.

     Prípad Barnabáš Kos je adaptáciou poviedky Vzostup a pád zo zbierky Čert nespí od Petra Karvaša, podľa ktorej predtým vznikol aj spomínaný rovnomenný film. Satirické ladenie však nebolo všetkým súdruhom po chuti, a tak spolupráca Solana a Karvaša pokračovala až v roku 1964, keď boli pomery na ceste k o čosi väčšej slobode priaznivé. Film rozpráva príbeh Barnabáša Kosa, člena orchestra, trianglistu. Jedného dňa  doma nájde list.  Dočíta sa v ňom, že ho v hierarchii orchestra posúvajú na samý vrchol, kam sa spolu s ním dostáva aj samotný triangel.

     Už z obsahu filmu vyplýva, že so satirou pôjde v tomto filme ruka v ruke aj alegória. Orchester, kde má každý pridelenú svoju pozíciu, či už na vyššom, alebo nižšom stupienku hierarchie, sa javí byť témou priam stvorenou pre sprostredkovanie kritiky vtedajšej spoločnosti. Solan však nesústreďuje prvky podobenstva iba  do priestoru orchestra. Scény s dlhočizným radom na pošte, kde sa zamestnanci neodvažujú porušiť pravidlá systému, či s „vodcami“ uzavretými v bunke, od ktorej si „obyčajní ľudia“ musia držať odstup, nezapôsobia na diváka svojou komikou, ale chladom vyžarujúcim z výstižne podanej alegórie. Mrazivú atmosféru  pomocou zvolených lokalít a kulís dotvára kamera Tibora Biatha, využíva geometrické kompozície ako vytrhnuté z Antonioniho filmov. Ich presnosť, pravidelnosť či hranatosť takisto odkazujú na kontúry spoločenského systému a jeho pravidiel napomáhajúcich „riadnej spravodlivosti a poriadku“. Film akoby si atmosféru požičiaval od susednej českej novej vlny, taktiež bohatej na alegórie či spoločenské kritiky maskované v podobe komédií. Do tejto formy zapadá aj hlavná postava, sprvoti prostý človek, Barnabáš Kos. Trianglistu hovejúceho si na ceste jednoduchým životom systém doslova zomelie, a hoci na jeho čele stoja ľudia, Peter Solan si dáva záležať, aby, aj vďaka spomínaným prvkom, pôsobil v konfrontácii s hlavnou postavou čo najneľudskejšie.

Okrem kritiky politického systému sa film zaoberá aj nebezpečným vplyvom moci na napohľad obyčajných ľudí. Josef Kemr vynikajúco stvárňuje všetky štádiá „kafkovskej“ premeny Barnabáša Kosa, od všedného a nenápadného človeka až po iniciatívneho reformátora. Pravda, jeho predabovanie do slovenčiny uberá čosi z hercovho šarmu, nepôsobí však až natoľko rušivo, aby Kemrov výkon úplne zatienilo. Aj ten najzanedbateľnejší nástroj v orchestri, akým je triangel, môže poslúžiť ako symbol postavenia zaužívaných tendencií hore nohami, pobúrenia más či poukázania na nebezpečenstvo napohľad nevinných vecí.

Hoci film pri výpovedi svojej skrytej myšlienky nezaháľa, pre diváka môže napriek tomu pôsobiť akosi plocho. Dôvod sa dá nájsť v zvolenej forme narácie, ktorá sa pokúša o vcítenie sa diváka do úlohy hlavnej postavy. To sa jej spočiatku aj darí, téma filmu však ide presne opačným smerom, keď Barnabáša Kosa stavia do čoraz väčšmi  nesympatickej pozície, až ho na konci filmu úplne opúšťa.

Napriek tomu ide o na slovenské pomery veľmi odvážne a zručne natočené podobenstvo, ktorého chlad spôsobený jeho výstižnosťou v divákovi na niekoľko chvíľ zostane. Spolu s ním sa môže dostaviť aj otázka, prečo u nás nevznikalo viac podobných filmov. Nuž, možno by to tak aj bolo, keby filmov všeobecne naozaj vznikalo, jednoducho, viac.

More info

The Barnabáš Kos Case Prípad Barnabáš Kos

Prípad Barnabáš Kos; Peter Solan, versions: OR : slk

A satirical tragicomedy criticising hypocrisy, intrigues and provincial life-style. Barnabáš Kos is the triangle player in a big symphony orchestra who is unexpectedly appointed its director. The modest musician resists but soon he realizes what kinds of behaviour form the inevitable rules governing people´s careers. Show more

2D OR
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.