Triedy, pachy a jeden prefíkaný plán.

- autor: Adam Gazdič -
(Audiovizuálne štúdiá FTF VŠMU, 2. ročník)
publikované: 20.03.2020

Pre priaznivcov juhokórejskej kinematografie nie je meno Bong Joon-ho istotne neznáme. V minulosti zaujal excentrický režisér napríklad kriminálnou drámou Spomienky na vraždu, monster filmom so sociálno-kritickým podtónom Mutant či dystopickým Snowpiercerom. Už v týchto dielachbadať pre režiséra charakteristický, výrazne ozvláštňujúci autorský prvok – netradičné miešanie žánrov a postupov, a tým narúšanie diváckych očakávaní. Inak tomu nie je ani v prípade už oscarového Parazita,  jeho najnovšieho filmu, v ktorom ako tematické jadro zvolil triedny konflikt. Cyklus vzájomného mocenského a ekonomického parazitovania a rozpor nižších a vyšších vrstiev tu predstavujú alfu a omegu, nezostávajú však len v rovine implicitných významov, pretavujú sa do naratívnych a štylistických aspektov, čím sa napokon zabezpečuje funkčnosť významovej roviny filmu.

V špinavej, chudobou gniavenej štvrti sa stretávame s rodinou Kimovcov, na ktorých sa šťastie neusmialo už nejakú dobu. Nezamestnaní a nezabezpečení, žijú z ruky do úst v suterénnom dome. Jedného dňa ich však čaká prudký obrat a príležitosť postúpiť na ekonomickom rebríčku hneď o niekoľko priečok. Prostredníctvom starej známosti sa mladému Ki-taekovi, zrejme najambicióznejšiemu členovi rodiny, podarí získať miesto učiteľa angličtiny v bohatej rodine biznismena Parka. Prefíkaným plánovaním a chladnokrvnosťou sa napokon parazitická rodina Kimovcov infiltruje do zámožnej domácnosti hostiteľa a nahrádza predchádzajúci personál.

Už úvodný záber nám naznačuje triedne rozloženie postáv filmu. Mladý Ki-taek sa v suterénnom domove zúfalo snaží chytiť signál svojho suseda. Kamera sa spúšťa do suterénu pod úroveň ulice, nájde detail jeho tváre naznačujúc mladíkovo podradné postavenie, asociácia so spôsobom života podobným švábom tu však nekončí. Ki-taeka a zvyšok členov rodiny ďalej sledujeme z mierneho  nadhľadu dodatočne zmenšujúceho a redukujúceho ich postavenie. Technicky je film na skutočne vysokej úrovni. Okrem estetickej plní mizanscéna i dôležitú významovú funkciu, dynamická kamera akoby priestrannou vilou plávala hypnotickými pohybmi. V zabezpečení vizuálneho rytmu teda dôležitú úlohu zohrávajú najmä spomalené zábery a nájazdy kamery v kombinácii s využitím klasickej hudby, no kľúčovou je tu aj práca s montážou, vďaka ktorej je nám na časovo obmedzenej ploche poskytované množstvo informácií. Film tak vo výslednom dojme pôsobí ako dokonale prevedená symfónia.

Ki-Taek dostáva príležitosť triedne pokročiť, prichádza k zámožnej rodine a symbolicky stúpa do kopca. Zo šedivosti suterénu prichádzame do slnkom zaliatej vily, kde sa  stretávame s paňou domu – trochu jednoduchšou, no k svojim deťom láskou prekypujúcou matkou a poslušnou manželkou podnikateľa Parka. Napriek tomu, že sa od začiatku filmu držíme perspektívy Kimovcov, film im priamo nenadržiava, nepociťujeme k nim sympatie typické pre protagonistov. Bong Joon-ho nevynáša súdy, nestavia sa na tú či onú stranu, len prezentuje situáciu. Jednoznačne netreba opomenúť herecké výkony všetkých zúčastnených perfektne zapadajúcich do svojich rolí.

V priebehu filmu sa vyvíjajú nielen štylistické prvky, ale dochádza i k zmene tonality.  Komediálny, takmer satirický ráz síce do istej miery pretrváva počas celého filmu, no približne od polovice dochádza k zlomu a do popredia sa pretlačí triedny konflikt. Vykorisťovaní, túžiaci narušiť status quo a vyvliecť sa spod jarma svojho spoločenského postavenia, a vykorisťujúci, ktorí majú moc proti sebe poštvať dve vlastne identické skupiny. Parazit však túto sociálnu kritiku nepresadzuje v akomsi ťažkopádnom, neomarxistickom kázaní, inteligentne, ba dokonca zábavne ju komponuje do štruktúry rozprávania a posunov v tonalite.  V závere tak film ako ostrovtipná kritika kapitalizmu vyznieva omnoho pesimistickejšie a cynickejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo.

Parazit nepredstavuje len pozoruhodný kúsok pre fanúšikov ázijských kinematografií, považujem ho za povinnosť pre milovníkov filmu. Vynaliezavý a v zlúčení formy a obsahu súdržný je dôkazom, že divácka prístupnosť sa rozhodne automaticky nevylučuje s kvalitou vysokého filmového umenia rovnako ako sa politickosť nevylučuje so zábavou.    

More info

Parasite Gisaengchung

Gisaengchung; Joon Ho Bong, versions: CS : kor

This dark comedy is following the story of a poor but trigger family which decides to infiltrate into a rich businessman's household - Mr Park's. What will happen when two completely different worlds meet? The film was awarded with a Golden Palm in Cannes 2019. Show more

2D Stream CS
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.