Morálne pohoršenie... a čo ďalej?

- autor: Adam Gazdič -
(Audiovizuálne štúdiá FTF VŠMU)
publikované: 04.03.2021

60 % českých detí nemá rodičmi nijako limitovaný čas strávený na internete. 41% detí potvrdilo, že obdržalo od inej osoby pornografickú fotografiu. Každé druhé dieťa četuje s cudzími ľuďmi, pätina by neodmietla osobné stretnutie. Týmito pre niekoho šokujúcimi údajmi, kvôli závažnosti komunikovanej informácie prezentovanými formou bieleho písma na čiernom pozadí, sa začína dokument Barbory Chalupovej a Víta Klusáka, ktorý je už istý čas predmetom mnohých diskusií. Navzdory skutočnosti, že ide o české reálie, možno s istotou skonštatovať, že situácia sa vo väčšine západných krajín príliš nelíši.

Tri herečky, tri podľa reálnych predobrazov verne vytvorené izby, 10 dní a 2458 potenciálnych sexuálnych predátorov. V experimente Víta Klusáka a Barbory Chalupovej sa tri dospelé protagonistky vydávajú vďaka svojmu detskému výzoru za deti a v priamom prenose komunikujú na sociálnych sieťach s mužmi, ktorí ich vyhľadali a oslovili. Od väčšiny dostávajú sexuálne ponuky, odkazy na pornostránky a fotky genitálií, dokonca zažívajú vydieranie.

Divák do istej miery oboznámený s tvorbou Víta Klusáka pravdepodobne vie, čo ho V sieti čaká, ak nie, dovtípi sa pravdepodobne z pomerne intenzívneho marketingu filmu. Dokument sprevádzala osvetová kampaň, zahrňovala okrem iného projekcie pre školy a tiež online poradňu. Podobne ako napríklad v Českom sne, aj tu dochádza k zaujímavému stieraniu hranice medzi fikciou a dokumentárnosťou, k využívaniu štylizácie v intenciách hraného filmu.  Vidíme do zákulisia výrobného procesu - výberu herečiek, ako aj prípravy jednotlivých priestorov imitujúcich detské izby, väčšina filmu sa odohráva v akomsi meta móde reality show, sledujeme interakciu herečiek s nič netušiacimi predátormi. V sieti je dielom metodicky skonštruovaným, a treba dodať skutočne efektívne, na dosiahnutie predvolenej diváckej odozvy – intenzívneho emocionálneho šoku. Problémom je, že tu príbeh končí.  

Totiž, na rozdiel od takého Českého sna, ktorý aspoň do istej miery podnecoval k osobnej a celospoločenskej reflexii a diskusii, zostáva V sieti iba na úrovni prvoplánového, bezpečného, na ukazovaní prstom založeného povrchu bez náznaku hlbšieho prieniku do problematiky. Na pľaci je síce prítomná sexuologička, ktorá však plní iba funkciu nevyhnutného prvku ubezpečujúceho diváka o odbornej kompetencii filmu. Podobne je to aj v prípade právnika nezabúdajúceho vyčítavo pripomenúť obligátny a nemeniaci sa fakt: korporácie sú neefektívne v zamedzovaní internetového obťažovania neplnoletých. Synopsa od distribučnej spoločnosti Aerofilms opisuje film takto: Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek", pro které se účast na experimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává zásadní životní zkušeností.[1] V sieti skutočne nepôsobí dojmom podnetného dokumentu, ale skôr objednávkového hraného filmu vytvoreného s jediným účelom, vyvolávať pohoršenie, ale maximálne tak u divákov absolútne neoboznámených s danými, pomerne známymi skutočnosťami. Film totiž v konečnom dôsledku nehovorí nič prevratné, vedie diváka za ručičku, stáva sa poslom evidentného a jeho nefunkčnosť v podstate zhrňuje jeden z predátorov v závere filmu. Úzkoprsú účelovosť filmu podporuje i  audiovizuálne spracovanie. Konštruovanosť dokumentu a jeho varovný, poučný tón funguje v kombinácii s dramatickou hudobnou zložkou ozývajúcou sa napríklad pri detailoch mužských genitálií ako obyčajný exploatačný citový útok na diváka s cieľom pobúrenia z morálne nadradených pozícii. Eklektická audiovizuálna stránka tak v tomto kontexte pôsobí až príliš formalisticky, takmer samoúčelne. Film V sieti bol propagovaný ako dielo otvárajúce tabuizované témy, no v obsahovej zložke filmu nebadať žiadne tabu, v obrazovej môžu niekoho šokovať explicitné zábery genitálií vo verzii 18+, no aj tie sa čoraz častejšie objavujú aj v mainstreamovej kinematografii. Presvedčenie, že obťažovanie detí je zlé a internet môže byť pre neplnoletých škodlivý, predsa nie je nijaké tabu, a tieto výroky sú prakticky jedinými dojmami, ktoré po sebe V sieti zanecháva. Ak sa vďaka filmu podarí predísť aspoň niekoľkým sexuálnym útokom na neplnoletých či ochrániť aspoň jedno dieťa pred úskaliami internetovej komunikácie, je to, samozrejme, úspech, hoci v meradle celonárodnom, a nehovoriac už celosvetovom, zanedbateľný. Túto potencialitu však podľa mňa treba posudzovať osobitne od úrovne filmu.[1] https://www.aerofilms.cz/v-siti/

More info

Caught in the Net V síti

V síti; Vít Klusák, Barbora Chalupová, versions: OR : ces

Two documentarians, in exploring the world of online sexual abuse of children, succeed in turning an experiment into an act of social intervention. Three young looking actresses playing 12 years old girls. 3 rooms, 3 days and 2458 predators online. Show more

2D Stream OR
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.