Archive Films in online cinema

Kiná sa zatvorili a to poznačilo aj program Filmotéky Slovenského filmového ústavu. Kontakt medzi jej divákmi a dielami z filmového archívu SFÚ sa však v tomto lockdowne nepreruší. Filmotéka čiastočne metamorfuje na online podobu a to prostredníctvom streamovania filmov obohatených o lektorské úvody viacerých odborníkov na vybrané témy v každý januárový pondelok, (nateraz s nulovým vstupným).Príležitosť dostanú rozbehnuté projekty ako 100 rokov slovenského filmu a ich línia Režiséri, ktorá bude pokračovať dielom Noční jazdci režiséra Martina Hollého a filmom Kristove roky režiséra Juraja Jakubiska. Tvorbu Martina Hollého priblíži Rastislav Steranka, jeden z kurátorov Filmotéky. O Jakubiskových (nielen) Kristových rokoch prednesie lektorský úvod profesor Peter Michalovič. Pripomenieme si aj výročia slovenských filmových tvorcov. V decembri uplynulo 75 rokov od narodenia dokumentaristu Jána Piroha, jeho napínavý cestopis o horolezeckom výstupe na tretí najvyšší vrch sveta s názvom Kangchenjunga si môžu diváci pozrieť 24. januára spolu s lektorským úvodom docenta Martina Ciela. Sté narodeniny by v polovici januára oslávila slovenská herecká legenda Július PántikRenáta Lokšová zanalyzuje jeho pôsobenie  vo svojom lektorskom úvode pred filmom režiséra Jozefa Zachara Očovské pastorále.V programe budú zastúpené nielen dlhometrážne hrané a dokumentárne snímky, v závere januára ponúkne Filmotéka aj pásmo krátkych filmov pod názvom Filmové potulky - východné Slovensko. Koncept pásma na pokračovanie – vo februári by sa Filmové potulky vybrali aj do ďalších kútov Slovenska – kurátorsky pripravil riaditeľ filmového archívu Marián Hausner, lektorský online úvod bude pod taktovkou dokumentaristu, profesora Rudolfa Urca. Diváci nemajú možnosť vybrať sa do kinosály Filmotéky s jej ikonickými zelenými sedačkami, preto sa Filmotéka vybrala za divákmi.

More info

Filmové potulky – východné Slovensko Filmové potulky – východné Slovensko

Filmové potulky – východné Slovensko; versions: OR : slk

Filmové potulky po nevšedných miestach a pútavých zákutiach, tak ako ich zaznamenali filmoví tvorcovia, chcú ukázať najmä rozmanitosť života a činnosti ľudí. V prvom pásme, kde navštívime východné Slovensko, sú zaradené filmy, ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav: Batromijov dom, Zakliata dolina, Mašinka, Rozhovor, Poznačení tmou. Batromijov dom, r. Fero Fenič, 1984, 12ʾ51ʾʾ
Život lesného robotníka Juraja Batromija a jeho rodiny v Novej Sedlici. Zakliata dolina, r. Štefan Kamenický, 1966, 12ʾ16ʾʾ
O živote ľudí v nerozvinutých oblastiach východného Slovenska. Mašinka, r. Karol Skřipský, 1967, 9ʾ20ʾʾ
O lesnej železničke v Remetských Hámroch. Rozhovor, r. Otakar Krivánek, 1963, 20ʾ51ʾʾ
Nevidomý asistent lekárskej fakulty v Košiciach Ján Grega hovorí o svojom živote. Poznačení tmou, r. Štefan Uher, 1959, 16ʾ50ʾʾ
Spôsoby výuky, poznávania a vnímania detí v škole pre nevidiacich v Levoči. Show more

Stream OR
More info

Očovské pastorále | Filmotéka / ONLINE Kino doma

Očovské pastorále; Jozef Zachar, 1973, versions: OR : slk

Sté výročie narodenia herca Júliusa Pántika dáva príležitosť poobhliadnuť sa za jeho bohatou filmovou tvorbou: od prvej úlohy na filmovom plátne symbolicky v prvom slovenskom zvukovom hranom filme Varuj...!, cez ideologicky zafarbené postavy v prvej polovici 50. rokov, psychologicky komplikovanejšie postavy na konci tejto desaťročnice a v rokoch šesťdesiatych, až po zrelých hrdinov v 70. a 80. rokoch. Hral postavy robotníkov aj funkcionárov, rázovitých ľudí z vidieka aj mestských hrdinov. Jeho herecký repertoár bol na jednej strane poznačený politickými a ideologickými faktormi, na strane druhej sa uplatnil aj v populárnych, nadčasových úlohách. Výkon Júliusa Pántika v úlohe baču Goliana, hrdinu bojujúceho o svoju česť a spravodlivosť, dominuje natoľko, že snímku Očovské pastorále charakterizujú Dejiny slovenskej kinematografie ako film jedného herca. Show more

Stream OR 12
More info

The Prime of Life

Kristove roky; Juraj Jakubisko, 1967, versions: OR : slk

A film about the urgent need to make final decisions when a man comes to a crossroad in his life. The painter Juraj, a Slovak living in Prague, is quite helpless when he, being in his thirties realizes that he had been leading a superficial life. He gradually evaluates his own situation and tries to change his life for the better. Show more

2D Stream OR 15
More info

Kangchenjunga | Filmotéka / ONLINE Kino doma

Kangchenjunga; Ján Piroh, 1981, versions: OR : eng, slk

Dramatické svedectvo o výstupe štvrtej československej horolezeckej výpravy na tretiu najvyššiu horu sveta (8598 m) v roku 1981. Film digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav. Show more

Stream OR