Služby

Poskytujeme projekčné služby v kinosálach KINA LUMIERE. Prednostne sa zameriavame na realizáciu filmových podujatí: verejných alebo interných projekcií, filmových festivalov, filmologických seminárov.  

V prípade záujmu o služby KINA LUMIERE zašlite e-mail na adresu kinolumiere@sfu.sk. Prosíme Vás, aby ste zároveň v emaile špecifikovali čo možno najviac podrobností o vašom podujatí:

 1. Organizátor (oficiálny názov, IČO, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail)
 2. plánovaný názov podujatia 
 3. preferovaný termín/termíny
 4. cieľová skupina
 5. základné informácie o podujatí
 6. premietanie filmov / seminár / prednáška
 7. pre verejnosť / pre uzavretú spoločnosť / na pozvánky
 8. predaj vstupeniek: áno / nie, vstup voľný
 9. predaj vstupeniek vlastným systémom / cez pokladňu kina (odporúča sa)
 10. filmy s elektronickým titulkovaním? / bez elektronického titulkovania?
 11. filmy na profesionálnom premietacom kino nosiči (DCP alebo 35 mm) / filmy na inom premietacom nosiči (DVD/bluray, mp4...)
 12. podujatie s tlmočením - konzekutíva / podujatie s tlmočením - simultánne do staničiek / podujatie bez tlmočenia
 13. požadované mikrofóny: 1 / 2 / viac
 14. Prezentácie - len powerpoint bez zvuku / prezentácie s videami a zvukom / bez prezentácii

Ďakujeme.

 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.