O nás

Logo na stiahnutie 

Kino Lumière je bývalé kino Charlie centrum a Charlie’s, ktoré sídli na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe ho má Slovenský filmový ústav (SFÚ) od roku 1991, keď sa stal samostatnou inštitúciou a tieto priestory dostal do svojej zriaďovacej listiny delimitáciou zo Slovenskej filmovej tvorby Koliba. Od začiatku boli priestory filmového klubu prevádzkované prostredníctvom nájomcov, SFÚ ho využíval len na prevádzkovanie archívneho kina Filmotéka. SFÚ sa stal priamym prevádzkovateľom kina až v roku 2011, a premenoval priestory na Kino Lumière.

Názov Kina Lumière symbolizuje návrat k podstate kinematografie a zároveň vyjadruje poctu zakladateľom filmu. História staronového Kina Lumière na Špitálskej sa začala písať 12. septembra 1976, jeho štyri kinosály, klubové a kaviarenské priestory dostali vtedy názov Filmový klub. Autorom projektu tohto objektu bol Ing. Arch. Pavol Ondreička, kino patrilo pod Ústredie Slovenského filmu. Filmový klub bol od začiatku svojej existencie miestom väčšiny formálnych aj neformálnych stretnutí nielen divákov s filmom, ale aj filmových tvorcov, pre ktorých sa toto miesto stalo „stánkom“ slovenského filmu. V súčasnosti je prvoradým záujmom prevádzkovateľov čo možno najdôstojnešie na túto tradíciu Filmového klubu nadviazať a naďalej ju rozvíjať.

Kino Lumière ponúka návštevníkom štyri kinosály, dve s čiastočne bezbariérovým prístupom (K1, K2).

Programová koncepcia Kina Lumière zodpovedá jeho charakteru filmového klubu. Prioritami sú slovenský film, európska kinematografia a archívne kino. Uvádza pravidelné cykly a tiež prehliadky a festivaly. 

Kino Lumière je prvé kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu filmových novinárov za dramaturgiu. 

Kino Lumière v roku 2014 získalo ocenenie Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu.

Program kina zostavuje programová rada v zložení:

  • Zita Hosszúová · manažérka Kina Lumière
  • Martin Kaňuch · šéfredaktor časopisu KINO – IKON
  • Michal Michalovič · kurátor programu Filmotéky
  • Simona Nôtová · tlačová tajomníčka SFÚ
  • Miroslav Ulman · odborný referent Audiovizuálneho informačného centra SFÚ

Zodpovedný za prevádzku a dramaturgickú koncepciu kina: 

  • Peter Dubecký · generálny riaditeľ, Slovenský filmový ústav

Zamestnanci kina

  • Zita Hosszúová
  • Lenka Slaninková
  • Anita Pócsová

Partners

AVF  
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.