Famale First: Zora Jesenská

BDOR12
Director:Róbert Šveda
Cast:Ľubomír Vajdička, Eva Maliti, Viera Hegerová, Marta Ličková
Premiere:1. March 2016
Length:41 minutes
Genre:Documentary

Famale First: Zora Jesenská

PRVÁ: Zora Jesenská; Róbert Šveda, 2015, versions: OR,

Director: Róbert Šveda • Producer: Barbara Janišová Feglová • Dramaturge: Ingrid Mayerová, Alexandra Gunišová – Ševčíková • Camera: Martin Chlpík • Haircut: Róbert Karovič • Music: Miro Tóth • Animator: Ové Pictures – Veronika Obertová, Michaela Čopíková • Sound: Miloš Hanzely, Martin Merc • Cast: Ľubomír Vajdička, Eva Maliti, Viera Hegerová, Marta Ličková, Eva Kollárová, Magdaléna Vášáryová, Vladimír Petrík, Aňa Ostrihoňová, Peter Pavlac, Agneša Kalinová

Prekladateľka, ktorá sa nestratila v preklade, ale v dobe normalizácie.

Príbeh disidentky Zory Jesenskej, ktorej prednosťou i prekliatím bol celoživotný zápas o ideály jazyka a morálky spoločnosti. Konfronáciu s krutou realitou niesla hrdo a statočne.

Length: 41 min

Year: 2015
Local premiere date: 1. March 2016
World premiere date: 1. March 2016

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version

Director: Róbert Šveda • Producer: Barbara Janišová Feglová • Dramaturge: Ingrid Mayerová, Alexandra Gunišová – Ševčíková • Camera: Martin Chlpík • Haircut: Róbert Karovič • Music: Miro Tóth • Animator: Ové Pictures – Veronika Obertová, Michaela Čopíková • Sound: Miloš Hanzely, Martin Merc • Cast: Ľubomír Vajdička, Eva Maliti, Viera Hegerová, Marta Ličková, Eva Kollárová, Magdaléna Vášáryová, Vladimír Petrík, Aňa Ostrihoňová, Peter Pavlac, Agneša Kalinová

Prekladateľka, ktorá sa nestratila v preklade, ale v dobe normalizácie.

Príbeh disidentky Zory Jesenskej, ktorej prednosťou i prekliatím bol celoživotný zápas o ideály jazyka a morálky spoločnosti. Konfronáciu s krutou realitou niesla hrdo a statočne.

Year: 2015
Local premiere date: 1. March 2016
World premiere date: 1. March 2016

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version


This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.