Kočár do Vídně

35 mmOR15
Director:Karel Kachyňa
Length:76 minutes
Genre:Drama, Psychologický

Kočár do Vídně

Kočár do Vídně; Karel Kachyňa, 1966, versions: OR,

Výročia osobností: Jan Procházka

Director: Karel Kachyňa • Scenario: Jan Procházka, Karel Kachyňa • Kameraman: Josef Illík • Actors: Iva Janžurová, Jaromír Hanzlík, Luděk Munzar, Ladislav Jandoš, Zdeněk Jarolímek, Ivo Niederle

Komorná psychologická dráma osvedčenej autorskej dvojice je krehkou štúdiou o prerode strachu a nenávisti. Príbeh Kristy (jedna zo životných úloh I. Janžurovej), ktorú dvaja nemeckí vojaci na sklonku vojny prinútia, aby ich svojím vozom doviezla k rakúskej hranici deň po tom, čo Nemci obesili jej muža. Film relativizuje zdanlivo jasný pojem spravodlivosti, zamýšľa sa nad tragédiou znecitliveného automatického konania, hrdinovia pripomínajú nevinné obete nezastaviteľného vojnového besnenia. Strhujúce memento proti fanatickému aktu pomsty, proti zlobe a nenávisti, prináša katarziu z tragického pocitu.

Film uvádzame pri príležitosti 90. výročia narodenia scenáristu a spisovateľa Jana Procházku (4. 2. 1929 – 20. 2. 1971).

Length: 76 min

Year: 1966
World premiere date: 11. November 1966

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Výročia osobností: Jan Procházka

Director: Karel Kachyňa • Scenario: Jan Procházka, Karel Kachyňa • Kameraman: Josef Illík • Actors: Iva Janžurová, Jaromír Hanzlík, Luděk Munzar, Ladislav Jandoš, Zdeněk Jarolímek, Ivo Niederle

Komorná psychologická dráma osvedčenej autorskej dvojice je krehkou štúdiou o prerode strachu a nenávisti. Príbeh Kristy (jedna zo životných úloh I. Janžurovej), ktorú dvaja nemeckí vojaci na sklonku vojny prinútia, aby ich svojím vozom doviezla k rakúskej hranici deň po tom, čo Nemci obesili jej muža. Film relativizuje zdanlivo jasný pojem spravodlivosti, zamýšľa sa nad tragédiou znecitliveného automatického konania, hrdinovia pripomínajú nevinné obete nezastaviteľného vojnového besnenia. Strhujúce memento proti fanatickému aktu pomsty, proti zlobe a nenávisti, prináša katarziu z tragického pocitu.

Film uvádzame pri príležitosti 90. výročia narodenia scenáristu a spisovateľa Jana Procházku (4. 2. 1929 – 20. 2. 1971).

Year: 1966
World premiere date: 11. November 1966

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version


This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.