Kino Čas: Do veľkej a malej politiky

35 mmOR15
Director:Vladimír Bahna, Jozef Zachar, Michal Rábek, Štefan Kamenický
Length:69 minutes
Genre:Dokumentárny

Kino Čas: Do veľkej a malej politiky

Kino Čas: Do veľkej a malej politiky; Director: various, 1954, versions: OR,

Kraťasy z archívu: Kino Čas

Director: Vladimír Bahna, Jozef Zachar, Michal Rábek, Štefan Kamenický, Miroslav Horňák, Jozef Dučák, Ján Piroh

Ako za socializmu vyzerala predvolebná kampaň a ako pracovali poslanci? Pásmo agitačných a dokumentárnych filmov pripravila a uvedie historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Príďte všetci!, Kto to napraví?, Bubon a matrika, Kajal náš svet, U nás v Debradi, Kandidáti, Kronika 1825 dní.

Príďte všetci!, Vladimír Bahna 1954 (14´)

Hraná agitka pre účasť vo voľbách.

Kto to napraví?, Jozef Zachar 1954 (11´)

Predvolebná agitka o hercovi Júliusovi Pántikovi.

Bubon a matrika, Michal Rábek 1957 (8´)

Predvolebná agitka o činnosti národných výborov.

Kajal náš svet, Štefan Kamenický 1960 (14´)

Predvolebná agitka o kandidátoch do Miestneho národného výboru v obci Kajal.

U nás v Debradi, Miroslav Horňák 1961 (6´)

Dokumentárny film o pracovnom dni tajomníčky Mestského národného výboru v Debradi.

Kandidáti, Štefan Kamenický 1971 (11´)

Dokumentárny film o práci poslancov národných výborov a kandidátov pre pripravované voľby.

Kronika 1825 dní, Jozef Dučák, Ján Piroh 1981 (10´)

Dokumentárny film bilancuje prácu národného výboru v Bratislave – Petržalke za uplynulé volebné obdobie.

Length: 69 min

Year: 1954

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Kraťasy z archívu: Kino Čas

Director: Vladimír Bahna, Jozef Zachar, Michal Rábek, Štefan Kamenický, Miroslav Horňák, Jozef Dučák, Ján Piroh

Ako za socializmu vyzerala predvolebná kampaň a ako pracovali poslanci? Pásmo agitačných a dokumentárnych filmov pripravila a uvedie historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Príďte všetci!, Kto to napraví?, Bubon a matrika, Kajal náš svet, U nás v Debradi, Kandidáti, Kronika 1825 dní.

Príďte všetci!, Vladimír Bahna 1954 (14´)

Hraná agitka pre účasť vo voľbách.

Kto to napraví?, Jozef Zachar 1954 (11´)

Predvolebná agitka o hercovi Júliusovi Pántikovi.

Bubon a matrika, Michal Rábek 1957 (8´)

Predvolebná agitka o činnosti národných výborov.

Kajal náš svet, Štefan Kamenický 1960 (14´)

Predvolebná agitka o kandidátoch do Miestneho národného výboru v obci Kajal.

U nás v Debradi, Miroslav Horňák 1961 (6´)

Dokumentárny film o pracovnom dni tajomníčky Mestského národného výboru v Debradi.

Kandidáti, Štefan Kamenický 1971 (11´)

Dokumentárny film o práci poslancov národných výborov a kandidátov pre pripravované voľby.

Kronika 1825 dní, Jozef Dučák, Ján Piroh 1981 (10´)

Dokumentárny film bilancuje prácu národného výboru v Bratislave – Petržalke za uplynulé volebné obdobie.

Year: 1954

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version


This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.