Filmový kabinet 4 - Obdobie zrenia (2020)

21. 09. - 25. 01. 

Vážení frekventanti,

v prvom rade vám chceme vyjadriť vďačnosť za váš pretrvávajúci a nehasnúci záujem o cyklus Filmový kabinet. Zároveň vás chceme informovať o ďalších osudoch cyklu Filmový kabinet.

ZRUŠENIE A PRESUNUTIE AKTUÁLNEHO SEMESTRA

Veľmi nás to mrzí, no vzhľadom na pretrvávajúci stav spojený s celospoločenskou zdravotnou situáciou sme boli nútení opäť pristúpiť k zásadnému rozhodnutiu: aktuálne pozastavený semester Filmového kabinetu sa v plánovaných termínoch (do januára 2021) ruší. Žiaľ, nedokážeme predpokladať vývoj situácie v najbližších týždňoch a mesiacoch. Nechceme vás však vystaviť podobnej situácii ako pred pár týždňami, keď sa semester už druhý raz začal, a opäť bol následne prerušený, navyše po pomerne turbulentnom priebehu... Situácia je v tejto chvíli krajne neistá a premenlivá a nepraje takémuto typu podujatí.

Celý semester sa preto bude konať v náhradnom termíne, pravdepodobne v jesenných mesiacoch roku 2021 (zrejme so začiatkom v septembri), vrátane prvých dvoch stretnutí, ktoré sa stihli realizovať ešte pred vypuknutím pandémie - a opätovne na prelome mesiacov september a október. Program semestra má svoju vnútornú logiku a jednotlivé bloky na seba nadväzujú, preto je dôležité zachovať ho v celku a zabezpečiť jeho kontinuitu (aby bol výklad v rámci semestra ucelený a koherentný aj pre prípadných nových frekventantov). S vysokou pravdepodobnosťou dôjde k nahradeniu prvých dvoch premietaných filmov v programe, aby sme sa vyhli ich ďalšiemu opakovaniu. V tomto prípade však nebudeme predlžovať aktuálne zakúpené Cinepassy. Ak budete mať záujem navštevovať Filmový kabinet budúci rok, budete mať samozrejme možnosť kúpiť si Cinepass vtedy. Keďže v tejto chvíli nevieme garantovať presný začiatok cyklu a za rok sa toho môže zmeniť naozaj veľa, považujeme za jediné primerané riešenie vrátenie registračného poplatku.

Aby vám bol registračný poplatok vrátený, pošlite prosím e-mail na adresu: storno@cinepass.sk z e-mailovej adresy, na ktorú ste cinepass zakúpili a do prílohy priložte doklad o kúpe, ktorý vám bol zaslaný. V prípade, že ste si index/cinepass zakúpili v Kine Lumiere, peniaze vám budú vrátené v pokladni kina po jeho opätovnom otvorení.

O ďalšom vývoji situácie a nových termínoch stretnutí vás budeme informovať v budúcom roku prostredníctvom emailu a Facebooku.

Vážení frekventanti, dovoľte nám popriať vám v tejto chvíli najmä pevné zdravie. Veríme, že všetko ostatné sa nám podarí spoločnými silami zvládnuť.

Za Filmový kabinet,

Juraj, Michal a Zita

 

Prvý semester Filmového kabinetu 4 (Od zrodu po Kristove roky) zmapoval vývin nemej kinematografie a ukončil sa stretnutím venovaným jej krátkemu vrcholu. Príchod zvuku do kinematografie je téma, ktorou sa započne druhý semester nazvaný Obdobie zrenia. Názov naznačuje nielen to,  že film po tridsiatich troch rokoch svojej existencie dozrieva, ale aj to, že si uvedomí svoju schopnosť pohľadu a nazerania hĺbky. Kľúčové otázky sa nebudú týkať len predmetu videnia, teda toho, čo kinematograf vidí (a nakoľko je to skutočné), ale najmä toho, ako sa pozerá, či je jeho pohľad politicky alebo umelecky deformovaný a aký je prenikavý. V období 30. a 40. rokov 20. storočia film ovplyvňujú nielen zmeny na poli technických vynálezov, ale aj turbulentné spoločenské a politické premeny. V tomto zmysle je možné sledované obdobie považovať za rovnako fascinujúce (ak nie viac) ako predošlé obdobie, nakoľko všetky momenty smerujú k veľkým inovatívnym zmenám štýlu a vyjadrovacích schopností kinematografu.

Viac info

Tiesňové volanie | Filmový kabinet 4

Den skyldige; Gustav Möller, 2018, verzie: ČT : dan

Asger Holm, bývalý policajt, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke, odpovie na volanie od unesenej ženy. Keď je hovor náhle prerušený, začína po žene a jej únoscovi pátrať. S telefónom ako jediným nástrojom, obklopený stenami kancelárie vstúpi Asger do pretekov s časom, aby zachránil ohrozenú ženu. Zločin, ktorý odkrýva, je však omnoho väčší, ako sa na začiatku mohlo zdať. Jeden z najsľubnejších tvorcov novej dánskej filmovej generácie, režisér Gustav Möller, v svojom prvom celovečernom filme ocenenom na filmovom festivale Sundance Cenou divákov za najlepší zahraničný film, experimentuje s ľudskou predstavivosťou, zmyslami, strachom a presvedčením, že najsilnejšie filmové momenty, sú tie, čo nevidíte. Prednáška: Zvuk vo filme
27. 9. 2021 Zvuk sa v kinematografii začal udomácňovať v druhej polovici 20. rokov. Niektorí filmári ho vítali s nadšením, iní skôr nenávistne, ďalší nezaujato. Ako sa časom ukázalo, filmový zvuk nemusí byť nepriateľom obrazu, ba ani nemusí slúžiť ako jeho bezduchá ilustrácia. Naopak, v rukách talentovaného umelca sa z neho môže stať výrazový prostriedok rovnocenný obrazu. Našim cieľom je ukázať, že pri kreatívnom využití filmového zvuku sa aj dnes dajú dosiahnuť pozoruhodné emocionálne a estetické výsledky. Zobraziť viac

2D Stream ČT 15
Viac info

Zem spieva | Filmový kabinet 4

Zem spieva; Karel Plicka, 1933, verzie: OR : slk

Poetický etnografický dokumentárny film zaznamenávajúci výber z reality dedinského života na Slovensku v 30. rokoch minulého storočia, jeho prirodzený cyklus a každoročný kolobeh: obdobie od vítania jari cez letnú žatvu až po jesenné vinobranie. Zobraziť viac

2D OR 12