Filmotéka

Filmotéka je samostatná programová zložka Kina Lumière. Jej program zostavujú filmoví kurátori: Nina Nováková,  Richard Šteinhübel a Rastislav Steranka. Pri koncipovaní programu spolupracujú s poprednými odborníkmi z oblasti filmovej histórie. Do programu sú zaraďované predovšetkým tituly z fondov Národného filmového archívu SFÚ. Tieto tituly sú uvádzané z archívnych 35 mm kópií, prípadne z digitálnych nosičov (pokiaľ filmy prešli procesom digitalizácie). Program Filmotéky je z veľkej časti prezentovaný v Študijnej sále SFÚ (K3). Študijná sála sa riadi pravidlami Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom od roku 2001.

Kurátori filmotéky: Nina Nováková, Richard Šteinhubel, Rastislav Steranka