Služby

Poskytujeme projekčné služby v kinosálach KINA LUMIERE. Prednostne sa zameriavame na realizáciu filmových podujatí: verejných alebo interných projekcií, filmových festivalov, filmologických seminárov.  

V prípade záujmu o služby KINA LUMIERE zašlite e-mail na adresu kinolumiere@sfu.sk. Prosíme Vás, aby ste zároveň v emaile špecifikovali čo možno najviac podrobností o vašom podujatí:

 1. Organizátor (oficiálny názov, IČO, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail)
 2. plánovaný názov podujatia 
 3. preferovaný termín/termíny
 4. cieľová skupina
 5. základné informácie o podujatí
 6. premietanie filmov / seminár / prednáška
 7. pre verejnosť / pre uzavretú spoločnosť / na pozvánky
 8. predaj vstupeniek: áno / nie, vstup voľný
 9. predaj vstupeniek vlastným systémom / cez pokladňu kina (odporúča sa)
 10. filmy s elektronickým titulkovaním? / bez elektronického titulkovania?
 11. filmy na profesionálnom premietacom kino nosiči (DCP alebo 35 mm) / filmy na inom premietacom nosiči (DVD/bluray, mp4...)
 12. podujatie s tlmočením - konzekutíva / podujatie s tlmočením - simultánne do staničiek / podujatie bez tlmočenia
 13. požadované mikrofóny: 1 / 2 / viac
 14. Prezentácie - len powerpoint bez zvuku / prezentácie s videami a zvukom / bez prezentácií

Ďakujeme.