Cenník projekčných služieb

Projekčné služby (DCP alebo 35 mm) - hodinová sadzba
Ceny sú špecifikované za každú začatú hodinu z kinoformátov DCP a 35 mm.

  K1 K2 K3 K4

pondelok - streda
od 8:00 do 16:00

200 € 150 € 80 € 90 €

pondelok - streda
16:00 do 22:00

300 € 230 € 150 € 160 €

štvrtok - nedeľa
08:00 do 22:00

400 € 280 € 150 € 160 €

 

Doplnkové služby

online dodanie filmu
(stiahnutie z internetu)

50 € / film

titulkovacie zariadenie
(srt štandard)

50 € / film do 120 min.

spracovanie alternatívnych formátov
na projekciu*

100 € / film do 120 min. 

prítomnosť obsluhy v kinosále
(nad rámec obsluhy DCI projekcie)

25 € / hod.

*Službu - spracovanie alternatívnych formátov (dvd, bluray, mov, mp4, prezentácie a pod.) na projekciu realizujeme len v obmedzenom rozsahu a len po dôslednej kontrole disponibilného formátu. Nezabezpečujeme služby spojené s tvorbou/finalizáciou/strihom audiovizuálnych záznamov a prezentácií. 

 

aktualizované: 4. 3. 2024