Propagácia

Chcete, aby vaše podujatie realizované v Kine Lumiere bolo čo najlepšie propagované? Pripravte pre nás tieto modácie vašich vizuálov (ideálne 14 dní pred podujatím):

  • web kina - baner png alebo jpg: 635 x 357 px
  • web kina - plagát png alebo jpg: 850 x 1190 px
  • digitálny plagát (na digitálny panel v kine, na insta stories): 1080 x 1920, jpg 72 dpi
  • digitálny baner (na digitálny panel v kine, na plátno pred projekciou): 1920 x 1080 px, jpg 72 dpi
  • facebook kina - cover photo: 1702 x 630 px png (pozrite vzor)
 Ďakujeme!