Inkluzívne kino pre deti

Milé diváčky, milí diváci, projekt Inkluzívne kino sme museli pozastaviť z dôvodu rekonštrukcie kina. Veríme že po znovuotvorení kina sa nám podarí obnoviť inkluzívne projekcie. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie!

Kino Lumière, kino Slovenského filmového ústavu spustilo od začiatku februára 2018 v spolupráci s občianskym združením RATA o.z., ktoré sa venuje deťom s poruchou autistického spektra a ADHD, cyklus senzoricky prispôsobených premietaní pre deti. Myšlienka realizácie cyklu vznikla s cieľom sprístupniť návštevu kina tým detským divákom, ktorí kvôli špecifikám zmyslového vnímania a správania sa, bežné kino nenavštevujú. Deti s poruchou autistického spektra a ADHD tak budú mať možnosť, spolu so svojou rodinou a priateľmi, pravidelne navštevovať projekcie, ktoré budú upravené tak, aby im poskytli čo najväčší zážitok a kino bolo pre nich miesto spoločných stretnutí, kde sa cítia dobre.

Projekcie prispôsobené zmyslovému vnímaniu by mali týmto deťom priniesť výlety do kina bez strachu a stresu. Nezabúdajte však na to, že projekcie sú inkluzívne, a teda prístupné pre všetkých divákov, ktorí budú mať o filmy záujem. Všetky premietania spĺňajú tieto podmienky:

  • Pravidelne v tej istej kinosále (K2)
  • Znížená hlasitosť projekcie
  • Znížený svetelný kontrast v kinosále
  • Čo najmenej abstraktné filmy, bez reklám a zneliek
  • Priestor pre deti na pohyb po sále a tolerancia komentovania filmu
  • Kapacita kinosály je vždy obmedzená na 50 miest pre lepší komfort malých divákov
  • k dispozícii su tulivaky a podsedáky pre najmenších divákov

Program 

Vstupenky sú v predaji za 3 € / 2 € (FK preukaz/Lumierka) vždy zrhuba 1 - 2 týždne pred premietaním.