Filmový kabinet špeciál: Zločin podľa Langa

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet reaguje na aktuálnu situáciu a prináša všetkým záujemcom o projekt špeciálny cyklus uvádzaný ONLINE na Kino doma, ktorý divákom prinesie každý pondelok od 12. 04. 2021 do 10. 05. 2021 jednu snímku Fritza Langa, v dvoch úvodných termínoch spolu s tradičným lektorským úvodom a diskusiou s Jurajom Oniščenkom.

Pokiaľ by sa v rôznorodej a bohatej filmografii Fritza Langa dala nájsť jednotiaca línia, určite by sa odvíjala od jeho nemeckých filmov o zločine, od filmov Vrah medzi nami a trilógie o doktorovi Mabusem. Práve v nich sa snúbia všetky kľúčové motívy určujúce charakter Langovej tvorby. Nejde len o posadnutú fascináciu režiséra dokonalým zločinom, ktorý spácha geniálny zločinec a vyšetruje ho detektív, ale najmä o záhadu spoločenského bytia človeka. Tú Lang uchopuje od mytologických a archetypálnych základov (Nibelungovia) a snaží sa ju domyslieť do dôsledkov vo svojej predstave mesta budúcnosti ovládnutého technikou (Metropolis). Filmy o zločine sú Langovými štúdiami o strete týchto dvoch svetov: sveta podvedomia, archetypu, pudov a náhody zločinu na jednej strane a sveta racionalizácie, poriadku, vedy a spravodlivosti na strane druhej.

Juraj Oniščenko

Viac info

Vrah medzi nami M

M ; Fritz Lang, verzie: ST : deu

Vrah medzi nami je prvý zvukový film Fritza Langa. Hoci explicitne nepatrí do trilógie filmov o doktorovi Mabusem, vystupuje v ňom postava geniálneho policajta Lohmanna, ktorá sa objaví hneď v nasledujúcom Langovom filme Testament doktora Mabuseho. Námetom pre vznik filmu sa stala skutočná kauza o sériovom vrahovi dievčatiek, ktorá hlboko rezonovala vo vtedajšej nemeckej spoločnosti. V tomto filme Lang azda najzjavnejšie rozpracováva svoju predstavu o fungovaní veľkomesta. Na exemplárnom príklade zločinu spáchaného iracionálnym zlom sa ukazuje nielen vedecký prístup polície, ale aj racionalita zločineckého podsvetia, ktorá je nezávislá na zvyšku spoločnosti a formou siete tvorí štát v štáte.
Juraj Oniščenko © foto: Deutsche Kinemathek, Praesens-Film Zobraziť viac

Stream ST
Viac info

Doktor Mabuse, dobrodruh I: Veľký dobrodruh Dr. Mabuse, der Spieler I: Der grosse Spieler

Dr. Mabuse, der Spieler I: Der grosse Spieler; Fritz Lang, verzie: ST

Doktor Mabuse, dobrodruh patrí k ranej časti filmovej tvorby Fritza Langa. V centre rozprávania dvojdielneho eposu o zločine stojí geniálny podvodník Mabuse nadaný schopnosťami preobliekania, telepatie a hypnózy. Veľkolepo zorganizovaný podvod na burze štartuje vír rozprávania, ktoré sa vplyvom proti-pôsobenia štátneho zastupiteľa Wenka postupne prepadáva hlboko do nižších sfér mesta a spoločnosti. Zločinecká sieť doktora Mabuseho prerastá všetkými úrovňami veľkomesta, tak, že vytvára paralelnú kultúru hazardných hier a drogami saturovanej extatickej zábavy.
Juraj Oniščenko © foto: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Zobraziť viac

Stream ST
Viac info

Doktor Mabuse, dobrodruh II: Inferno Dr. Mabuse, der Spieler II: Inferno

Dr. Mabuse, der Spieler II: Inferno; Fritz Lang, verzie: ST

Doktor Mabuse, dobrodruh patrí k ranej časti filmovej tvorby Fritza Langa. V centre rozprávania dvojdielneho eposu o zločine stojí geniálny podvodník Mabuse nadaný schopnosťami preobliekania, telepatie a hypnózy. Veľkolepo zorganizovaný podvod na burze štartuje vír rozprávania, ktoré sa vplyvom proti-pôsobenia štátneho zastupiteľa Wenka postupne prepadáva hlboko do nižších sfér mesta a spoločnosti. Zločinecká sieť doktora Mabuseho prerastá všetkými úrovňami veľkomesta, tak, že vytvára paralelnú kultúru hazardných hier a drogami saturovanej extatickej zábavy.
Juraj Oniščenko © foto: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Zobraziť viac

Stream ST
Viac info

Testament doktora Mabuseho Das Testament des dr. Mabuse

Das Testament des dr. Mabuse; Fritz Lang, verzie: ST : deu, fra

Testament doktora Mabuseho je Langov druhý zvukový film a zároveň a posledný, ktorý režisér nakrútil pred emigráciou z Nemecka. Lang tu ešte viac experimentuje so zvukom, ako tomu bolo v predchádzajúcom filme Vrah medzi nami. Plne sa spolieha na efemérnosť zvuku a zároveň na jeho moc. Práve technický hlas bez viditeľného nositeľa kontroluje dianie, aby preukázal, že je vševidiaci, vševediaci a všemocný. Testament doktora Mabuseho ukazuje, že novým telom doktora Mabuseho sa stáva technika, pomocou ktorej dokáže spriadať najhoršie zločiny ohrozujúce ľudstvo.
Juraj Oniščenko © foto: Filmkunst GmbH Zobraziť viac

Stream ST
Viac info

1000 očí doktora Mabuseho Die 1000 Augen des dr. Mabuse

Die 1000 Augen des dr. Mabuse; Fritz Lang, verzie: ST

Počas Tretej ríše vystavané panoptikum hotela Excelsior ukazuje, že technika, do ktorej sa zlo doktora Mabuseho inkorporovalo, sa rozširuje o obraz. V tomto filme sa objavuje téma latentne pretrvávajúceho nacizmu a záber zločinu je rozšírený z veľkomesta na geopoliticky polarizovaný svet. Filmom 1000 očí doktora Mabuseho sa Langova tvorba uzatvára a režisér sa, pomaly prichádzajúc o zrak, sťahuje do úzadia. Symbolicky to však neplatí o doktorovi Mabusem. Úspech tohto filmu odštartoval sériu, ktorej ďalšie epizódy však už režírujú iní režiséri.
Juraj Oniščenko © foto: Filmkunst GmbH Zobraziť viac

Stream ST