Filmový kabinet 4 - Obdobie zrenia (2021)

21. február 2022

28. február 2022

Prvý semester Filmového kabinetu 4 (Od zrodu po Kristove roky) zmapoval vývin nemej kinematografie a ukončil sa stretnutím venovaným jej krátkemu vrcholu. Príchod zvuku do kinematografie je téma, ktorou sa započne druhý semester nazvaný Obdobie zrenia. Názov naznačuje nielen to,  že film po tridsiatich troch rokoch svojej existencie dozrieva, ale aj to, že si uvedomí svoju schopnosť pohľadu a nazerania hĺbky. Kľúčové otázky sa nebudú týkať len predmetu videnia, teda toho, čo kinematograf vidí (a nakoľko je to skutočné), ale najmä toho, ako sa pozerá, či je jeho pohľad politicky alebo umelecky deformovaný a aký je prenikavý. V období 30. a 40. rokov 20. storočia film ovplyvňujú nielen zmeny na poli technických vynálezov, ale aj turbulentné spoločenské a politické premeny. V tomto zmysle je možné sledované obdobie považovať za rovnako fascinujúce (ak nie viac) ako predošlé obdobie, nakoľko všetky momenty smerujú k veľkým inovatívnym zmenám štýlu a vyjadrovacích schopností kinematografu.

Ako sa stať frekventantom si môžete pozrieť TU.

Viac info

Ani tieň podozrenia Shadow of a Doubt

Shadow of a Doubt ; Alfred Hitchcock, verzie: ČT : eng

Projekcia v rámci cyklu: Filmový kabinet špeciál: Alfred Hitchcock
Lektorský úvod: Katarína Mišíková Keď ospalé kalifornské mestečko Santa Rosa navštívi sveták Charlie, aby strávil nejaký čas u rodiny svojej sestry, najviac poteší svoju obľúbenú neter Malú Charlie. Jej radosť však čoskoro vystrieda podozrenie, že zbožňovaný strýko skrýva za sympatickou maskou identitu sériového vraha „veselých vdov“. Ako sa dospievajúca dievčina vysporiada s tým, že jej spriaznená duša má odvrátenú tvár, ktorá zatieni celý jej svet? Film, ktorý Hitchcock označil za svoj najobľúbenejší, spája ironický pohľad na malomestskú idylu s precízne dávkovaným rozprávačským napätím. Motívom dvojníctva a technikou identifikácie znepokojujúco zneisťuje morálnu pozíciu postáv i diváka. Katarína Mišíková
Film uvedieme v reštaurovanej zdigitalizovanej podobe v rozlíšení 4K. Fotografie: Image courtesy of Park Circus/Universal ----------------- V roku 1939 presídlil rodený Angličan Alfred Hitchcock – už vtedy medzinárodne známy režisér – do Spojených štátov amerických. Jedným z pozoruhodných filmov, ktoré Hitchcock nakrútil počas druhej svetovej vojny, je Ani tieň podozrenia. Film sa z časti nakrúcal v mestečku Santa Rosa v Kalifornii. Ústredný motív celej Hitchcockovej tvorby – napätie – sa tu spája s dôslednou analýzou rodinných vzťahov na príklade malomestskej rodiny, do ktorej prichádza milovaný strýko s nejasnou (a zrejme dosť temnou) minulosťou... Zobraziť viac

2D 2D4K ČT
Viac info

Vreckár Pickpocket

Pickpocket; Robert Bresson, verzie: OR , ST : fra

Mladík Michel sa na dostihovej dráhe pokúsi odcudziť obsah kabelky, no zatkne ho polícia. Keď ho pre nedostatok dôkazov prepustia, naďalej sa hodlá živiť výlučne vreckovými krádežami. Spolčí sa so skupinou profesionálnych vreckárov, ktorí ho vycvičia. Michel sa pri návšteve svojej chorej matky spozná s Jeanne... + Prednáška: Robert Bresson28. februára 2022 Zdá sa, že po utlmení činností veľkých hnutí (surrealizmus, impresionizmus, poetický realizmus, ...) sa francúzska kinematografia v 40. a 50. rokoch začína individualizovať. Spomedzi ostatných autorov vyčnieva najmä Robert Bresson, pre ktorého je príznačné veľké experimentovanie predchádzajúce novej vlne. Bresson vychádza z presvedčenia, že kinematograf je stroj pracujúci s pohľadom. Pomocou neho dokáže zachytiť a vzájomne previazať veci. V pokornej askéze tvorcu je potom médium filmu schopné v zábleskoch zaznamenať oku unikajúcu Udalosť, ktorá privádza k Pravde. Zobraziť viac

2D OR ST