I. Od zrodu po kristove roky (2017)

Premietneme tak aj celkom nové filmy (z rokov 2014 – 2015), ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k sledovanému obdobiu. Dúfame, že takto si v programe Filmového kabinetu nájdu niečo aj tí, ktorí absolvovali niektoré z predošlých vydaní. Zároveň sme do programu zaradili aj celkom nové bloky a prizvali sme aj hostí, ako to už u nás býva pravidlom. Tešiť sa tak môžete napríklad na rozprávanie o symfóniách veľkomesta či o počiatkoch zobrazovania nahoty v dejinách československej kinematografie. 

Podrobný program  a prihlasovanie na portáli cinepass.sk cinepass.sk

PROGRAM

  • 24. 01. - 18:00 Vznik filmu
    Pásmo šotov bratov Lumièrovcov + Cesta na mesiac + Podivuhodná cesta