Fotografická tvorba poslucháčov AKT VŠMU | výstava

ukončená

Fotografická tvorba poslucháčov Ateliéru kameramanskej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave je prirodzenou súčasťou ich profesijného zamerania. Viacerí z nich sa ku štúdiu kameramanskej profesie dostali  práve cez fotografický obraz. Rovnako, mnohí z nich sa fotografickej tvorbe venujú i po absolvovaní školy, popri plnom kameramanskom profesionálnom nasadení. Fotografujúcich slovenských kameramanov, ktorí sú im významnými tvorivými vzormi je celý rad. Napr. jeden z nestorov fotografickej výchovy na „ŠUP-ke“ František Tomík, absolvent kamery na pražskej FAMU. Zo strednej generácie viacerými Českými levmi ocenený Martin Štrba, rovnako absolvent katedry kamery FAMU. Jeho fotografická tvorba je neoddeliteľnou súčasťou tzv. Slovenskej Novej vlny 80. rokov. Z najmladšej generácie, už z vlastných absolventov AKT FTF VŠMU napr. medzinárodne oceňovaný Martin Kollár (Cena Oskara Barnacka 2014), či nedávny absolvent Juraj Mravec (2. miesto v kategórii reportáž Czech Press Photo 2015) a aktuálny študent bc. stupňa AKT Michal Vasiľ  (jeden z víťazov Slovak Press Photo 2018), alebo Timotej Križka, ktorý nedávno predstavil portréty a príbehy väzňov svedomia v publikácii „Pokojní v nepokoji“.

Tvorba fotografických kompozícií je prirodzenou súčasťou viacerých predmetov a výuky na Ateliéry kameramanskej tvorby FTF VŠMU už od jeho založenia. Na pôde ASK - Asociácie Slovenských kameramanov sa jedná o prvú fotografickú výstavu adeptov kameramanskej profesie. Výstava fotografickej tvorby 21 súčasných poslucháčov predstavuje školskú, ale aj voľnú tvorbu budúcich  kameramanov a nepriamo nadväzuje na podobné aktivity partnerskej českej A.Č.K. – Asociace českých kameramanů „Kameramani fotografují“ ktorá má za sebou viac ako desiatku výstav svojich členov.

Vystavené fotografie odrážajú vysoký tvorivý potenciál ich autorov, invenciu, vlastný a autentický pohľad na snímanú scénu, schopnosť zaznamenať tento výsostne tvorivý a neopakovateľný snímací proces, v širokom tematickom zábere.

Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., pedagóg AKT FTF VŠMU, kurátor výstavy

 

Zoznam vystavujúcich autorov:

Angyal Gábor

Hugo Činčala

Timotej Janko

Matej Jánošík

Michaela Klanicová

Oliver Takáč

Andrej Dlabač

Daniel Gavenda

Lucia Kovaľová

René Kontúr

Marcel Smieško

Michal Vasiľ

Lukáš Kačerjak

Jaroslav Kuchárik

Krisztian Ollári

Sabina Schlosserová

Marek Fischer

Michaela Hošková

Jakub Cheban