Filmový kabinet 4 - Obdobie zrenia (2020)

21. 09. - 25. 01. 

Prvý semester Filmového kabinetu 4 (Od zrodu po Kristove roky) zmapoval vývin nemej kinematografie a ukončil sa stretnutím venovaným jej krátkemu vrcholu. Príchod zvuku do kinematografie je téma, ktorou sa započne druhý semester nazvaný Obdobie zrenia. Názov naznačuje nielen to,  že film po tridsiatich troch rokoch svojej existencie dozrieva, ale aj to, že si uvedomí svoju schopnosť pohľadu a nazerania hĺbky. Kľúčové otázky sa nebudú týkať len predmetu videnia, teda toho, čo kinematograf vidí (a nakoľko je to skutočné), ale najmä toho, ako sa pozerá, či je jeho pohľad politicky alebo umelecky deformovaný a aký je prenikavý. V období 30. a 40. rokov 20. storočia film ovplyvňujú nielen zmeny na poli technických vynálezov, ale aj turbulentné spoločenské a politické premeny. V tomto zmysle je možné sledované obdobie považovať za rovnako fascinujúce (ak nie viac) ako predošlé obdobie, nakoľko všetky momenty smerujú k veľkým inovatívnym zmenám štýlu a vyjadrovacích schopností kinematografu.

Vážení frekventanti,

s potešením oznamujeme, že od 21. septembra 2020 započne nový semester Filmového kabinetu s podnázvom Obdobie zrenia, ktorý bol pôvodne naplánovaný na jar roku 2020 a kvôli opatreniam proti pandémií koronavírusu presunutý.
Platnosť Cinepassov frekventantov, ktorí sa nahlásili už na jarný termín, bude predĺžená tak, aby ste mohli navštevovať všetky stretnutia semestra v nových termínoch. Nemusíte nič robiť, platnosť Cinepassu vám bude automaticky predĺžená.

Aktuálny program nájdete aj na stránke: https://cinepass.sk/kabinet/sk/tickets

Tešíme sa na stretnutie v kinosálach Kina Lumière. 

Viac info

Tiesňové volanie | Filmový kabinet 4

Den skyldige; Gustav Möller, 2018, verzie: ČT : dan

Asger Holm, bývalý policajt, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke, odpovie na volanie od unesenej ženy. Keď je hovor náhle prerušený, začína po žene a jej únoscovi pátrať. S telefónom ako jediným nástrojom, obklopený stenami kancelárie vstúpi Asger do pretekov s časom, aby zachránil ohrozenú ženu. Zločin, ktorý odkrýva, je však omnoho väčší, ako sa na začiatku mohlo zdať. Jeden z najsľubnejších tvorcov novej dánskej filmovej generácie, režisér Gustav Möller, v svojom prvom celovečernom filme ocenenom na filmovom festivale Sundance Cenou divákov za najlepší zahraničný film, experimentuje s ľudskou predstavivosťou, zmyslami, strachom a presvedčením, že najsilnejšie filmové momenty, sú tie, čo nevidíte. Prednáška: Zvuk vo filme 21. 09. 2020 Zvuk sa v kinematografii začal udomácňovať v druhej polovici 20. rokov. Niektorí filmári ho vítali s nadšením, iní skôr nenávistne, ďalší nezaujato. Ako sa časom ukázalo, filmový zvuk nemusí byť nepriateľom obrazu, ba ani nemusí slúžiť ako jeho bezduchá ilustrácia. Naopak, v rukách talentovaného umelca sa z neho môže stať výrazový prostriedok rovnocenný obrazu. Našim cieľom je ukázať, že pri kreatívnom využití filmového zvuku sa aj dnes dajú dosiahnuť pozoruhodné emocionálne a estetické výsledky. Zobraziť viac

2D Stream ČT 15
Viac info

Zem spieva | Filmový kabinet 4

Zem spieva; Karel Plicka, 1933, verzie: OR : slk

Poetický etnografický dokumentárny film zaznamenávajúci výber z reality dedinského života na Slovensku v 30. rokoch minulého storočia, jeho prirodzený cyklus a každoročný kolobeh: obdobie od vítania jari cez letnú žatvu až po jesenné vinobranie. Uvedieme rekonštruovanú verziu filmu z roku 1983, ktorá prešla procesom digitalizácie. Prednáška:Dokumentárny film 5. 10. 2020 Film sa od svojho vzniku tradične nejakým spôsobom dáva do súvisu so skutočnosťou. Za prvé dokumentárne snímky sú často považované už filmy bratov Lumièrovcov. K jedným z dôležitých momentov filmu patrí jeho reflexia ako vedeckého optického vynálezu (podobne ako ďalekohľad, ktorý spôsobil vedeckú revolúciu v náhľade makrokozmu, prípadne mikroskop, ktorý objavuje mikrokozmos). Jeho vzťah k realite je však plný úskalí vyplývajúcich už len z faktu, že vnímanie filmu sa od ľudského myslenia odlišuje a človek doposiaľ hľadá spôsoby, ako sa s tým vyrovnať. Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Diktátor | Filmový kabinet 4

The Great Dictator; Charles Chaplin, 1940, verzie: ST , ČT : eng

Vo svojom Diktátorovi zaujal Charles Chaplin kategoricky odmietavé stanovisko voči fašizmu a jeho predstaviteľom. Pred celým svetom odhalil úbohosť a krutú smiešnosť Adolfa Hitlera, postihol abnormalitu a vyšinutosť fašizmu: Chaplinov diktátor Hynkel v sebe zlučuje sentiment so zvieracím hulákaním do mikrofónu. Je to teda slaboch, trpiaci komplexom menejcennosti a zároveň chorobným pocitom nadradenosti. Vo filme stelesňuje Chaplin už spomínaného diktátora Hynkela a prenasledovaného židovského holiča, ktorých si pre vonkajšiu podobnosť zamenia... + Prednáška: Film a politika 19. 10. 2020 Film a politika si boli blízki od počiatku kinematografie. Najväčšmi si to uvedomil V. I. Lenin a svojím slávnym výrokom „Zo všetkých umení je film pre nás najdôležitejší“ natrvalo spečatil ich vzťah. Druhý veľký medzník tohto vzťahu prichádza v 30. rokoch, po nástupe nacistických síl v Nemecku. Vtedajší minister verejnej osvety a propagandy Joseph Goebbels ako prvý pochopil, že propaganda sa musí diať najmä formou nezáväznej zábavy. Tretí veľký pilier prichádza z pera Theodora Adorna a Maxa Horkheimera, ktorí v Dialektike osvietenstva presvedčivo opisujú správanie filmu v režime kapitalizmu. Zobraziť viac

2D ST ČT 12
Viac info

Čierna mačka | Filmový kabinet 4

The Black Cat ; Edgar G. Ulmer, 1934, verzie: ČT : eng

V tomto psychologickom horore z produkcie štúdia Universal sa prvýkrát stretli dvaja herci známi z universalovskej hororovej série z 30. rokov 20. storočia – Boris Karloff (v roku 1931 sa preslávil vďaka filmu Jamesa Whala – Frankenstein) a Béla Lugosi (Dracula, r. Tod Browning, 1931). Karloff stvárnil vo filme rakúskeho architekta Hjalmara Poelziga, ktorý plánuje uskutočniť satanistický rituál a obetovať pri ňom ženu. V snahe zachrániť mladý pár, Petera a Joan, sa proti nemu postaví maďarský psychiater, Dr. Vitus Werdegast (Lugosi), Poelzigov starý známy... + Prednáška: Klasický hollywoodsky film 2 11. 2020 V 30. rokoch Hollywood zažíva prvé zo svojich vrcholných období. Príchodom zvuku sa popri zrode nových žánrov (animovaný film, muzikál) upevňujú a rozvíjajú aj staršie žánrové formy (gangsterka, western). Žáner je rámcom, v ktorom sa buduje rozprávanie filmu aj divácke očakávania. V tomto čase sa ustaľujú prvky rozprávania, ktoré využíva kinematografia dodnes (figúra záber/protizáber pri dialógoch). Hollywood je, zdá sa, nezadržateľne na ceste za svetovou hegemóniou v kinematografii. Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Veľká ilúzia | Filmový kabinet 4

La grande illusion; Jean Renoir, 1937, verzie: OR , ST : fra

Počas prvej svetovej vojny padnú dvaja francúzski dôstojníci, kapitán de Boeldieu a poručík Maréchal, do zajatia. Prvý z nich je aristokrat, zatiaľ čo druhý bol pred vojnou mechanikom. Tesne pred plánovaným útekom sú však prevezení do pevnosti, ktorej velí kapitán von Rauffenstein. Medzi de Boeldieuom a von Rauffensteinom sa rozvíja priateľstvo založené na triednej príslušnosti... + Prednáška: Francúzska kinematografia 30. rokov 16. 11. 2020 V polovici 30. rokov sa vo Francúzsku rozvíja smer nazývaný poetický realizmus. Jeho najvýraznejšími predstaviteľmi boli režiséri Marcel Carné a Julien Duvivier. Realistické príbehy filmov sú často situované do mestských prostredí a dôraz sa kladie na poetickú atmosféru (hmlu v nočných uliciach krájajú len lúče pouličného osvetlenia.). Poetický moment zastupuje aj časté angažovanie básnika Jacquesa Préverta ako scenáristu. Najvýznamnejším predstaviteľom obdobia je ale Jean Renoir, syn slávneho impresionistického maliara Augusta Renoira, ktorý najmä dvomi filmami – Veľká ilúzia a Pravidlá hry – predznamenáva nový vývin kinematografie. Zobraziť viac

2D OR ST 12
Viac info

Dáma zo Šanghaja | Filmový kabinet 4

The Lady from Shanghai ; Orson Welles, 1947, verzie: ST : eng, zho

Kriminálna dráma v štýle film noir podľa románu Sherwooda Kinga If I Die Before I Wake. Michael O’Hara sa proti svojmu presvedčeniu dá najať na loď ako člen posádky na jachte Arthura Bannistera, plaviacej sa do San Francisca. Je na nej aj Bannisterov spoločník George Grisby. Zdá sa, že Bannisterova manželka Elsa „Rosalie“ má Michaela oveľa radšej než svojho manžela. Michael pristúpi na Grisbyho šialený plán predstierať vraždu seba samého, aby mohol nepozorovane ujsť... + Prednáška: Orson Welles 30. 11. 2020 Kinematografia sa delí na obdobia pred a po Orsonovi Wellesovi. Tento tvorca svojím prístupom vytvoril nový spôsob vyjadrovania. Hĺbka ostrosti a práca s mizanscénou umožnili filmu zobrazovať viac paralelných dejov naraz. Zrazu sa filmový obraz prestal deliť na figúru a pozadie, na akciu v popredí a dejisko tejto akcie. Revolúcia tohto počinu spočíva v rovnocennom uchopení všetkých plánov obrazu čo sa týka rozprávania a akcie. Zobraziť viac

2D ST 15
Viac info

Casablanca | Filmový kabinet 4

Casablanca; Michael Curtiz, 1942, verzie: OR , ČT : eng

Rok 1941. Americký vysťahovalec Rick Blaine je majiteľom nočného klubu „Rick's Café Américain“ v Casablance, kam prichádzajú rôzni ľudia všakovakých národností a z rôznych dôvodov. Jedným z nich je aj český vodca odporu Viktor Laszlo, ktorý je hľadaný nacistami. Jedinou nádejou pre jeho záchranu je cynický Rick. Ten však nebude riskovať svoj vlastný život kvôli nikomu. Avšak Viktorovou manželkou je Ilsa Lund, Rickova bývalá láska, ktorá mu kedysi zlomila srdce. Ilsa sa Rickovi ponúkne, že s ním zostane, ak Rick zabezpečí prevoz jej manžela do bezpečia... + Prednáška: Film Noir 7. 12. 2020 Nemecký expresionizmus 20. rokov a francúzsky poetický realizmus 30. rokov sa stali najdôležitejšími prekurzormi amerického filmu noir 40. a 50. rokov. Druhá svetová vojna spôsobila nielen migračnú vlnu dôležitých tvorcov, ale priniesla aj také spoločenské naladenie, že bolo možné, aby sa hollywoodsky film nekončil happyendom tak ako to bolo (a neskôr opäť bude) zvyčajné. Unikátnosť štýlu film noir spočíva aj v tom, že napriek revolúcii, ktorú v Hollywoode v danom období spôsobil, nikdy neskĺzol do žánrových definícií a ohraničení, ale vždy ostal otvorený inováciám. Zobraziť viac

BD 2D OR ČT 12
Viac info

Zlodeji bicyklov | Filmový kabinet 4

Ladri di biciclette; Vittorio De Sica, 1948, verzie: OR , ČT : ita

Jednoduchá zápletka – ukradnutie bicykla, ktorý slúži ako pracovný nástroj – synekdochicky otvára sociálne problémy v postfašistickom Taliansku. Aj napriek využitiu mnohých hollywoodskych postupov filmového rozprávania sa pred očami diváka odvíja obraz všedného života. Etický problém zachovania ľudskej dôstojnosti na pokraji udržania holej existencie v spoločnosti je len predĺžením smeru nastoleného režisérom Vittoriom De Sicom a umelecko-teoretickým otcom neorealistického hnutia, scenáristom Ceserem Zavattinim, ktorý ukotvoval neorealizmus na humanistických základoch. + Prednáška: Taliansky neorealizmus 14. 12. 2020 Orson Welles inšpiroval svojím prístupom k filmu aj európsku kinematografiu a z jeho techniky vyrastá v Taliansku hnutie neorealizmu, ktoré hlása estetiku odriekania. Ide o snahu pozbaviť film krásy, epiky, dokonca aj zrozumiteľnosti s jediným cieľom – ukázať surovú neprikrášlenú skutočnosť s čo možno najmenším zásahom autora. Francúzsky filozof Jean-François Lyotard prehlasuje neorealizmus za jediný smer, v ktorom sa film oslobodzuje spod každej autority a stáva sa slobodným. Zobraziť viac

2D OR ČT 12
Viac info

Ani tieň podozrenia | Filmový kabinet 4

Shadow of a Doubt ; Alfred Hitchcock, 1943, verzie: ČT : eng

Mladá Charlie vyrastá so svojou rodinou v mestečku Santa Rosa v Kalifornii. Do rodiny prichádza na návštevu jej strýko – a menovec – Charles. Charlie je z prítomnosti strýka nadšená. Postupne však zisťuje, že strýko Charles možno skrýva temné tajomstvo. Charlie možno pôjde dokonca až o život... + Prednáška: Alfred Hitchcock 11. 1. 2020 V roku 1939 presídlil rodený Angličan Alfred Hitchcock – už vtedy medzinárodne známy režisér – do Spojených štátov amerických. Jedným z pozoruhodných filmov, ktoré Hitchcock nakrútil počas druhej svetovej vojny, je Ani tieň podozrenia. Film sa z časti nakrúcal v mestečku Santa Rosa v Kalifornii. Ústredný motív celej Hitchcockovej tvorby – napätie – sa tu spája s dôslednou analýzou rodinných vzťahov na príklade malomestskej rodiny, do ktorej prichádza milovaný strýko s nejasnou (a zrejme dosť temnou) minulosťou... Zobraziť viac

2D ČT 15
Viac info

Vreckár | Filmový kabinet 4

Pickpocket; Robert Bresson, 1959, verzie: OR , AT : fra

Mladík Michel sa na dostihovej dráhe pokúsi odcudziť obsah kabelky, no zatkne ho polícia. Keď ho pre nedostatok dôkazov prepustia, naďalej sa hodlá živiť výlučne vreckovými krádežami. Spolčí sa so skupinou profesionálnych vreckárov, ktorí ho vycvičia. Michel sa pri návšteve svojej chorej matky spozná s Jeanne... + Prednáška: Robert Bresson 25. 1. 2020 Zdá sa, že po utlmení činností veľkých hnutí (surrealizmus, impresionizmus, poetický realizmus, ...) sa francúzska kinematografia v 40. a 50. rokoch začína individualizovať. Spomedzi ostatných autorov vyčnieva najmä Robert Bresson, pre ktorého je príznačné veľké experimentovanie predchádzajúce novej vlne. Bresson vychádza z presvedčenia, že kinematograf je stroj pracujúci s pohľadom. Pomocou neho dokáže zachytiť a vzájomne previazať veci. V pokornej askéze tvorcu je potom médium filmu schopné v zábleskoch zaznamenať oku unikajúcu Udalosť, ktorá privádza k Pravde. Zobraziť viac

2D OR AT 12
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.