Bezpečná návšteva Kina Lumière

Kino Lumière je od soboty 26. 2. otvorené pre všetkých, k dispozícii je plná kapacita kinosál, od 21. 4. nie sú povinné respirátory ani iné prekrytie horných dýchacích ciest, tešíme sa na vás. 

Ďakujeme vám, že dodržiavate aktuálne platné protipandemické opatrenia: 

 1. Pri vstupe do kina si aplikujte dezinfekciu na ruky (alebo použite jednorazové rukavice). 
 2. Nepodávajte si ruky. 
 3. Udržujte v priestoroch kina rozostupy minimálne 2 metre (nevzťahuje sa na sedenie v kinosálach). 
 4. Vstupenky si zakúpte online. Online si viete preveriť i dostupnosť vstupeniek. Stačí "kliknúť" na čas predstavenia a dostanete sa do nákupného košíka. Online predaj vstupeniek je možný aj tesne pred predstavením.
 5. Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia. Personál kina má právo zmerať vám teplotu a v prípade zvýšenej teploty alebo kašľa vás požiadať, aby ste priestory kina opustili, zostali v domácej izolácii a telefonicky kontaktovali svojho lekára. Ak nesúhlasíte, aby vám personál kina odmeral teplotu (na základe náhodného výberu alebo evidentných príznakov ochorenia), opustite kino. Ďakujeme. Podrobné informácie nájdete na stránke korona.gov.sk.
 6. Konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky je zakázaná, s výnimkou konzumácie uzavretých nápojov v kinosálach.

Čo robí kino v záujme znižovania rizika nákazy ochorením COVID-19?

 • Vzduchotechnika je nastavená v súlade s odporúčaniami ÚVZ, doplnená o polymérovú dezinfekciu.
 • Pravideľne realizujeme polymérovú dezinfekciu všetkých priestorov kina.
  Zvýšili sme intenzitu  priebežnej dezinfekcie všetkých dotykových plôch a hygienických zariadení.
 • Zabezpečili sme pre vás bezdotykové dezinfekčné zariadenia na ruky.
 • Vstupenky sa dajú zakúpiť online aj tesne pred začiatkom predstavenia, nemusíte stáť v rade.

 Čo môžeme robiť MY všetci v záujme znižovania rizika nákazy ochorením COVID-19?

 • Dodržiavať odporúčania a nariadenia ÚVZ, resp.vyššie zhrnuté pravidlá bezpečnej a pohodlnej návštevy Kina Lumière. 
 • Byť voči sebe ohľaduplní.

Smerodajné dokumenty

 • 25/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

  24/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatíy

  32/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

aktualizované: 21. 4. 2022