Výročia: Vojtech Andreánsky

35 mmOR15
Réžia:Vojtech Andreánsky
Dĺžka:93 minút
Žáner:Pásmo krátkych filmov, Dokumentárny

Výročia: Vojtech Andreánsky

Výročia: Vojtech Andreánsky; Vojtech Andreánsky, 1949 – 1989, OV (sk) | filmotéka; Vojtech Andreánsky, verzie: OR,

Réžia: Vojtech Andreánsky

Pásmo krátkych dokumentárnych a populárno-vedeckých filmov pri príležitosti spomienky na režiséra Vojtecha Andreánskeho (*27. 8. 1917 – 06. 10. 1993). Výber pripravila a uvedie filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Bratislava, Liptovskí garbiari, ...preto odchádzam, „...keby len tie dva roky života!“, Radikálna generácia?, Mlyny na Vydrici.

Bratislava, 1949 (13´)

Dokumentárny film o povojnovej výstavbe Bratislavy a o plánoch do budúcnosti.

Liptovskí garbiari, 1959 (11´)

Dokumentárny film o tradíciách garbiarstva a súčasnej kožiarskej výrobe na Liptove.

...preto odchádzam, 1966 (16´)

Dokumentárna polemika o problémoch života a hospodárenia v horských a podhorských oblastiach.

„...keby len tie dva roky života!“, 1973 (21´)

Populárno-vedecký film o operácii srdcových chlopní prezentuje úspechy slovenskej kardiochirurgie.

Radikálna generácia?, 1977 (23´)

Školský osvetový film má pomôcť staršej generácii pochopiť svet a myslenie mladých. Zaoberá sa radikalizmom mladých ako odrazom reality a snahou po uplatnení v svete zmenenom vedecko-technickou revolúciou.

Mlyny na Vydrici, 1989 (15´)

Dokumentárny film o historicky pozoruhodnej enkláve Bratislavy a o našom vzťahu k nej.

Dĺžka: 93 min

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia

Réžia: Vojtech Andreánsky

Pásmo krátkych dokumentárnych a populárno-vedeckých filmov pri príležitosti spomienky na režiséra Vojtecha Andreánskeho (*27. 8. 1917 – 06. 10. 1993). Výber pripravila a uvedie filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Bratislava, Liptovskí garbiari, ...preto odchádzam, „...keby len tie dva roky života!“, Radikálna generácia?, Mlyny na Vydrici.

Bratislava, 1949 (13´)

Dokumentárny film o povojnovej výstavbe Bratislavy a o plánoch do budúcnosti.

Liptovskí garbiari, 1959 (11´)

Dokumentárny film o tradíciách garbiarstva a súčasnej kožiarskej výrobe na Liptove.

...preto odchádzam, 1966 (16´)

Dokumentárna polemika o problémoch života a hospodárenia v horských a podhorských oblastiach.

„...keby len tie dva roky života!“, 1973 (21´)

Populárno-vedecký film o operácii srdcových chlopní prezentuje úspechy slovenskej kardiochirurgie.

Radikálna generácia?, 1977 (23´)

Školský osvetový film má pomôcť staršej generácii pochopiť svet a myslenie mladých. Zaoberá sa radikalizmom mladých ako odrazom reality a snahou po uplatnení v svete zmenenom vedecko-technickou revolúciou.

Mlyny na Vydrici, 1989 (15´)

Dokumentárny film o historicky pozoruhodnej enkláve Bratislavy a o našom vzťahu k nej.

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia