Armáda je s ľudom

35 mmOR15
Dĺžka:75 minút
Žáner:Dokumentárny

Armáda je s ľudom

Armáda je s ľudom; 1948 – 1979, OV (sk; verzie: OR,

Očami filmových spravodajcov | Výber zostavil a lektorský úvod zabezpečí publicista a režisér Rudolf Urc.

Armáda je s ľudom – obľúbený slogan minulého režimu vyjadroval exkluzívne postavenie armády v systéme totalitnej moci. Po Sovietskom zväze bolo Československo zbraňami najnasýtenejšou krajinou východného bloku, čomu zodpovedal aj mohutný rozvoj zbrojárskeho priemyslu. Avšak v týždenníkoch sme mohli vidieť len „mierovú“ produkciu a s ňou súvisiaci rozmach sídliskovej infraštruktúry /Podbrezová, Detva, Nová Dubnica/. Zato ukážkové vojenské prehliadky a prísahy nových vojakov boli žiadaným propagandistickým artiklom. Rozmach kultúrneho života vo vojenských útvaroch dokazovala beseda so spisovateľom D. Tatarkom aj populárne vystúpenia Vojenského umeleckého súboru.

Uvedené budú vydania Týždňa vo filme č. 18/1948, 32/1950, 20/1952, 40/1954, 18/1966, 37/1979.

Dĺžka: 75 min

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia

Očami filmových spravodajcov | Výber zostavil a lektorský úvod zabezpečí publicista a režisér Rudolf Urc.

Armáda je s ľudom – obľúbený slogan minulého režimu vyjadroval exkluzívne postavenie armády v systéme totalitnej moci. Po Sovietskom zväze bolo Československo zbraňami najnasýtenejšou krajinou východného bloku, čomu zodpovedal aj mohutný rozvoj zbrojárskeho priemyslu. Avšak v týždenníkoch sme mohli vidieť len „mierovú“ produkciu a s ňou súvisiaci rozmach sídliskovej infraštruktúry /Podbrezová, Detva, Nová Dubnica/. Zato ukážkové vojenské prehliadky a prísahy nových vojakov boli žiadaným propagandistickým artiklom. Rozmach kultúrneho života vo vojenských útvaroch dokazovala beseda so spisovateľom D. Tatarkom aj populárne vystúpenia Vojenského umeleckého súboru.

Uvedené budú vydania Týždňa vo filme č. 18/1948, 32/1950, 20/1952, 40/1954, 18/1966, 37/1979.

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia