TOP filmové žurnály očami Milana Černáka

35 mmOR15
Dĺžka:64 minút

TOP filmové žurnály očami Milana Černáka

TOP filmové žurnály očami Milana Černáka; 1957 – 1990, OV (sk) ; verzie: OR,

Autora predstaví publicista a režisér Rudolf Urc.

Ambíciou pásiem filmových týždenníkov je priblížiť niektoré dobové problematiky, ako ich prezentoval filmový žurnál a súčasne dať priestor tvorcom, ktorí v spravodajstve bezprostredne pôsobili. Milan Černák patril k najvýznamnejším predstaviteľom progresívnych snáh v slovenskom spravodajstve. Z postu dramaturga a režiséra ovplyvnil tvár žurnálu na niekoľko rokov. Pre náš večer vybral niekoľko TOP snímok, medzi nimi zaujímavé kritické materiály, ďalej žurnál ocenený medzinárodnou cenou INA, reportáž nakrútenú v roku 1968 popri slávnych Čiernych dňoch, aj informáciu o rehabilitácii žurnalistov v roku 1990. Uvedieme vydania Týždňa vo filme č. 41/1957, 22/1965, 8/1966, 21/1967, 35-36/1968 a vydanie Kinožurnálu č.7/1990.

Dĺžka: 64 min

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia

Autora predstaví publicista a režisér Rudolf Urc.

Ambíciou pásiem filmových týždenníkov je priblížiť niektoré dobové problematiky, ako ich prezentoval filmový žurnál a súčasne dať priestor tvorcom, ktorí v spravodajstve bezprostredne pôsobili. Milan Černák patril k najvýznamnejším predstaviteľom progresívnych snáh v slovenskom spravodajstve. Z postu dramaturga a režiséra ovplyvnil tvár žurnálu na niekoľko rokov. Pre náš večer vybral niekoľko TOP snímok, medzi nimi zaujímavé kritické materiály, ďalej žurnál ocenený medzinárodnou cenou INA, reportáž nakrútenú v roku 1968 popri slávnych Čiernych dňoch, aj informáciu o rehabilitácii žurnalistov v roku 1990. Uvedieme vydania Týždňa vo filme č. 41/1957, 22/1965, 8/1966, 21/1967, 35-36/1968 a vydanie Kinožurnálu č.7/1990.

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia