Udelenie Ceny Petra Mihálika

Premiéra:8. apríl 2019
Dĺžka:30 minút
Žáner:zaner_ine

Udelenie Ceny Petra Mihálika

Udelenie Ceny Petra Mihálika; 2019, verzie: , jazyky: slk

Vstup voľný

Udelenie Ceny Petra Mihálika

moderátorka: Eva Filová

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), Slovenský filmový ústav (SFÚ), Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU), Občianske združenie FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie

zriaďujú a udelujú

Cenu Petra Mihálika

ako uznanie významu a prínosu celoživotného diela Petra Mihálika pre rozvoj filmovej vedy na Slovensku a pre systematickú prácu v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie.

V rámci Týždňa Slovenského filmu 2019 sa udeľuje Cena Petra Mihálika pánovi Rudolfovi Urcovi. ktorý je slovenský režisér, dramaturg, filmový publicista, externý pedagóg, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu.

Dĺžka: 30 min

Rok výroby: 2019
Dátum lokálnej premiéry: 8. apríl 2019

Krajina pôvodu:

  • Slovensko

Jazyková verzia:

-

Vstup voľný

Udelenie Ceny Petra Mihálika

moderátorka: Eva Filová

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), Slovenský filmový ústav (SFÚ), Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU), Občianske združenie FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie

zriaďujú a udelujú

Cenu Petra Mihálika

ako uznanie významu a prínosu celoživotného diela Petra Mihálika pre rozvoj filmovej vedy na Slovensku a pre systematickú prácu v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie.

V rámci Týždňa Slovenského filmu 2019 sa udeľuje Cena Petra Mihálika pánovi Rudolfovi Urcovi. ktorý je slovenský režisér, dramaturg, filmový publicista, externý pedagóg, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu.

Rok výroby: 2019
Dátum lokálnej premiéry: 8. apríl 2019

Krajina pôvodu:

  • Slovensko

Jazyková verzia:

-