1968 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo)

2DOR15
Réžia:rôzni, Viktor Kubal, Peter Solan, Milan Černák
Dĺžka:75 minút
Žáner:Pásmo krátkych filmov

1968 (Digitálne kino 1955 – 1975, pásmo)

1968; Réžia: rôzni, verzie: OR, jazyky: slk

Réžia: rôzni, Viktor Kubal, Peter Solan, Milan Černák, Mikuláš Ricotti, Pavol Sýkora, Juraj Bindzár, Dušan Trančík

V pásme budú premietnuté filmy z roku 1968, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav:

Postup
(r. Viktor Kubal, 1968, 5ʾ43ʾʾ)
Animovaný film o kariére vrany na križovatke.

Burza
(r. Peter Solan, 1968, 10ʾ57ʾʾ)
Dokumentárny film o filatelistickej vášni.

Týždeň vo filme 35-36/1968
(r. Milan Černák, 1968, 12ʾ58ʾʾ)
Spravodajský film o okupácii Československa a Mimoriadny zjazd KSS.

Svätý Juraj Majstra Pavla
(r. Mikuláš Ricotti, 1968, 7ʾ06ʾʾ)
Populárno-vedecký film zachytáva rukopis Majstra Pavla a ním znázornenú legendu na novoreštaurovanom oltári Sv. Juraja zo Spišskej Soboty.

Spoveď
(r. Pavol Sýkora, 1968, 16ʾ19ʾʾ)
Dokumentárny film o osude ženy, ktorá porušila zákon.

Oko
(r. Juraj Bindzár, 1968, 5ʾ47ʾʾ)
Animovaný film o tragédii ľudskej zloby.

Fotografovanie obyvateľov domu
(r. Dušan Trančík, 1968, 15ʾ37ʾʾ)
Najkrajšie i najtragickejšie okamihy života jednej rodiny.

Dĺžka: 75 min

Krajina pôvodu:

  • Slovensko
  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia (slovenčina)

Réžia: rôzni, Viktor Kubal, Peter Solan, Milan Černák, Mikuláš Ricotti, Pavol Sýkora, Juraj Bindzár, Dušan Trančík

V pásme budú premietnuté filmy z roku 1968, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav:

Postup
(r. Viktor Kubal, 1968, 5ʾ43ʾʾ)
Animovaný film o kariére vrany na križovatke.

Burza
(r. Peter Solan, 1968, 10ʾ57ʾʾ)
Dokumentárny film o filatelistickej vášni.

Týždeň vo filme 35-36/1968
(r. Milan Černák, 1968, 12ʾ58ʾʾ)
Spravodajský film o okupácii Československa a Mimoriadny zjazd KSS.

Svätý Juraj Majstra Pavla
(r. Mikuláš Ricotti, 1968, 7ʾ06ʾʾ)
Populárno-vedecký film zachytáva rukopis Majstra Pavla a ním znázornenú legendu na novoreštaurovanom oltári Sv. Juraja zo Spišskej Soboty.

Spoveď
(r. Pavol Sýkora, 1968, 16ʾ19ʾʾ)
Dokumentárny film o osude ženy, ktorá porušila zákon.

Oko
(r. Juraj Bindzár, 1968, 5ʾ47ʾʾ)
Animovaný film o tragédii ľudskej zloby.

Fotografovanie obyvateľov domu
(r. Dušan Trančík, 1968, 15ʾ37ʾʾ)
Najkrajšie i najtragickejšie okamihy života jednej rodiny.

Krajina pôvodu:

  • Slovensko
  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia (slovenčina)