Filmové potulky – východné Slovensko

StreamOR15
Dĺžka:72 minút
Žáner:zaner_pasmo_kratkych_filmov

Filmové potulky – východné Slovensko

Filmové potulky – východné Slovensko; verzie: OR, jazyky: slk

Filmotéka online. Premietame online na www.kino-doma.sk. Premietame aj s lektorským úvodom Rudolfa Urca.

Filmové potulky po nevšedných miestach a pútavých zákutiach, tak ako ich zaznamenali filmoví tvorcovia, chcú ukázať najmä rozmanitosť života a činnosti ľudí. V prvom pásme, kde navštívime východné Slovensko, sú zaradené filmy, ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav: Batromijov dom, Zakliata dolina, Mašinka, Rozhovor, Poznačení tmou.

Batromijov dom, r. Fero Fenič, 1984, 12ʾ51ʾʾ
Život lesného robotníka Juraja Batromija a jeho rodiny v Novej Sedlici.

Zakliata dolina, r. Štefan Kamenický, 1966, 12ʾ16ʾʾ
O živote ľudí v nerozvinutých oblastiach východného Slovenska.

Mašinka, r. Karol Skřipský, 1967, 9ʾ20ʾʾ
O lesnej železničke v Remetských Hámroch.

Rozhovor, r. Otakar Krivánek, 1963, 20ʾ51ʾʾ
Nevidomý asistent lekárskej fakulty v Košiciach Ján Grega hovorí o svojom živote.

Poznačení tmou, r. Štefan Uher, 1959, 16ʾ50ʾʾ
Spôsoby výuky, poznávania a vnímania detí v škole pre nevidiacich v Levoči.

Dĺžka: 72 min

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia (slovenčina)

Filmotéka online. Premietame online na www.kino-doma.sk. Premietame aj s lektorským úvodom Rudolfa Urca.

Filmové potulky po nevšedných miestach a pútavých zákutiach, tak ako ich zaznamenali filmoví tvorcovia, chcú ukázať najmä rozmanitosť života a činnosti ľudí. V prvom pásme, kde navštívime východné Slovensko, sú zaradené filmy, ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav: Batromijov dom, Zakliata dolina, Mašinka, Rozhovor, Poznačení tmou.

Batromijov dom, r. Fero Fenič, 1984, 12ʾ51ʾʾ
Život lesného robotníka Juraja Batromija a jeho rodiny v Novej Sedlici.

Zakliata dolina, r. Štefan Kamenický, 1966, 12ʾ16ʾʾ
O živote ľudí v nerozvinutých oblastiach východného Slovenska.

Mašinka, r. Karol Skřipský, 1967, 9ʾ20ʾʾ
O lesnej železničke v Remetských Hámroch.

Rozhovor, r. Otakar Krivánek, 1963, 20ʾ51ʾʾ
Nevidomý asistent lekárskej fakulty v Košiciach Ján Grega hovorí o svojom živote.

Poznačení tmou, r. Štefan Uher, 1959, 16ʾ50ʾʾ
Spôsoby výuky, poznávania a vnímania detí v škole pre nevidiacich v Levoči.

Krajina pôvodu:

  • Československo

Jazyková verzia:

OR - Originálna verzia (slovenčina)