Vyhlásenie k situácii na Ukrajine

Slovenský filmový ústav, prevádzkovateľ Kina Lumière, ostro odsudzuje agresívny zásah Ruskej federácie do suverenity Ukrajiny a vyjadruje solidaritu a plnú podporu jej obyvateľom. Je pre nás nemysliteľné, že sa naši ukrajinskí kolegovia, ako aj všetci obyvatelia Ukrajiny ocitli v priamom ohrození života a ich práva a slobody ako jednotlivcov, tak i národa sú ignorované.

Slovenský filmový ústav, ako člen Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) a European Film Promotion (EFP) na znak solidarity s našimi ukrajinskými kolegami týmto:

  • pozastavuje všetky prezentačné aktivity slovenskej kinematografie na území Ruskej federácie a Bieloruskej republiky,
  • pozastavuje všetky prezentačné aktivity ruskej a bieloruskej kinematografie na území Slovenskej republiky,
  • pozastavuje poskytovanie licencií na verejné šírenie audiovizuálnych diel alebo ich častí, ku ktorým vykonáva práva výrobcu na území Ruskej federácie a Bieloruskej republiky,
  • pozastavuje účasť zástupcov Slovenského filmového ústavu na filmových podujatiach v Ruskej federácii a Bieloruskej republike a v porotách filmových festivalov v Ruskej federácii a Bieloruskej republike,
  • pozastavuje uvádzanie ruských a bieloruských filmov v programe Kina Lumière - kina Slovenského filmového ústavu a Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu v Kine Lumière, vrátane externých podujatí organizovaných v Kine Lumière.

Slovenský filmový ústav ďalej relevantným subjektom navrhuje:

  • pozastaviť uvádzanie ruských a bieloruských filmov v programoch slovenských filmových festivalov,
  • pozastaviť prihlasovanie slovenských filmov do programov ruských a bieloruských filmových festivalov,
  • pozastaviť účasť zástupcov Ruskej federácie a Bieloruskej republiky na filmových podujatiach a v porotách filmových festivalov v Slovenskej republike,
  • pozastaviť účasť slovenských filmových profesionálov na filmových podujatiach a v porotách ruských a bieloruských filmových festivalov.

 

Peter Dubecký
generálny riaditeľ
Slovenského filmového ústavu