Kino Lumière x SNG

Kino Lumiere x Slovenská národná galéria 

Nový rok, nové partnerstvá. V tomto duchu sa bude niesť rok 2023 v našom kine. Už čoskoro zverejníme prvé informácie o spolupráci medzi Slovenskou národnou galériouKinom Lumière.