Filmotéka: V osídlach moci

V osídlach moci je nový cyklus Filmotéky, ktorý v priebehu nasledujúcich mesiacov prinesie na plátno kinosály K3 voľnú sériu filmov o opojení mocou, o vzostupoch i pádoch mocných, o moci bezmocných. 

Kinematografia sa zobrazovaniu najrôznejších postáv, režimov či prejavov moci začala venovať od prvých pohyblivých obrazov. Aj ich prostredníctvom sa kryštalizovala moc samotného filmu. Príznačný je ohlas, ktorý v Európe vyvolala už jedenásťdielna séria dokumentárnych rekonštrukcií udalostí pod názvom Dreyfusova aféra (1899) od Georgesa Mélièsa. Ide o „pilotný“ politicky angažovaný projekt v dejinách filmu, ktorý vznikal ešte v čase prebiehajúceho procesu s francúzskym dôstojníkom židovského pôvodu Alfredom Dreyfusom. Na pozadí stále živého justičného a politického škandálu z prelomu 19. a 20. storočia si už aj filmové médium začalo hľadať cestu k obrazom moci, skúšať mieru odstupu (manipulácie) i zaujatia (solidarity) vypovedania, rozvíjať hĺbku rekonštrukcie prípadov, postupnosť odhaľovania nespravodlivosti, presvedčivosť vlastnej argumentácie i dosah žalujúceho étosu. Od začiatku tu pritom nešlo len o novú kategóriu politického filmu,

o zúženú predstavu ukazovania foriem štátnej moci, o alegórie totality, tyranie, uniformity (démonov súhlasu), alebo naopak, o príklady vzdoru či obety. Na každom filmovom rozkrývaní zneužívania moci, resp. akejkoľvek mocenskej pozície, je totiž kľúčová aj tak hlavne cesta do srdca temnoty človeka, jeho zlyhávanie vo vzťahu k sebe samému i k druhému. Moc sa nedá vlastniť, presadzuje sa a odkrýva vo všetkých našich vzťahoch,
v spôsoboch konania, ktorými na seba vzájomne pôsobíme. Vždy máme možnosť konať, stať sa iným, odporovať. Do týchto osídel ovládania, korupcie, umlčovania, beztrestnosti alebo odporu a asociality chce diváka vtiahnuť aj táto voľne koncipovaná séria filmov o podobách moci vo vzťahoch človeka. Nesleduje ich primárne len v perspektíve historického vývoja, politickej emancipácie alebo dejín kinematografie. Mocenské vzťahy sa učíme stále vidieť aj prostredníctvom filmu, stále v nových súvislostiach či asociáciách – na našej schopnosti poučenia sa však aj tak nič nemení.

Cyklus pripravil redaktor a filmový vedec Martin Kaňuch. 

Viac info

Všetci prezidentovi muži | Filmotéka: V osídlach moci

All the President's Men; Alan J. Pakula, 1976, verzie: SD

Film vznikol na základe knihy, ktorú Carl Bernstein a Robert Woodward vydali v roku 1974. Je výsledkom enormnej žurnalistickej práce, ktorú odviedli títo dvaja novinári z denníka The Washington Post. Od roku 1972 začali pracovať na politickej kauze Watergate, ktorá vtedy prepukla a otriasla novodobými dejinami USA. Novinárov, ktorí postupne rozpletajú nitky kauzy, v tomto napínavom filme stvárnili Dustin Hoffman a Robert Redford. Zobraziť viac

2D SD MP
Viac info

Priznanie | Filmotéka: V osídlach moci

L’Aveu; Costa-Gavras, 1970, verzie: SD , AT , OR : fra

Filmová adaptácia knihy ostravského rodáka Artura Londona, ktorý bol pri procese s Rudolfom Slánským odsúdený na doživotie (a neskôr prepustený a zbavený viny). Film vykresľuje zaobchádzanie s uväzneným počas výsluchov, tlaky, ktoré sú naňho vyvíjané, čo vedie až k vynútenému priznaniu. Zobraziť viac

2D SD AT OR 15
35mmOR

28. 5. utorok

4,00 18:20