Filmotéka - marec 2020

Vážení diváci,

 

v januári tohto roku oslávil 60. narodeniny estetik a filozof Peter Michalovič. Vzhľadom na jeho dlhodobý profesionálny aj osobný záujem o kinematografiu (je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií o filme) sme ho oslovili, aby pre FILMOTÉKU zostavil cyklus Carte Blanche. Výber Petra Michaloviča je vskutku rôznorodý. Nájdeme v ňom Na konci s dychom Jeana-Luca Godarda (francúzsky „film o filme noir“ /James Monaco/ z obdobia tamojšej novej vlny), ale aj western Richarda Brooksa Profesionáli; po boku Spalovača mrtvol Juraja Herza sa tu objavuje Fitzcarraldo Wernera Herzoga. Čerešničkou na torte bude projekcia takmer sedem a polhodinového Satanského tanga maďarského režiséra Bélu Tarra. Film oslávil minulý rok 25. výročie svojho vzniku a bol digitálne zreštaurovaný. Vo FILMOTÉKE budete mať jedinečnú príležitosť ho vidieť práve v tejto podobe. Vzhľadom na dĺžku filmu sa projekcia začne netradične už v dopoludňajších hodinách a počas nej budú dve prestávky. Na margo dĺžky filmu maďarský spisovateľ Péter Esterházy povedal: „Sedem a pol hodiny je sedem a pol hodiny, iba na málo vecí obetujeme toľko času.“ Rekapitulujúc svoj divácky zážitok z filmu, Esterházy dodáva: „Pred treťou časťou som už vôbec nemal šancu, sčasti na základe práve opisovaného som už bol obmäkčený, sčasti tiež som zase, takpovediac, utekal za svojimi peniazmi, v žiadnom prípade som nechcel, aby uplynulých päť hodín a moja s tým súvisiaca dojatosť, vyšla nazmar. Je to napríklad zaujímavý efekt – ten, že bolo oveľa ľahšie film celý dopozerať, než by som čakal. Že sedem a pol hodín nie je veľa, ak niečo musí mať sedem a pol hodiny“ (cit. podľa: P. Esterházy, Jeden monumentálny, in: Kino-Ikon, roč. 13 /2009/, č. 1, s. 68). Ak chcete konfrontovať Esterházyho slová s vlastným názorom či presvedčiť sa o ich pravdivosti, príďte si pozrieť Satanské tango. do Kina Lumière 28. marca 2020. Petrovi Michalovičovi za jeho výber ďakujeme a prajeme aj touto cestou ešte raz všetko najlepšie k narodeninám.

V marci pokračujeme s dlhodobým cyklom Slovensko vo vojne. Tento mesiac sme sa zamerali na tému lásky v čase vojny. Námestie svätej Alžbety (1965) Vladimíra Bahnu sa odohráva v časoch židovského pogromu v malom slovenskom meste. Film na tomto pozadí rozpráva tragický príbeh lásky Evy a Igora (Emília Vášáryová, Bronislav Križan). Na ich osudoch, ale aj osudoch vedľajších postáv (židovskí povozníci Samko a Maxi, karierista Flórik) sa vyjavuje obraz doby poznačenej expanziou fašizmu. Dolina Štefana Uhra z roku 1973 rozpráva dramatický príbeh citového, morálneho a politického dozrievania dvoch mladých ľudí v období Slovenského národného povstania. V Stretnutí (r. Andrej Lettrich, 1975) rozprávajú tvorcovia v dvoch častiach príbeh dvoch generácií jednej rodiny v období dvoch svetových vojen. Rozdelení (1976) Jána Lacka otvárajú cez príbeh slovenského chlapca a českého dievčaťa nielen tému vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov po rozdelení republiky v období druhej svetovej vojny, ale film zachytáva aj politickú a spoločenskú klímu daného obdobia. V cykle uvedieme aj film Jozefa Medveďa Na druhom brehu sloboda z roku 1984. Na tému cyklu nadväzuje aj Double Bill s podtitulom Láska v boji zrodená. V dvojprograme uvedieme filmy Prerušená pieseň (1960) režisérov Nikolaja Konstantinoviča Sanišviliho a Františka Žáčka a Posledný návrat (1958) Františka Kudláča. Zatiaľ čo Prerušená pieseň rozpráva o zrode lásky medzi slovenským učiteľom Zvarom, ktorý bojuje v československom armádnom zbore na sovietskom fronte, a gruzínskou lekárkou Eliko (film vznikol v československo-gruzínskej koprodukcii), Posledný návrat sa sústreďuje na to, ako sa po vojne vyvíja vzťah bývalého partizánskeho veliteľa Petra a jeho ženy Leny (spoznali sa práve počas vojny).

Tento mesiac si pripomenieme 110. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších režisérov nielen japonskej, ale aj svetovej kinematografie Akira Kurosawu (23. 3. 1910 – 6. 9. 1998). Pri tejto príležitosti uvedieme filmy Nebo a peklo (1963), Ran (1985) a Sny Akira Kurosawu (1990).  Projekciou filmu Intimní osvětlení (1965) pripomenieme nedávne úmrtie významného českého režiséra a scenáristu Ivana Passera († 9. januára 2020) a projekciou Života Briana (1979) zase úmrtie britského herca, scenáristu, komika a režiséra Terryho Jonesa († 21. januára 2020), člena komediálneho zoskupenia Monty Python. V nadväznosti na jesennú retrospektívu filmov Andreja Tarkovského nájdete v marcovom programe aj dva jeho neskoré koprodukčné filmy – Nostalgia Obeť. V tejto súvislosti vám chceme dať do pozornosti aj dokument Andrej Tarkovskij. Filmová modlitba, ktorý nakrútil režisérov syn. Snímka ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s pozadím vzniku Tarkovského filmov a nahliadnuť do archívnych materiálov z jeho pozostalosti (zvukové aj obrazovo-zvukové nahrávky, fotografie, dokumenty).

Pripravili sme pre vás aj bohatý výber z krátkometrážnej tvorby. Profesor Rudolf Urc sa v pásme z cyklu Očami filmových spravodajcov s názvom Clementis a tí druhí venuje téme súdnych procesov s „nepriateľmi ľudu“. Okrem výberu z domácich spravodajských žurnálov bude v pásme uvedený aj doposiaľ nepublikovaný záznam z výsluchu obžalovaného Vlada Clementisa (komunistický minister zahraničných vecí). Materiál Proces s vedením protistátního spikleneckého centra, díl II. (z procesu s Vladimírom Clementisom)pochádza zo zbierok Národného archívu v Prahe (NA, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989 - obrazové a zvukové záznamy, Praha, ukl. č. 2-2/1). Ďakujeme Národnému archívu v Prahe za jeho poskytnutie a za udelenie súhlasu s projekciou. Pásmo Romipen – rómska identita z cyklu Kraťasy z archívu v dramaturgickej koncepcii filmovej historičky Evy Filovej prináša dvojgeneračný pohľad na tému rómskeho etnika. Ako podotýka Filová, „filmový obraz rómskeho etnika bol pred rokom 1989 poznačený politikou asimilácie a prevýchovy – zobrazením škaredého, chorého, špinavého sveta osád v kontraste so spokojným životom v nových bytovkách“. Pre veľký divácky ohlas a pretrvávajúci záujem uvedieme aj reprízu januárového komponovaného programu Petržalské variácie. Napokon v rámci prehliadky Digitálne kino 1955 – 1975 uvedieme pásmo digitálne reštaurovaných filmov, ktoré vznikli v roku 1968.

Milí diváci, prajeme vám veľa pozoruhodných filmových zážitkov.

 

Carte Blanche: Peter Michalovič (CBPM)

Marec 2020: Na konci s dychom; Profesionáli; Spalovač mrtvol; Fitzcarraldo; Satanské tango

 

Len máloktorému divákovi sa stane, že mu niekto ponúkne vybrať si päť filmov, a tie potom budú premietnuté v kine. Ja som takúto veľkorysú ponuku dostal zo strany Slovenského filmového ústavu a rád som ju prijal. Vybral som filmy, o ktorých som vedel, že sa k nim určite raz vrátim, avšak vedel som aj to, že ich chcem vidieť na filmovom plátne a nie na obrazovke televízora či počítača. Tieto pohyblivé obrazy sú totiž komponované pre veľké plátno a malá plocha obrazovky im uberá niečo dôležité, niečo, čo však napriek úprimnej snahe nedokážem priamo a hlavne jednoznačne pomenovať. Možno je to čosi ako analógia atmosféry, akési zvláštne fluidum či kvintesencia, čo prechádza pohyblivými obrazmi, hovoreným slovom, zvukmi, hudobnými tónmi a spája ich do celku, ktorý je vždy viac, než súčet jeho jednotlivých častí. Táto atmosféra je prítomná v každom zábere či obraze, od začiatku do konca je viditeľná a počuteľná, a preto ma ako  diváka fascinuje. Ako estetikovi mi zase kladie húževnatý odpor, bráni sa každej interpretácii a zrejme preto mám neutíchajúcu potrebu vracať sa k týmto filmom a klásť im nové otázky. Hoci viem, že na ne určite nedostanem odpovede, neprekáža mi to; hlavné pre mňa je to, že tieto filmy znovu uvidím a dúfam, že tentoraz aj spolu s mojimi priateľmi.

Peter Michalovič

 

Double Bill: Láska v boji zrodená (DB)

Marec 2020: Prerušená pieseň, Posledný návrat

 

Učiteľ Michal spieva so svojimi žiakmi na hodine pieseň o vrúcnej láske k domovine. Vojna ich spev preruší. Michal musí narukovať a bojovať proti Sovietskemu zväzu. Na gruzínskom fronte padne do zajatia. Počas leteckého náletu na nemocničný vlak, medzi ranenými telami, výbuchmi a ohňom vzplanie láska medzi Michalom a gruzínskou lekárkou Eliko. Prekoná láska odlúčenie a úskalia vojny? Čo s ňou bude, keď vojna skončí? Peter a Lena sa spoznali počas Slovenského národného povstania. Po vojne nechali svojej láske voľný priebeh a rozhodli sa žiť spolu v manželstve. V časoch mieru má však každý inú predstavu o živote. Lena si plní svoj dávny sen a stane sa herečkou. Často a dlho býva s hereckým súborom na zájazdoch. Dumavý Peter ťažko znáša odlúčenie. Útechu hľadá v náručí mladej dievčiny. Z pokojných vôd manželského prístavu sa vydáva na búrlivú plavbu zradnými vodami milostného trojuholníka. Láska v boji zrodená,  slobodou je skúšaná...

 

Slovensko vo vojne: Láska (SVV)

Marec 2020: Námestie svätej Alžbety, Dolina, Stretnutie, Rozdelení, Na druhom brehu sloboda

 

V roku 2020 si pripomíname 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Tento vojenský konflikt sa zásadným spôsobom dotkol aj Slovenska, a tak nie div, že takmer bezprostredne po jeho skončení začali filmári reflektovať vojnové udalosti. Vo FILMOTÉKE v mesiaci marec pokračujeme s cyklom Slovensko vo vojne. V programe nájdete blok slovenských dlhometrážnych hraných filmov s vojnovou tematikou. Tento krát je výber zameraný na filmy s témou lásky vo vojnových časoch. Spoločenská a ekonomická segregácia obyvateľstva a následná likvidácia židovského etnika v Slovenskej republike počas druhej svetovej vojny je v Námestí svätej Alžbety Andreja Lettricha prekážkou lásky Evy a Igora. Lyrická Dolina Štefana Uhra rozpráva príbeh lásky na pozadí Slovenského národného povstania. Ani tuhé boje za slobodu nedokážu zabrániť jej vzplanutiu. Železo lásky sa kuje za horúca. Epické Stretnutie rozkročené cez obe svetové vojny vypovedá nielen o odvekej bratskej láske medzi Československom a Sovietskym zväzom, ale i o láske, ktorá na svet prináša nové generácie bratov i sestier. Protagonisti filmu Rozdelení Jána Lacka – slovenský maturant Jano a dcéra českého učiteľa Eva – tvrdo pocítia násilné rozdelenie Československa v roku 1939, ktoré ich láske kladie nebezpečné nástrahy. Príbeh takmer spaghetti westernového veľkofilmu Na druhom brehu sloboda Jozefa Medveďa spojí v boji za slobodu srdcia i telá bulharských študentov so slovenskými dievčinami. V marci sme k téme cyklu priradili aj dvojprogram Double Bill s príznačným podnázvom Láska v boji zrodená.

 

VÝROČIA OSOBNOSTÍ: AKIRA KUROSAWA (VO)

Marec 2020: Nebo a peklo; Ran; Sny Akira Kurosawu

 

Jeden z najvýznamnejších režisérov dejín nielen japonskej, ale celkovo svetovej kinematografie. V roku 1951 ziskom Zlatého leva na filmovom festivale v Benátkach za film Rašomon výrazným spôsobom obrátil pozornosť na kinematografiu svojej krajiny. Akira Kurosawa vo svojich dielach do hĺbky skúmal povahu ľudskej morálky, či už išlo o jeho filmy zo súdobého prostredia, samurajské filmy či filmy inšpirované západnou literatúrou. Na hlbinné skúmanie morálky si bral za predlohu tých najpovolanejších autorov – Williama Shakespeara a Fiodora Michajloviča Dostojevského – aby preskúmal aj tie najjemnejšie odtiene ľudskej povahy. Napokon, jeho dielo sa následne spätne stalo inšpiráciou pre mnohých významných režisérov americkej a európskej kinematografie. Vo FILMOTÉKE uvedieme film Ran, jednu z jeho historických drám. Predlohou mu v tomto prípade bola divadelná hra Williama Shakespeara Kráľ Lear o erózii kráľovstva. Na začiatku šesťdesiatych rokov nakrútil Kurosawa napínavú drámu Nebo a peklo, v ktorej exceluje herec Toširó Mifune, s ktorým nakrútili dovedna 16 filmov. Protagonista filmu sa zmieta v zajatí ťaživej morálnej dilemy. Sny Akira Kurosawu sú jedným z posledných Kurosawových filmov. S dôrazom na efekt kompozície farieb (sme radi, že film môžeme premietnuť z 35 mm kópie) poeticky rozprávajú o povahe ľudského života a princípe jeho kolobehu.