Filmotéka - september 2020

Vážení diváci,

 

sme radi, že po takmer polročnej prestávke vynútenej epidémiou ochorenia COVID-19 vám môžeme v Kine Lumière opäť ponúknuť program aj v rámci FILMOTÉKY. Vzhľadom na to, že prevádzka kina bola prerušená uprostred marca prakticky zo dňa na deň, nájdete v septembrovom programe predovšetkým tituly, ktoré mali byť pôvodne uvedené na jar tohto roka. V septembri dobehne cyklus Carte Blanche, tentoraz zostavený filozofom a estetikom Petrom Michalovičom (pri príležitosti jeho 60. narodenín v januári 2020). Čerešničkou na torte bude projekcia takmer sedem a polhodinového Satanského tanga maďarského režiséra Bélu Tarra. Film oslávil minulý rok 25. výročie svojho vzniku a bol digitálne zreštaurovaný. Vo FILMOTÉKE budete mať jedinečnú príležitosť ho vidieť práve v tejto podobe. Vzhľadom na dĺžku filmu sa projekcia začne netradične už v dopoludňajších hodinách a počas nej budú dve prestávky. Na margo dĺžky filmu maďarský spisovateľ Péter Esterházy povedal: „Sedem a pol hodiny je sedem a pol hodiny, iba na málo vecí obetujeme toľko času.“ Rekapitulujúc svoj divácky zážitok z filmu, Esterházy dodáva: „Pred treťou časťou som už vôbec nemal šancu, sčasti na základe práve opisovaného som už bol obmäkčený, sčasti tiež som zase, takpovediac, utekal za svojimi peniazmi, v žiadnom prípade som nechcel, aby uplynulých päť hodín a moja s tým súvisiaca dojatosť, vyšla nazmar. Je to napríklad zaujímavý efekt – ten, že bolo oveľa ľahšie film celý dopozerať, než by som čakal. Že sedem a pol hodín nie je veľa, ak niečo musí mať sedem a pol hodiny“ (cit. podľa: P. Esterházy, Jeden monumentálny, in: Kino-Ikon, roč. 13 /2009/, č. 1, s. 68). Ak chcete konfrontovať Esterházyho slová s vlastným názorom či presvedčiť sa o ich pravdivosti, príďte si pozrieť Satanské tango do Kina Lumière v sobotu 19. septembra 2020. V cykle ďalej uvedieme western Richarda Brooksa Profesionáli, Spalovača mrtvol Juraja Herza a napokon film Fitzcarraldo Wernera Herzoga. Petrovi Michalovičovi za jeho výber ďakujeme a prajeme aj touto cestou ešte raz všetko najlepšie k narodeninám.

Pokračovať bude aj dlhodobý cyklus Slovensko vo vojne. Tento mesiac sme sa zamerali na tému lásky v čase vojny. Námestie svätej Alžbety (1965) Vladimíra Bahnu sa odohráva v časoch židovského pogromu v malom slovenskom meste. Film na tomto pozadí rozpráva tragický príbeh lásky Evy a Igora (Emília Vášáryová, Bronislav Križan). Na ich osudoch, ale aj osudoch vedľajších postáv (židovskí povozníci Samko a Maxi, karierista Flórik) sa vyjavuje obraz doby poznačenej expanziou fašizmu. Dolina Štefana Uhra z roku 1973 rozpráva dramatický príbeh citového, morálneho a politického dozrievania dvoch mladých ľudí v období Slovenského národného povstania. V Stretnutí (r. Andrej Lettrich, 1975) rozprávajú tvorcovia v dvoch častiach príbeh dvoch generácií jednej rodiny v období dvoch svetových vojen. Rozdelení (1976) Jána Lacka otvárajú cez príbeh slovenského chlapca a českého dievčaťa nielen tému vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov po rozdelení republiky v období druhej svetovej vojny, ale film zachytáva aj politickú a spoločenskú klímu daného obdobia. V cykle uvedieme aj film Jozefa Medveďa Na druhom brehu sloboda z roku 1984. Na tému cyklu nadväzuje aj Double Bill s podtitulom Láska v boji zrodená. V dvojprograme uvedieme filmy Prerušená pieseň (1960) režisérov Nikolaja Konstantinoviča Sanišviliho a Františka Žáčka a Posledný návrat (1958) Františka Kudláča. Zatiaľ čo Prerušená pieseň rozpráva o zrode lásky medzi slovenským učiteľom Zvarom, ktorý bojuje v československom armádnom zbore na sovietskom fronte a gruzínskou lekárkou Eliko (film vznikol v československo-gruzínskej koprodukcii), Posledný návrat sa sústreďuje na to, ako sa po vojne vyvíja vzťah bývalého partizánskeho veliteľa Petra a jeho ženy Leny (spoznali sa práve počas vojny).

Novinkou v programe je celosezónny cyklus 100 rokov slovenského divadla, ktorý uvádzame v spolupráci s Divadelným ústavom pri príležitosti Roka slovenského divadla 2020. Tento celoročný celoslovenský projekt je realizovaný pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla (1920). V cykle, ktorý zostavil Marko Popović, uvedieme každý mesiac jeden dlhometrážny film alebo pásmo krátkometrážnych filmov venovaných fenoménom divadla a divadelníctva. V septembri premietneme film Jána Lacka Vždy možno začať z prostredia mladých študentov divadelného umenia.

Téme divadla sa venuje aj profesor Rudolf Urc v pásme Divadlo jubilujúce II: 60. roky z pravidelného cyklu programov spravodajských týždenníkov Očami filmových spravodajcov. Pokračovať bude aj cyklus Kraťasy z archívu, ktorý pripravuje filmová historička Eva Filová. V septembri uvedieme reprízu pásma Petržalské variácie, o ktoré bol v januári zvýšený záujem. Ak vás zaujíma, ako sa menila tvár Petržalky a ako sa v nej dnes býva, program Evy Filovej je určený práve pre vás. V programe FILMOTÉKY budeme pokračovať v uvádzaní digitálne reštaurovaných filmov v rámci dlhodobého cyklu Digitálne kino. Počas nadchádzajúcej sezóny 2020/21 uvedieme každý mesiac (spravidla v štvrtý pondelok v mesiaci) komponovaný program pozostávajúci najmä z krátkometrážnych filmov na základe ich druhovej, typovej alebo žánrovej príbuznosti. Cieľom cyklu je predstaviť slovenské kinematografické diela v ich digitálne reštaurovanej podobe, pričom viaceré z nich budú v tejto podobe uvádzané v kine na verejnosti vôbec po prvýkrát. Všetky uvádzané filmy boli digitálne reštaurované v Národnom filmovom archíve Slovenského filmového ústavu. Jednotlivé programy kurátorsky zostavil Marián Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ.

Reflektujeme aj viaceré výročia domácich aj svetových osobností filmového umenia. Pri príležitosti 75. narodenín režiséra Stanislava Párnického (*11. 4. 1945) a kameramana Jána Ďuriša (*22. 4. 1945) uvedieme ich spoločný film Kára plná bolesti. Rovnaké jubileum oslávili v tomto roku aj režisér Miloslav Luther (*14. 8. 1945) a herec Milan Kňažko (*28. 8. 1945). Z filmografie M. Luthera sme do programu zaradili film z roku 1985 Zabudnite na Mozarta. Milana Kňažka budete mať možnosť vidieť vo filme Martina Ťapáka Nevesta hôľ (1971). Všetkým jubilantom touto cestou prajeme všetko najlepšie. Pripomenieme si aj 100. výročie narodenia spisovateľa Petra Karvaša (25. 4. 1920 – 28. 11. 1999), autora predlohy a spoluautora scenára k filmu Prípad Barnabáš Kos (r. Peter Solan, 1964). Rovnaké výročie pripomíname aj pri kameramanovi Karolovi Krškovi (6. 9. 1920 – 3. 6. 1989). Uvedieme film Trio Angelos Stanislava Barabáša. Projekciou filmu Zabitá neděle Drahomíry Vihanovej (1969) pripomenieme herecké umenie Ivana Palúcha pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín (20. 6. 1940 – 3. 7. 2015). Palúch stvárnil vo Vihanovej filme postavu dôstojníka Arnošta. Z významných osobností dejín svetovej kinematografie je to japonská dvojica – režisér Akira Kurosawa (23. 3. 1910 – 6. 9. 1998; 110. výročie narodenia) a herec Toširó Mifune (1. 4. 1920 – 24. 12. 1997; 100. výročie narodenia). Do programu sme zaradili dva ich spoločné filmy, Krvavý trón (1957) a Nebo a peklo (1963).

V cykle Hommage reflektujeme úmrtia francúzskeho herca Michela Piccoliho (12. 5. 2020) a talianskeho hudobného skladateľa Ennia Morriconeho (6. 7. 2020). Z Piccoliho filmografie uvedieme film Vzali nohy na plecia Philippa de Brocu z roku 1971 a koprodukčný titul Marta a ja (r. Jiří Weiss, 1990), v ktorom sa predstavili aj viaceré slovenské a české herečky a herci. Morriconeho hudbu si budete môcť vychutnať vo westerne Sergia Leoneho Vtedy na západe.

Na záver by sme vám chceli dať do pozornosti aj dva neskoré koprodukčné filmy Andreja Tarkovského Nostalgia Obeť a tiež dokument Andrej Tarkovskij. Filmová modlitba, ktorý nakrútil režisérov syn. Snímka ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s pozadím vzniku Tarkovského filmov a nahliadnuť do archívnych materiálov z jeho pozostalosti (zvukové aj obrazovo-zvukové nahrávky, fotografie, dokumenty).

Vážení diváci, dúfame, že si z nášho septembrového programu vyberiete. Prajeme vám veľa pozoruhodných filmových zážitkov.

 

100 rokov slovenského divadla (100RSD)

September 2020: Vždy možno začať

 

Slovenské divadlo v roku 2020 jubiluje. V marci 1920 otvorilo svoje brány Slovenské národné divadlo. Tento významný medzník odštartoval rozvoj profesionálneho divadla na Slovensku. Celoročný celoslovenský projekt Rok slovenského divadla 2020 sa nesie v znamení výstav, festivalov, prezentácií nových publikácií a iných podujatí zameraných na dejiny slovenského divadla ako aj jeho súčasné podoby. Jubileum oslávime aj vo FILMOTÉKE. Od septembra 2020 až do júna 2021 uvedieme každý druhý utorok v mesiaci jeden dokumentárny alebo hraný film, prípadne pásmo krátko- a stredometrážnych filmov o slovenskom divadle. Divadlo má nezastupiteľné miesto v živote jednotlivcov aj spoločnosti; je tiež dôležitým pilierom nášho kultúrneho bohatstva. Citlivo vníma a odráža aktuálne dianie a nastavuje spoločnosti zrkadlo. Čo ale tvorí podstatu divadla? Ako vzniká? Prečo takmer každý večer stovky ľudí sledujú na javisku vymyslené a aj pravdivé príbehy? Aké divadlo môže byt? Čo nám ponúka dnes, čo nám ponúkalo kedysi dávno? Významní slovenskí filmoví a televízni režiséri ako napríklad Štefan Uher, Martin Slivka či Pavol Benca sa pokúšali vo svojej tvorbe nájsť odpovede na tieto a ďalšie otázky. Projekcie ich hraných filmov, dokumentov, televíznych reportáží či záznamov divadelných inscenácií nám môžu pomôcť nielen oživiť staré inscenácie a zlate časy slovenského divadla a priblížiť intímne portréty slovenských divadelníkov, ale aj pochopiť a znovu spoločne zažiť neodolateľné čaro nášho divadla. V septembri premietneme film Jána Lacka Vždy možno začať z prostredia mladých hercov, študentov bratislavskej divadelnej školy. Cyklus vznikol v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenského filmového ústavu v rámci celoročného projektu Rok slovenského divadla 2020.

Marko Popović

zostavovateľ cyklu 100 rokov

slovenského divadla

 

Carte Blanche: Peter Michalovič (CBPM)

September 2020: Satanské tango; Profesionáli; Spalovač mrtvol; Fitzcarraldo

 

Len máloktorému divákovi sa stane, že mu niekto ponúkne vybrať si filmy, ktoré potom budú premietnuté v kine. Ja som takúto veľkorysú ponuku dostal zo strany Slovenského filmového ústavu a rád som ju prijal. Vybral som filmy, o ktorých som vedel, že sa k nim určite raz vrátim, avšak vedel som aj to, že ich chcem vidieť na filmovom plátne a nie na obrazovke televízora či počítača. Tieto pohyblivé obrazy sú totiž komponované pre veľké plátno a malá plocha obrazovky im uberá niečo dôležité, niečo, čo však napriek úprimnej snahe nedokážem priamo a hlavne jednoznačne pomenovať. Možno je to čosi ako analógia atmosféry, akési zvláštne fluidum či kvintesencia, čo prechádza pohyblivými obrazmi, hovoreným slovom, zvukmi, hudobnými tónmi a spája ich do celku, ktorý je vždy viac, než súčet jeho jednotlivých častí. Táto atmosféra je prítomná v každom zábere či obraze, od začiatku do konca je viditeľná a počuteľná, a preto ma ako  diváka fascinuje. Ako estetikovi mi zase kladie húževnatý odpor, bráni sa každej interpretácii a zrejme preto mám neutíchajúcu potrebu vracať sa k týmto filmom a klásť im nové otázky. Hoci viem, že na ne určite nedostanem odpovede, neprekáža mi to; hlavné pre mňa je to, že tieto filmy znovu uvidím a dúfam, že tentoraz aj spolu s mojimi priateľmi.

Peter Michalovič

 

Double Bill: Láska v boji zrodená (DB)

September 2020: Prerušená pieseň, Posledný návrat

 

Učiteľ Michal spieva so svojimi žiakmi na hodine pieseň o vrúcnej láske k domovine. Vojna ich spev preruší. Michal musí narukovať a bojovať proti Sovietskemu zväzu. Na gruzínskom fronte padne do zajatia. Počas leteckého náletu na nemocničný vlak, medzi ranenými telami, výbuchmi a ohňom vzplanie láska medzi Michalom a gruzínskou lekárkou Eliko. Prekoná láska odlúčenie a úskalia vojny? Čo s ňou bude, keď vojna skončí? Peter a Lena sa spoznali počas Slovenského národného povstania. Po vojne nechali svojej láske voľný priebeh a rozhodli sa žiť spolu v manželstve. V časoch mieru má však každý inú predstavu o živote. Lena si plní svoj dávny sen a stane sa herečkou. Často a dlho býva s hereckým súborom na zájazdoch. Dumavý Peter ťažko znáša odlúčenie. Útechu hľadá v náručí mladej dievčiny. Z pokojných vôd manželského prístavu sa vydáva na búrlivú plavbu zradnými vodami milostného trojuholníka. Láska v boji zrodená, slobodou je skúšaná...

           

Slovensko vo vojne: Láska (SVV)

September 2020: Námestie svätej Alžbety, Dolina, Stretnutie, Rozdelení, Na druhom brehu sloboda

 

V roku 2020 si pripomíname 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Tento vojenský konflikt sa zásadným spôsobom dotkol aj Slovenska, a tak nie div, že takmer bezprostredne po jeho skončení začali filmári reflektovať vojnové udalosti. Vo FILMOTÉKE v mesiaci september pokračujeme s cyklom Slovensko vo vojne. V programe nájdete blok slovenských dlhometrážnych hraných filmov s vojnovou tematikou. Tento krát je výber zameraný na filmy s témou lásky vo vojnových časoch. Spoločenská a ekonomická segregácia obyvateľstva a následná likvidácia židovského etnika v Slovenskej republike počas druhej svetovej vojny je v Námestí svätej Alžbety Andreja Lettricha prekážkou lásky Evy a Igora. Lyrická Dolina Štefana Uhra rozpráva príbeh lásky na pozadí Slovenského národného povstania. Ani tuhé boje za slobodu nedokážu zabrániť jej vzplanutiu. Železo lásky sa kuje za horúca. Epické Stretnutie rozkročené cez obe svetové vojny vypovedá nielen o odvekej bratskej láske medzi Československom a Sovietskym zväzom, ale i o láske, ktorá na svet prináša nové generácie bratov i sestier. Protagonisti filmu Rozdelení Jána Lacka – slovenský maturant Jano a dcéra českého učiteľa Eva – tvrdo pocítia násilné rozdelenie Československa v roku 1939, ktoré ich láske kladie nebezpečné nástrahy. Príbeh takmer spaghetti westernového veľkofilmu Na druhom brehu sloboda Jozefa Medveďa spojí v boji za slobodu srdcia i telá bulharských študentov so slovenskými dievčinami. V septembri sme k téme cyklu priradili aj dvojprogram Double Bill s príznačným podnázvom Láska v boji zrodená.