KADU 2020: Medzi divadlom a filmom

podujatie zrušené/presunuté

27. - 29. október 2020

7. ročník medziodborového seminára o divadle a filme sa uskutoční v priestoroch Kina Lumière aj na online platforme kino-doma.sk.

 

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) je neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je vzdelávanie v oblasti múzických umení pre študentov, mladých umelcov a širokú verejnosť. Snažíme sa o modernú a efektívnu formu vzdelávania, ktorá nazerá na umelecké disciplíny ako celok, podporuje diskusiu medzi teoretikmi a praktikmi a vytvára priestor pre kritickú reflexiu a umeleckú debatu.

Program seminára ako aj bezplatná akreditácia na seminár je zverejnená na www.kadu.sk.

Akreditácia na seminár je nutná a bezplatná. Na základe platných epidemiologických opatrení je kapacita na každý bod programu v kinosále K2 limitovaná na 30 osôb, z tohto dôvodu je nevyhnutné vyznačiť v akreditácii jednotlivé body programu podľa záujmu o účasť.