Zatvorené pracoviská: čelíme neznámemu (výstava)

15. apríla - 15. mája 2021
Rázusovo nábrežie, Bratislava

Navštívte výstavu o ľuďoch a ich zatvorených pracoviskách, ktorej súčasťou je i Kino Lumiere a naša kolegyňa Nataša Findrová.

Vo vystavovanom cykle s názvom Zatvorené pracoviská: čelíme neznámemu portrétna fotografka Maryna Syrovatka zobrazuje životy ľudí dotknutých pandémiou Covid-19 na Slovensku v období, ktoré zmenilo fungovanie našej spoločnosti. V čase, kedy protipandemické opatrenia nielenže obmedzili náš pohyb a narušili naše stereotypné správanie sa, ale predovšetkým mali dopad na ekonomiku rodín, na zamestnanie, zamestnancov, zamestnávateľov, na spôsob zábavy, trávenia voľného času, vzdelávania sa, športovania, či kultúrneho vyžitia. Svet sa zmenil v priebehu niekoľkých dní a my sme boli vystavení dramatickým zmenám. Takým, aké nezažili ani naši rodičia. Slová ako pandémia, lockdown, vládne nariadenia a obmedzenia sa dostali do nášho každodenného jazyka. Tisíce ľudí prišlo o prácu, či o možnosť pokračovať v podnikateľských aktivitách.

“Rozsah toho, čo sa okolo nás stále deje je pre mňa stále tažké pochopiť,” hovorí Maryna. “Od samotného začiatku ma zaujímalo, ako pandémia rezonuje v spoločnosti a ako sa odzrkadlí na životoch ľudí.”

Maryna Syrovatka vo svojej sérii skúma ako lockdown a vládne nariadenia týkajúce sa obmedzení práce ovplyvnili rôzne druhy podnikania, či umenia na Slovensku. Séria fotografií vznikla počas druhej vlny pandémie. Vybrané portréty v citlivo ženskom podaní sú zrka-dlovým odrazom nielen našich životov, ale životov ľudí na celom svete. Svet sa stal statický. Rovnako statické je aj zobrazovanie jednotlivých postáv na fotografiách Maryny Syrovatky. Prázdne pracoviská, opustené priestory, ohlušujúce ticho, nejasná budúcnosť. Do tohto nepri-rodzeného priestoru umiestnila jedincov, ktorí si vybudovali svoju kariéru na základe životných skúseností a spoločného porozumenia fungovania sveta. Vyššia moc prekazila ich podnikanie, či kariérny rast, mnohé z predchádzajúcich znalostí a zručností sa stali nepoužiteľnými. Hrdinov jej diela spája zmätok, hnev, frustrácia, strach, depresia, ale aj nádej. Nádej, že budú môcť pokračovať v začatom diele.

Maryna Syrovatka (1977) sa narodila v meste Ľvov na Ukrajine. Základy analógovej fotografie a postprocesu sa naučila od svojich rodičov, no fotografii sa začala intenzívne venovať až v roku 2014, keď svoju vášeň povýšila nad kariéru právničky. Na Slovensku pôsobí a žije od roku 2015. Je fotografickým samoukom, pravidelne sa vzdeláva formou dištančných kurzov a školení. Jej práce je možné vidieť aj na platformách ako PhotoVogue alebo IconicArtist Magazine. Niekoľko jej fotografií získalo v roku 2019 čestné uznanie International Photography Award.

Výstava fotografií bude zahájená dňa 15. apríla 2021 v parku na Rázusovom nábreží v Bratislave.

www.unboxed.sk