Filmotéka - september 2021

Milí diváci,

dúfame, že september bude mesiac, kedy sa po dlhej odluke a snáď aj na dlhú dobu znova stretneme vo FILMOTÉKE, v kine Lumière. Podobne ako žiaci vracajúci sa do škôl po deravom pandemickom roku budeme mať aj my čo doháňať.

Dňa 18. júla nás navždy opustila legenda slovenského umenia, herec, dramatik, prozaik, režisér, pán Milan Lasica. Jeho pamiatku, chuť do života a charakteristický humor si uctíme premietnutím dvoch komédií z osemdesiatych rokov, v ktorých stvárnil nezabudnuteľné hlavné úlohy: ako mimozemšťan spolu s Júliusom Satinským vo filme Srdečný pozdrav ze zeměkoule, v réžii Oldřicha Lipského a ako vyššie postavený pracovník závodu na výrobu záchodových mís vo filme Dušana Kleina, Vážení přátelé, ano.

V roku 2021 si pripomenieme storočnicu slovenskej kinematografie, ktorú odvodzujeme od dátumu premiéry prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík, a na ktorú sa snažíme upriamiť pozornosť cez projekt 100 ROKOV SLOVENSKÉHO FILMU. Pod týmto názvom budú v období september 2021 až jún 2022 vo FILMOTÉKE uvedené štyri samostatné programové línie, koncipované so zámerom vzájomne sa dopĺňať: Abecedár slovenského filmu (1921-2021), 100 rokov slovenského filmu, Slovenský animovaný film a Digitálne kino.

Cyklus Abecedár slovenského filmu (1921 – 2021)ponúkne špecifický, nechronologický a nehierarchizovaný pohľad na dejiny slovenskej kinematografie. Každý mesiac uvedieme vo FILMOTÉKE viacero programov, ktoré sú naviazané na heslá podľa písmen abecedy: v septembri to budú písmená A (absolvent) a B (beštia). Jednotlivé programy zostavili poprední slovenskí i zahraniční historici a teoretici filmu, ktorí zároveň pracujú na textoch jednotlivých hesiel. Tie budú nakoniec uverejnené v rovnomennej publikácii.

Historicky zamerané budú aj cykly 100 rokov slovenského filmu Slovenský animovaný film. Pri zostavovaní prvého cyklu sme sa opreli o publikáciu experta na slovenskú kinematografiu Petera Hamesa Best of Slovak Film 1921 – 1991. Hames v nej vypichol diela dvadsiatich významných slovenských režisérov. A práve s ich filmami sa budete v programe FILMOTÉKY stretávať počas sezóny 2021-2022. Počas štyroch septembrových sobôt premietneme filmy dvoch významných slovenských režisérov, ktorých priezviská začínajú na písmeno B: Stanislav Barabáš a Paľo Bielik. Napokon v poslednú septembrovú nedeľu uvedieme dvojicu filmov s totožným názvom - Za slobodu. Bielik aj Barabáš sa vo svojich filmoch rôznymi spôsobmi vyrovnávajú s historickou skúsenosťou Slovenského národného povstania. Cyklus Slovenský animovaný film ponúkne tematicky zamerané komponované programy dlho- a krátkometrážnych animovaných filmov. Cieľom cyklu je hlbšie predstaviť nie často reflektovanú zložku národného filmového dedičstva.  

V cykle Digitálne kino uvedieme komponované pásmo Širokouhlý film. V danom pásme budú premietnuté nasledovné širokouhlé filmy, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav: Jachtári, Bazovský, Ohnivé rieky, Vrcholky stromov a Miliardy kvapiek života, - všetky spĺňajúce podmienku širokoúhlosti: podiel výšky premietaného obrazu k jeho šírke je 1:2,35 alebo 1:2,55 v našich kinách.

Na konci marca tohto roku oslávila okrúhle narodeniny slovenská filmová a literárna bádateľka, historička, vysokoškolská pedagogička, pani profesorka Jelena Paštéková, a my sme sa jej pri tejto príjemnej príležitosti rozhodli venovať priestor v rámci cyklu Carte Blanche. Profesorka Paštéková zostavila výber piatich filmov, ktoré ju nejakým spôsobom ovplyvnili, ktoré má rada a chce sa o ne podeliť s Vami, divákmi. Jej dámsku volenku otvára príbeh nadšenca-dokumentaristu Amatér Krzysztofa Kieślowského, nasledovať po ňom bude gruzínsky film Nesmúť, film talianskeho režiséra Maria Monicelliho s názvom Len aby to bolo dievčatko,dlhometrážny debut Stevena Soderbergha Sex, lži a video a výber pani profesorky uzatvára československý film režiséra Jana Němca V žáru královské lásky. Profesorka Paštéková jednotlivé projekcie aj lektorsky uvedie. Chceme jej aj touto cestou dodatočne popriať všetko najlepšie k narodeninám a veľa energie, entuziazmu a síl do jej ďalších aktivít.

Cyklus Kraťasy z archívu, s ktorým ste sa v programe FILMOTÉKY stretávali pravidelne od roku 2014, prechádza zmenami, ktoré sa dotkli aj jeho názvu - s komponovanými programami krátkometrážnych filmov sa po novom budete stretávať pod hlavičkou Rezy krátkym filmom. Na dramaturgickom poste vystrieda filmovú historičku Evu Filovú filmová historička a kurátorka Petra Hanáková. Preto by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať Eve Filovej za dlhoročnú spoluprácu pri príprave cyklu. Napriek týmto zmenám ostáva zameranie cyklu a jeho cieľ rovnaký: prostredníctvom výberových sond spoznávať bohaté dedičstvo našej krátkometrážnej tvorby pred rokom 1989 a otvárať témy, ktoré rezonujú s dneškom a hoci sa v minulosti možno už aj otvárali, boli zväčša vnímané inou optikou. Pôjde o situačné výbery, v ktorých sa možno sem-tam objavia aj známejšie tituly, nasvietené však v novom „kurátorskom“ kontexte. Petra Hanáková pripravila na september pásmo Lasica a Satinský – voice over, o ktorom si prečítate viac v samostatnej anotácii. 

Pokračovať bude aj cyklus Očami filmových spravodajcov, v ktorom profesor Rudolf Urc pravidelne uvádza komponované programy spravodajských týždenníkov. V septembri sa v bloku s názvom Tiso v Kyjeve zamerá na rekonštrukciu výbuchu vzácnej kultúrnej pamiatky, ktorý sa odohral v novembri 1941, kedy slovenská armáda nastúpila po boku nacistického Wehrmachtu do vojny na Ukrajine.

O tom, že všetko zlé je na niečo dobré, svedčí zavedenie nového pravidelného cyklu o zdraví, medicíne a lekároch v krátkej dokumentárnej i dlhometrážnej hranej slovenskej i zahraničnej tvorbe s názvom Zdravotná prehliadka. Námetom pre cyklus boli udalosti súvisiace s epidémiou koronavírusu. Posledné dva piatky v mesiaci sa bude kinosála meniť na pomyselnú ambulanciu: v tretí piatok premietneme krátke slovenské dokumentárne filmy so zdravotníckou tematikou a vo štvrtý piatok v mesiaci témou prislúchajúci hraný film. Slovenská spoločnosť i celý svet dnes rieši očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a tak aj témou prvej dávky v septembri bude očkovanie. Výber filmov a úvod pripravila kurátorka Nina Nováková.

V septembri oslávia svoje deväťdesiate narodeniny maďarská režisérka a scenáristka Márta Mészáros a slovenský režisér a scenárista Eduard Grečner. Zatiaľ čo narodeninovú oslavu Márty Mészárosovej absolvujeme filmami Deväť mesiacov a Adopcia, jubileum režiséra Grečnera pripomenieme cyklom Double Bill, v ktorom uvedieme jeho titul Každý týždeň sedem dní,  cez nuekleárnu hrozbu myšlienkovo prepojený s klasikou Alaina Resnaisa Hirošima, moja láska. Na počesť sedemdesiatych piatych narodenín Olivera Stonea premietneme film Rok draka, na ktorom tento popredný americký režisér spolupracoval scenáristicky s režisérom Michaeom Ciminom.

Nedožité deväťdesiate narodeniny výnimočného francúzskeho scenáristu Jeana-Clauda Carriéra si pripomenieme uvedením filmu Luisa Buñuela Skrytý pôvab buržoázie, na ktorého scenári Carriére podieľal.

Sto rokov uplynie tento mesiac od narodenia publicistu a dramatika Ivana Bukovčana a tak si zahráme Pieseň o sivom holubovi, ktorého scenár napísal s Albertom Marenčinom.

Storočnicu by slávil aj maďarský režisér Miklós Jancsó. V septembrovom programe nájdete jeho filmy Beznádejní z roku 1966 a titul Elektra a jej pravda z roku 1974. 

25. septembra uplynie 120 rokov od narodenia filmára a maliar Roberta Bressona a pri tejto príležitosti budete môcť vidieť jeho prvý farebný film Nežná z roku 1969. 

Milí diváci, dúfame, že ostávajúce mesiace roku 2021 budú z hľadiska verejného zdravia a teda aj možnosti navštevovať kiná štedrejšie, než tie predchádzajúce, a že program FILMOTÉKY vám ponúkne dostatok podnetných a inšpiratívnych filmových zážitkov. 

 

100 rokov slovenského filmu (100RSF)

September 2021: Pieseň o sivom holubovi; Tango pre medveďa; Vlčie diery; Štyridsaťštyri; Za slobodu; Za slobodu

 Od zakladajúcej udalosti slovenskej kinematografie, ktorou bolo nakrútenie filmu Jánošík v roku 1921, ubehlo 100 rokov. V celoročnom cykle 100 rokov slovenského filmu sme sa preto rozhodli priblížiť diela dvadsiatich slovenských režisérov ako prierez týmto obdobím. Náš výber tvorcov sa opiera o knihu Best of Slovak Film 1921-1991 (Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2018 /2. vyd./) zahraničného odborníka na slovenskú kinematografiu Petera Hamesa. Od septembra vám každý mesiac ponúkneme v programe Filmotéky filmy od dvoch slovenských režisérov (v abecednom poradí). Uvádzať pritom budeme najmä dlhometrážne filmy, ale v niektorých prípadoch aj krátkometrážne.

Počas mesiaca september predstavíme filmové diela Stanislava Barabáša a Paľa Bielika. Film Pieseň o sivom holubovi režiséra Barabáša znamenal na začiatku 60. rokov obrat v slovenskej kinematografii v spôsobe rozprávania a zobrazovania vojny. Do cyklu sme zaradili aj Barabášov dobový spoločensko-kritický film Tango pre medveďa. Od režiséra Bielika premietneme film Štyridsaťštyri približujúci krutosť vojny na základe udalosti z prvej svetovej vojny a film Vlčie diery, ktorého dej sa odohráva počas SNP. Vojnový žáner a tému SNP neopustíme ani v prípade ďalšieho programu. Na konci mesiaca uvedieme od spomínaných režisérov dva filmy s rovnakým názvom – Za slobodu – avšak so zásadne rozdielnym vyznením...

 

Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021 (ASF)

September 2021: A ako absolvent, B ako beštia

 Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021 je celoročná filmová prehliadka koncipovaná pri príležitosti 100. výročia vzniku slovenskej kinematografie (v roku 2021 si pripomíname 100. výročie premiéry prvého slovenského dlhometrážneho filmu Jánošík Jaroslava Siakeľa). Prehliadka predstaví dejiny slovenskej kinematografie prostredníctvom vybraných hesiel, ktoré pokrývajú najcharakteristickejšie témy, problémy, fenomény a udalosti slovenskej kinematografie. Ide o netradičný, ne-chronologický a ne-hierarchický spôsob prezentácie poznania, pri ktorom projekt rezignuje na kanonizovaný prehľad slávnych tvorcov a majstrovských diel. V septembri vo FILMOTÉKE predstavíme prostredníctvom projekcií vybraných filmov heslá: A ako absolvent (Kroky, skoky, roky... a posledný zhasne, Hlas 98 a Hana a jej bratia) a B ako beštia (Triedny nepriateľ, Týka sa nás všetkých, Osudné okamihy a Zbehovia).

 

CARTE BLANCHE: JELENA PAŠTÉKOVÁ (CBJP)

September 2021: Amatér; Nesmúť; Len aby to bolo dievčatko; Sex, lži a video; V žáru královské lásky

Pri zostavovaní Carte Blanche sa mi v mysli začala prevíjať nekonečná slučka sekvencií. Niektoré som si zapamätala preto, že boli krásne, iné boli môjmu srdcu milé a ďalšie mi zostali  zadreté pod kožou. Všetky sa pretli s konkrétnymi naladeniami môjho života –  ako vysuté záhrady Semiramidine.

Kieślowského Amatér (1979) predstavuje praktický úvod do šedej zóny reálneho socializmu. Nemoralizuje, ani nie je receptom na život. Je presiaknutý skepsou, a napriek tomu, že činy Filipa Mosza smerujú ku katarzii, harmónia je neuskutočniteľná. Katarziu však ponúka snímka gruzínskeho režiséra Georgija Daneliju Nesmúť (1969) s nádhernými zbormi Giju Kančeliho. Podľa skladateľa má byť „hudba rozhovorom s Bohom, nie so sebou samým.“ Tragikomický, až groteskný obraz sveta, sa pohybuje po trajektóriách mužov. Pohľadom zo ženského brehu je Monicelliho múdra komédia Len aby to bolo dievčatko (1986). S ľahkosťou prvej lastovičky k nám priniesla dovtedy zriedkavú genderovú iniciáciu. V „puknutej“ dramaturgii sa hrdinky rozlúčia s kľúčovým mužom svojich dovtedajších svetov a šťastie musia nájsť samé. Kultový debut Stevena Soderberga Sex, lži a video (1989) otvoril tému intimity, plnú civilizačných frustrácií. Jazyk ich nedokáže vyjadriť. Stáva sa nástrojom lží, nesmerujúcich k pomoci, ale k manipulácii najbližších. Ekologické obsesie Ann už vtedy naliehavo anticipovali dnešnú krízu. Film Jana Němca V žáru královské lásky (1990) sa v dejinných udalostiach tak trochu stratil. Stretli sa v ňom dvaja českí enfants terribles: provokatívny filozof a spisovateľ Ladislav Klíma (1878 – 1928), ktorý väčšinu svojich prác zničil kvôli obscénnosti, a hypnotický režisér novej vlny, ktorý sa po pätnástich rokoch vrátil z vynútenej emigrácie. Bizarné a groteskné kino plné energie je úvodom do éry divokej postmoderny deväťdesiatych.

Jelena Paštéková

 

Double Bill: Hirošima sedem dní (DB)

September 2021: Hirošima, moja láska; Každý týždeň sedem dní

 „Francúzsky režisér Alain Resnais je pre mňa zaujímavý a inšpiratívny predovšetkým dielami zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Jeho štýl bol vtedy neopakovateľne zvláštny a nový. Vyvolal vo mne hlboký záujem, pretože prenikavá novosť štýlu a originalita ma vždy nezadržateľne priťahovali k tvorcom umenia. (...) Spomínaná príťažlivosť štýlu – najmä diela ako Hirošima, moja láska (1959) a Vlani v Marienbade (1961) – napokon veľmi výrazne ovplyvnila i moju vlastnú filmovú tvorbu. Zaujímavé pre mňa bolo aj to, že tu vstupovali do filmu prozaici ako ich scenáristi, osobitne Marguerite Durasová a Alain Robbe-Grillet. Obaja preferovali prózu Marcela Prousta, ktorého postavy i príbehy slobodne a bez zábran putovali v čase. Všetkých troch totiž ovplyvnil filozof Henri Bergson a jeho poňatie času ako trvania a súbežnosti. To ma fascinovalo (trvá to až podnes) a vyvolalo obdiv k Alainovi Resnaisovi, od ktorého ma neodrádza ani jeho neskoršia premena štýlu.“

Eduard Grečner

 

Slovenský animovaný film: Hrdinovia (SAF)

September 2021: Čmuchal & Sviňa zasahujú, Zbojník Jurko

 V rámci storočnice slovenskej kinematografie si pripomenieme aj historicky jej najmladšiu, no nemenej podstatnú súčasť. Cyklus desiatich projekcií počas celého roka predstaví zásadné i menej známe diela slovenskej animácie a poukáže na časovo vzdialené príbuzenstvá. Prvý z cyklu, Hrdinovia, spojí hrdinov dvoch svetov. Jeden bojuje proti sociálnemu útlaku, druhí proti drogovému kartelu. Vždy v mene dobra a spravodlivosti. Nadčasová téma sa vo filmoch zlúči s dávkou akcie i humoru a výtvarným minimalizmom.