Filmotéka - november 2021

Milí diváci,

 

program Filmotéky sa minulý mesiac niesol v znamení francúzskej kinematografie, ten novembrový bude mať taliansku príchuť. Na prvý pohľad pozitívne vnemy vyvolávajúca južanská krajina sa ocitne pod prísnym drobnohľadom dvoch filmových osobností. Pripomenieme si 115. výročie narodenia režiséra Luchina Viscontiho, jeho Súmrak bohov z roku 1969 ukáže na prípade rodu Essenbeckovcov všetku tú veľkoleposť, ktorú si pri historickom filme zasadenom do Talianska tridsiatych rokov môžeme predstaviť, rovnako však aj ohavnosti danej doby. Pri rodine zotrval Visconti aj vo svojom neskoršom filme z roku 1974 a to nielen názvom Rodinný portrét, ale aj jeho obsahom: príchod skupinky rodinne prepojených postáv naruší pokoj samotárskeho profesora.

Ku koncu novembra oslávi 80. narodeniny žijúca legenda talianskeho herectva Franco Nero. Nera uvidíte v troch filmoch, ktoré režíroval Damiano Damiani: Deň sovy, Priznanie policajného komisára prokurátorovi republiky a Vyšetrovanie skončilo – zabudnite. Podobne ako Chobotnica, televízny seriál, ktorým sa režisér Damiani preslávil, aj v tejto politicko-kritickej trojici pranieruje mafiánske praktiky. Morálny úpadok, ktorý zobrazuje Luchino Visconti na vzorke jednej rodiny, ukazujú Damiano Damiani s Francom Nerom už na ploche celej spoločnosti.

Významný slovenský režisér, absolvent FAMU a pedagóg VŠMU Dušan Trančík oslávi v závere novembra 75 rokov. Pri tejto príležitosti uvedieme komponované pásmo pod názvom Výročia: Dušan Trančík, do ktorého sme zaradili režisérove krátko- a stredometrážne filmy Fotografovanie obyvateľov domu, Tryzna, Vrcholky stromov Amulet. Počas ďalších troch večerov premietneme Trančíkove dlhometrážne hrané filmy Koncert pre pozostalých, VíťazIná láska.

Spomedzi ženských oslávenkýň sme si spomenuli na nestarnúcu Sophie Marceau. Vo Filmotéke sa predstaví v úlohe dievčiny, ktorá zabila svojho otca dvanástimi ranami a stáva sa múzou pre režiséra stvárneného Johnom Malkovichom v poviedkovom filme Za mrakmi režírovanom Michelangelom Antonionim a Wimom Wendersom. Sophie Marceau v celej jej kráse si môžete pozrieť na plátne približne v polovici mesiaca, kedy herečka oslávi... okrúhle narodeniny.

Ak by sme mali nájsť najviditeľnejšie spojivá filmov vybratých do novembrového programu, pravdepodobne by nimi boli rôzne formy uväznenia. Franco Nero sa v už spomenutom filme Vyšetrovanie sa skončilo – zabudnite ocitol za mrežami. Pásmu z cyklu Slovenského animovaného filmu budú nasadené Putá, pravidelný cyklus Očami filmových spravodajcov obráti svoju pozornosť na cirkusové zvieratá uzavreté v klietkach. Ľudia uväznení vo vlastnom mentálnom svete sú predmetom programu z cyklu Rezy krátkym filmom, do ktorého vybrala kurátorka Petra Hanáková tituly venujúce sa téme Duševné zdravie. V cykle Zdravotná prehliadka sa pozrieme na oči a zrak v súvislosti s Medzinárodným dňom nevidiacich, ktorý sa každoročne datuje k 13. novembru. Do programu Slepé priateľstvá sme zaradili šesť filmov, z ktorých niektoré sa prihovárajú vidiacim a varujú ich pred hrozbou poškodenia či straty zraku, iné sú o „tých, ktorí ich môžu len počuť“ (citát z filmu Štefana Uhra Poznačení tmou). Opäť ide o akési zviazané ruky (alebo skôr previazané oči), obmedzenia, limity a mantinely, ktoré sú paradoxne a povzbudivo zdrojom sily, inšpirácie a kreativity.

V novembri budeme pokračovať aj v čítaní nášho kinematografického šlabikára: v Abecedári otočíme list na stranu s písmenami E a F. Heslo F ako Frída bude odkazovať na prvú slovenskú (ne)herečku Frídu Schreiberovú i celkovo fenomén neherečiek v slovenskej kinematografii. Vo viacerých prelomových dielach stvárnili hlavné postavy, ale po krátkej dobe na výslní sa vytratili. Prečo to tak bolo sa pokúsi vo svojom lektorskom úvode rozriešiť autorka hesla Monika Mikušová. S heslom E ako eden vstúpime nielen do Záhrady Martina Šulíka, ale aj do ďalších „oplotených, uzavretých“ foriem prírody. V rámci pokračujúcej storočnice slovenského filmu pod hlavičkou Režisér premietneme Slávnosť v botanickej záhrade režiséra s unikátnym rukopisom, Ela Havettu spolu so Slávnosťou osamelej palmy. Druhú, o nič menej originálnu režisérsku ikonu, Juraja Herza predstavíme v programovej línii Režisér filmami Sladké starosti a Zastihla ma noc.

Digitálne kino naservíruje v novembri porciu filmov s názvom Kreslený film. V zmysle mantinelov, či zviazaných rúk sa tento výber dotýka svojou špecifickou selekciou výhradne jednej z možných techník animácie – tej kreslenej. Jeden z filmov nesie názov, ktorý pôsobí ako by sa nevedel rozhodnúť pre jednu z farieb: Šedá zelená. Azda práve jeho „dvojakosť“ ho predurčila k tomu, že sa má v programe vyskytnúť dvakrát: ak ho zmeškáte v programe Putá, môžete ho o pár dní vidieť v pásme Kreslený film.

Na účte Double Billu svieti britská klasika režiséra českého pôvodu Karla Reizsa V sobotu večer, v nedeľu ráno po boku slovenskej stálice Petra Solana Kým sa skončí táto noc. Protagonisti Solanovej dlho nekončiacej noci sú až na dve výnimky po celý čas uväznení jediným interiérom – nočným klubom, suterénnym barom Družba, ktorého kovové zábradlie pri vstupe tak trochu pripomína mreže.

Spestrením programu Filmotéky najbližšie tri mesiace bude premietanie slovenských filmov, ktoré dostali tú česť prezentovať slovenskú kinematografiu na filmovom festivale v Cottbuse začiatkom novembra pod názvom Spotlight: Slovensko. Rad dômyselne spárovaných dvojíc slovenských klasík i čerstvých noviniek vo forme buď dvoch dlhometrážnych titulov prepojených témami ako holokaust, migrácia, či vyrovnávanie sa s minulosťou, alebo kombinácie dlhometrážneho filmu s krátkometrážnym otvorí v druhej polovici novembra Fričove Varuj...!Až do mesta Aš Ivety Grófovej.

Minulý rok sa kvôli uzavretiu kina pred COVIDOM-19 neuskutočnilo podujatie pri príležitosti osláv 80-tych narodenín brnenského kameramana Karla Slacha, preto ho za prítomnosti oslávenca, režisérov Dušana Hanáka a Dušana Trančíka a filmového historika Václava Maceka (kurátora celej akcie) uskutočníme teraz, o rok neskôr, konkrétne 18. novembra.  „Ambíciou je odkryť slovensko-české väzby v 60-tych rokoch, ktoré mali svoje korene nezriedka v spoločnej príprave na FAMU v Prahe. Výber filmov zrkadlí nielen ambíciu po autentickosti v dokumentárnej tvorbe, ale aj experimentálne postupy v hranom filme či vďaka záznamu z Divadla na korze pripomína, že pohyb v spoločnosti zasiahol všetky oblasti kultúry,“ vyslovil sa profesor Macek o podujatí, ktoré bude viesť moderátor Tomáš Hučko, a počas ktorého budú mať diváci možnosť diskutovať s každým z autorov.

November môže skrývať minimálne dve nástrahy, ktoré môžu zatvoriť kiná (a divákov doma): podcenenie počasia a koronavírusu. Dobre sa oblečme, dodržujme pravidlá, sledujme filmy bezpečne.

 

 

 

Výročia osobností: Dušan Trančík(VODT)

November 2021: Fotografovanie obyvateľov domu; Tryzna; Vrcholky stromov; Amulet; Koncert pre pozostalých; Víťaz; Iná láska

 

Režisér, scenárista, strihač a pedagóg Dušan Trančík (nar. 26. 11. 1946) oslávi tento mesiac 75. narodeniny. Štúdium na FAMU v Prahe ukončil v roku 1970 hraným dokumentom Fotografovanie obyvateľov domu (1968) a stredometrážnym hraným filmom Šibenica (1969). Ešte počas štúdií začal pracovať v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave, kde nakrútil niekoľko výnimočných filmov ocenených na domácich i zahraničných festivaloch: Tryzna (1969), Vydýchnuť (TV, 1970), Vrcholky stromov (1972), Amulet (1974) a i. Od roku 1976 pôsobil ako režisér v Štúdiu hraných filmov. Debutoval hraným filmom Koncert pre pozostalých (1976). Námetom pre jeho hranú tvorbu sa stali predovšetkým spoločensko-politické problémy, osudy jednotlivcov a ich etické postoje, hľadanie zmyslu ľudskej existencie, vyhrotená konfrontácia rozdielnych životných názorov – Víťaz (1978), Fénix (1981), Pavilón šeliem (1982), Štvrtý rozmer (1983), Iná láska (1985), Keď hviezdy boli červené (1990). Od roku 1999 prednáša na Katedre hranej réžie na VŠMU v Bratislave a v rokoch 2002-2004 pôsobil ako vedúci katedry réžie na FAMU v Prahe.

 

 

Double Bill: Kým sa skončí sobotná noc(DB)

November 2021: V sobotu večer, v nedeľu ráno; Kým sa skončí táto noc

 

Rozdielov medzi slovenským a britským filmom o nadmernom opíjaní sa by sme možno našli viac ako prienikov, ale práve tie prekvapivé pretnutia zvolených filmov sú zámerom každomesačného Double Billu. Oľga s Mirou celý rok šetria a potom si pár dní užívajú v tatranskom podniku ako by to bola posledná noc na zemi. Arthur celý týždeň pracuje a potom to v sobotu večer roztočí v miestnom hostinci. Skutočný život sa odohráva iba cez víkend alebo na dovolenke, zvyšný čas je živorenie. Jediné, čo chcú, je užiť si prítomnosť, „všetko ostatné je propaganda“. Raz je to noc piatková, inokedy sobotná, ale vždy noc, keď zabudnú na všednosť každodennej reality, kedy na chvíľu prehlušia nekonečné opakovanie – slučku „práca – spánok – práca“. Zdanlivo jediným problémom takejto noci je rébus, ako nakloniť pohárik na stole tak, aby ostal stáť na hrane... Napriek tomu, že na prvý pohľad to vyzerá, že si postavy užívajú, diváci tak trochu tŕpnu: čakajú kým sa, doslova, už konečne skončí večer pravdivo nazvaný nevydarený. Tí, čo chcú uloviť známosť na jednu noc pohoria; tí, ktorí sú štedrí, si len skúšajú očistiť svoje svedomie. Arthur kedysi zbalil vydatú Brendu, teraz balí Doreen, má väčšie šťastie ako jeho slovenskí konkurenti Kvetinka a Miloš. Šťastie v nešťastí pre jedného, nešťastie v šťastí pre druhého.

 

 

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA (ZP)

November 2021: Nepriateľ vašich očí trachom; Poznačení tmou; Tma a ticho; Rozhovor; Tak som to videl; Tiene svetla

 

Film Otakara Krivánka s názvom Tma a ticho z roku 1960 podáva obraz o zrakovo a sluchovo postihnutých občanoch, ktorí napriek svojej indispozícii a každý iným spôsobom doslova prekonávajú ticho a tmu. Divák spoznáva obdivuhodnú vôľu slepého profesora Vizváryho, ktorý na hodinách zemepisu hmatá rukami po dotykovom glóbuse, či Imra Kováča, člena reprezentačného mužstva nevidomej mládeže a jeho úspešnú cestu k trofeji na Druhej celoštátnej spartakiáde v Bratislave v behu na 60 metrov. Okrem neho uvidíme ľudí s postihnutím zastúpených aj v ďalších športových disciplínach. Nevidiaca mládež a dorast sa venujú viacerým voľnočasovým aktivitám, spokojne hrajú na klavír, tkajú, hrajú šach a aj napriek svojmu hendikepu dokážu viesť normálny život, ku ktorému prirodzene patrí aj nadväzovanie medziľudských vzťahov. Približne v rovnakom čase vznikol aj iný film o nevidiacich, Poznačení tmou od Štefana Uhra. Vyzerá to tak, že oboch režisérov téma nevidiacich spájala – zišli sa pri nej aj v roku 1963 pri réžii dokumentárneho filmu Rozhovor o nevidiacom Jánovi Gregovi, ktorý napriek svojmu hendikepu dokázal vyštudovať vysokú školu a pracuje ako asistent na lekárskej fakulte v Košiciach. Sledujeme ho, ako počúva nahrávky odbornej literatúry, ktoré preňho načítavajú jeho študentky či ako odvážne chodí bez bielej palice.

S výnimkou krátkeho obdobia na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, nemohli mať zrakovo postihnutí občania v bývalom Československu svoju samostatnú organizáciu. Zatiaľ čo v ostatných európskych krajinách (ale aj v krajinách bývalého východného bloku) mali svoje špecifické inštitúcie, u nás spadali pod Zväz invalidov. Vznik Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska po roku 1989 teda sprevádzala kritika za rozbíjanie jednotnej organizácie zdravotne postihnutých. Zo strany nevidiacich však nešlo o nevraživosť, či nedostatok solidarity, len si boli vedomí toho, že účinné riešenie problémov jednotlivých typov zdravotného postihnutia si vyžaduje špecifické prístupy a samostatné základne.

 

SPOTLIGHT: SLOVENSKO (SSK)

November 2021: Za lepšiu budúcnosť (Varuj...!, Až do Mesta Aš)

 

V novembri 2021 bude v programe filmového festivalu v Cottbuse (2. – 7. 11. 2021) uvedená veľká retrospektíva slovenskej kinematografie pod názvom SPOTLIGHT: SLOVENSKO. Päť dvojprogramov venovaných jednotlivým témam poskytne festivalovým divákom pohľad na to, ako sa s rovnakými témami popasovali slovenskí filmári takmer pred polstoročím a dnes. Migrácia za prácou, nadšenie a kruté vytriezvenie (Za lepšiu budúcnosť), holokaust (Odváž sa, alebo zomri: prežiť holokaust?), pohľad do mestského mikrokozmu so všetkým, čo k nemu patrí (Night Bar Fatale – mestský mikrokozmos), existenčná úzkosť (Život ako existenčný boj) a ako si chyby z minulosti nesieme stále so sebou (Nešťastné návraty). V rámci „zahrievacích“ premietaní boli v Berlíne v septembri 2021 (v Českom centre v Berlíne v rámci tradičných Doku Montag pondelkov) a októbri 2021 (na Slovenskom inštitúte v Berlíne) prezentované ďalšie dva samostatné dvojprogramy - pohľady do sveta nevidomých (Svety za svetlom) a zamyslenie sa nad slobodou (Obrazy neprikrášlenej reality). V novembri a nasledovných mesiacoch prinášame tieto dvojprogramy vám, divákom Filmotéky.     

 

Retrospektívu Spotlight: Slovensko zorganizovali: filmový festival v Cottbuse, Slovenský filmový ústav, České centrum v Berlíne a Slovenský inštitút v Berlíne.