KADU 2021: Ars a Anima

8. ročník seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení (KADU) ponúka v dňoch 24. a 25. novembra priaznivcom divadla, filmu a umenia vôbec inšpiratívne interaktívne prednášky, diskusie a projekcie filmov na tému ARS & ANIMA – umenie a duša. V rámci programu sa renomovaní odborníci a odborníčky pokúsia odhaliť všetky prieniky medzi týmito entitami. Program bude prebiehať hybridne – v kinosále K2 Kina Lumière a prostredníctvom online platforiem Kino Doma a livestream cez sociálnu sieť Facebook KADU

Cieľom seminára je nielen diskutovať o terapeutických účinkoch umenia na umelcov i divákov, ale aj zdôraznenie významu edukácie v týchto oblastiach.

K téme 8. ročníka ma privádza skúsenosť a povolanie herečky. Priebeh svojho dospievania nebol pre mňa vôbec jednoduchý. Lomcovali mnou emócie, silné výkyvy nálad, či precitlivenosť. „Nájsť svoj stred“, nás nikto v škole neučil, aj napriek tomu, že základnú anatómiu ľudského tela sme poznať museli. Netušila som, že existujú nejaké preventívne mechanizmy, nevedela som, odkiaľ začať alebo ako k svojim problémom pristúpiť. Po prvých pokusoch transformácie a budovaní prvých postáv na VŠMU, som začala mať v sebe absolútny chaos, čo výrazne ovplyvňovalo všetky oblasti môjho života. Tomuto často bolestivému procesu práce na sebe chýbal vedomejší prístup k technikám, ktoré pomôžu pracovať so sebou a na sebe,” približuje výber témy tohtoročného semináru herečka a autorka projektu KADU Marta Maťová

Cieľom medziodborového vzdelávacieho  semináru KADU je od jeho počiatku netradičná forma umeleckého vzdelávania a budovanie kritického myslenia prostredníctvom dialógu umelcov, tvorcov, študentov, divákov a odborníkov na zvolenú tému. Organizátori sa každoročne usilujú o synergiu medzi divadelným a filmovým prostredím, teóriou a praxou. Vytvárajú projekt zážitkového vzdelávania, ktorý zasadzujú do kontextu aktuálnych situácií a tém, ktoré rezonujú v spoločnosti. Nie je tomu inak ani tento rok. Učiť sa, ako sám sebe porozumieť, môže byť najsilnejším nástrojom k vnútornej slobode.

V interaktívnej prednáške Sebapoznanie s poprednou psychologičkou a psychoterapeutkou Janou Žemličkovou, dostanete inšpirácie „ako na to“. Počas celej prednášky máte možnosť klásť svoje otázky sa naživo i online. V kinosále budú klásť otázky aj študenti II. ročníka herectva VŠMU.

Na vybranej vzorke študentských filmov z VŠMU s názvom  Auto/terapeutický potenciál filmového média v študentskej tvorbe je psychické prežívanie v popredí a zobrazené v stavoch diskomfortu. Autori a autorky sa snažia prostredníctvom audiovizuálnej formy zobraziť, že nie iba umelci*kyne majú privilégium (duševného) utrpenia, ale ide o zdieľanú skúsenosť naprieč sociálnymi triedami a skupinami.
Úvod k projekciám a diskusiu s tvorcami bude moderovať Barbora Nemčeková - šéfredaktorka portálu Kinečko a dramaturgička Kina inak.

O schopnosti brať na seba najrôznejšie role, ako i vysporiadanie sa s nimi v rovine individuálnej, či tej umeleckej-hereckej budú hľadať odpovede v panelovej diskusii s názvom Transformácia našich rolí v umení a živote. Diskutovať budú herečka a pedagogička Tatiana Pauhofová, filmový kritik, publicista a pedagóg František Gyárfaš a zakladateľ poradne IPčko, Marek Madro. Moderuje scenáristka, režisérka a pedagogička Eva Borušovičová.

Výnimočnou udalosťou je projekcia dokumentárneho filmu Mariny Abramović: The Artist is Present, ktorý uvedieme v slovenskej kinopremiére. Film zachytáva zrod jedného z najpozoruhodnejších diel Mariny Abramovič, súčasnej radikálnej a kontroverznej umelkyne, ktorá počas retrospektívnej výstavy v MoMa v New Yorku nehybne sedí viac ako 736 hodín pri stole a diváci majú možnosť prisadnúť si a uprene sa jej dívať do očí, čo v nich spúšťa očistné reakcie. Čo je performancia, jej transformačný rozmer, ako aj tvorbu autorky zanalyzuje v úvode pred projekciou teatrologička a dramaturgička Mgr. Dáša Čiripová, PhD. 

“Umenie odtrhnuté od spoločnosti vedie k obojstrannej záhube. Umenie, či už prostredníctvom knihy, filmu, divadelnej inscenácie, návštevy koncertu vážnej hudby, výstavy… vyzýva k hlbšiemu prežívaniu a má blahodarné účinky na dušu každého z nás. Skrátka, umenie lieči dušu recipienta aj tvorcu. Želám si, aby si tento liek doprialo čo najviac Slovákov a Sloveniek,” uzatvára Marta Šuleková.

 

Viac info

KADU 2021: Sebapoznanie | interaktívna prednáška KADU 2021 - prednáška

KADU 2021 - prednáška;

Pozývame vás na stretnutie so psychologičkou a psychoterapeutkou Janou Žemličkovou, ktorá povedie interaktívnu prednášku s názvom Sebapoznanie. Malú násobilku sme museli vedieť už na základnej škole, ale to, ako sa spoznať bližšie – čo by teoreticky mohla byť rovnaká banalita, to ešte, bohužiaľ, nepovažuje naša spoločnosť za základné vzdelanie. Prečo by sme sa mali učiť o tom, ako funguje ľudská psychika či podvedomie, ako sa tvorí osobnosť a kedy? Do interaktívnej prednášky psychologičky a psychoterapeutky Jany Žemličkovej sme prizvali druhý ročník hercov a herečiek z VŠMU, ktorí budú ako jedna z najcitlivejších vzoriek našej spoločnosti klásť otázky o svojom prežívaní, tvorbe prvých postáv a vysporiadavaním sa s nimi, v tomto mimoriadne náročnom životnom období, zapojte sa. O PhDr. JANE ŽEMLIČKOVEJ, PhD. Je riaditeľkou resocializačnej starostlivosti v Sanatóriu AT, v Bratislave Petržalke, jediného zdravotnícko-resocializačného zariadenia na Slovensku. Je spoluzakladateľkou novoterapie BAR v procese uzdravovania závislých. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, psychoterapeutickú fakultu v Prahe, je absolventkou multidisciplinárneho vzdelania v oblasti závislostí od návykových látok doma i v zahraničí a rôznych výcvikov. Prednáša, publikuje, facilituje skupiny, vedie socio-terapeutické kluby, je členkou odborných komisií a poradkyňou pre Asociáciu klubov abstinujúcich Slovenska a organizátorkou rôznych projektov pre závislých. Má dve deti, Radoslavu a Rastislava a vnuka Adama. Zobraziť viac

Viac info

KADU 2021: Auto/terapeutický potenciál filmového média v študentskej tvorbe KADU 2021 - Pásmo dokumentárnych filmov

KADU 2021 - Pásmo dokumentárnych filmov; rôzni, verzie: OR

Pozývame vás na projekciu pásma krátkych filmov študentov VŠMU, ktorí svoje osobné prežívanie preniesli do filmu. Úvod do premietania a následnú diskusiu bude moderovať Barbora Nemčeková – šéfredaktorka portálu Kinečko a dramaturgička Kina inak A4. Terapia cestou
r. Michal Baránek, 2017, 36″
Dokument je osobnou výpoveďou mladého Michala o jeho psychickej chorobe. Michal trpí úzkosťami, depresiou a agorafóbiou. Agorafóbia je chorobný strach vzdialiť sa od domova. Jediná cesta ako sa môže zbaviť strachu je sa mu vystaviť. Túžba cestovať a žiť normálny život bez obmedzení ho ženie na výpravu okolo Slovenska na svojej milovanej motorke. Denník princeznej
r. Barbara Vojtašáková, 2020, 14″ Sejít pěšky dolu
r. Kateřina Hroníková, 2020, 20″
Pomalá observácia rozkladu: rozmáčané nohy vo vode, domov dôchodcov a rozbitý hodinový aparát. Vrstva ľadu ako vrstva kože, pod ktorou presvitá život, ktorý sa zastavil. Premenné skupenstvo biologického materiálu v plynutí času: zrohovatelá koža a potreba s niekým hovoriť, povedať niekomu o ceste na mesiac. O sestre
r. Barbora Sliepková, 2016, 16″ Útla, no výpovedná vzorka študentských filmov VŠMU načrtáva, že nie iba umelci*kyne majú privilégium (duševného) utrpenia, ale ide o zdieľanú skúsenosť naprieč sociálnymi triedami a skupinami. Introspekcia a pomenovanie problémov a tráum však privilégiami sú. Všetkým z týchto filmov sa darí nadviazať osobné spojenie so svojou diváčkou/divákom a tým vytvárať priestor na porozumenie. Študenti a študentky sa svojich filmoch pozerajú dovnútra a následne von. Všímajú si svet, svoje prežívanie a vo vonkajšom svete nachádzajú procesy, s ktorými súznia, rozumejú im a chcú túto (emocionálnu) vedomosť stvárniť prostredníctvom média filmu a šíriť ďalej. O BARBORE NEMČEKOVEJ Barbora Nemčeková študovala rok odbor Film and Screen Studies na University of Brighton a následne na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, kde je v súčasnosti študentkou posledného magisterského ročníka. Vo svojich textoch sa orientuje na témy štruktúrnych nerovností a starostlivosti prizmou feminizmu. Je šéfredaktorkou online magazínu o filme Kinečko a spolu-dramaturgičkou nezávislého Kina inak A4. Pravidelne prispieva textami o filmoch aj do angažovaného mesačníka Kapitál. Zobraziť viac

2D Stream OR
Viac info

KADU 2021: Marina Abramović: The Artist Is Present KADU 2021 - projekcia dokumentárneho filmu

KADU 2021 - projekcia dokumentárneho filmu; Matthew Akers, verzie: ČT : eng

Úvodné slovo k filmu pripravuje teatrologička a dramaturgička Mgr.Dáša Čiripová, PhD. Výnimočná príležitosť sledovať ojedinelý dokument, ktorý na Slovensku nebol doteraz uvedený. Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu performerky Mariny Abramović The Artist is Present, ktorý zachytáva prípravu na jej celoživotnú výstavu v MoME v New Yorku. Premietanie prinesie portrét umelkyne a jej transformačný proces do rolí, ktoré dokážu doslova rozplakať človeka, očistiť ho či transformovať. Biografická snímka zaznamenáva poslednú výstavu významnej predstaviteľky performance art Mariny Abramović: The Artist is Present. Počas tejto výstavy niekoľko ňou osobne vybraných umelcov odohralo jej najvýznamnejšie happeningy, pričom ona sama si pripravila úplne novú performance, počas ktorej sa svojmu publiku len pozerá uprene do očí. Dokument predstavuje sugestívny portrét výnimočnej radikálnej umelkyne, ktorá nehybne sedí viac ako 736 hodín v átriu múzea. Dokument získal Cenu divákov Panorama za najlepší dokument na filmovom festivale v Berlíne 2012. Zobraziť viac

2D Stream ČT