Milan Kundera 93

Milan Kundera sa narodil 1.apríla 1929. Pri príležitosti jeho 93. narodenín premietne Kino Lumière rovnomenný dokumentárny film Miloslava Šmídmajera o fenoméne autora, ktorý zaujal po celom svete. V spolupráci s vydavateľstom Artforum vám prinášame nielen možnosť vzhliadnuť dokument o Kunderovom živote, ale aj prečítať si nové slovenské vydania jeho francúzskych noviel Sviatok bezvýznamnosti (2020) a Nevedomosť (2021). Na každej z víkendových projekcií od piatka 25.3. do nedele 27.3. vyžrebujeme víťazov každej z knižiek a na deň narodeninového výročia, 1.apríla, môžete o knižky súťažiť na našich sociálnych sieťach.

⬇⬇⬇

Viac info

Milan Kundera | SENior kino

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti; Miloslav Šmídmajer, 2021, verzie: ČT : ces, fra

Prečo dielo Milana Kunderu tak zaujalo po celom svete? Prečo odišiel do Francúzska a začal písať vo francúzštine? Čo je za tým, že bránil prekladom svojich posledných románov do češtiny? Prečo sa vyhýba kamerám a publicite? Dokument o Kunderovom diele nás zavedie do jeho rodného Brna, do čias, keď študoval a učil na FAMU, alebo do obdobia normalizácie, kedy mu bolo bránené v tvorbe a nebol vydávaný, hoci už žal úspechy v zahraničí. Napriek tomu uviedol hru Jakub a jeho pán s J. Bartoškom, avšak pod iným menom. V polovici 70. rokov využil pozvanie univerzity v Rennes a začal tam prednášať. V r. 1979 ho české úrady zbavili občianstva. Kundera to komentoval slovami: „Vtedy všetko ovládali Rusi a práve Rusi rozhodli, že už nie som Čech.“ Prezident Mitterand mu udelil francúzske občianstvo. Svoj najslávnejší román Neznesiteľná ľahkosť bytia vydal už ako Francúz. Neskôr však už neudeľoval súhlas so sfilmovaním svojich diel. Zobraziť viac

2D ČT 12
Viac info

Milan Kundera

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti; Miloslav Šmídmajer, 2021, verzie: ČT : ces, fra

Prečo dielo Milana Kunderu tak zaujalo po celom svete? Prečo odišiel do Francúzska a začal písať vo francúzštine? Čo je za tým, že bránil prekladom svojich posledných románov do češtiny? Prečo sa vyhýba kamerám a publicite? Dokument o Kunderovom diele nás zavedie do jeho rodného Brna, do čias, keď študoval a učil na FAMU, alebo do obdobia normalizácie, kedy mu bolo bránené v tvorbe a nebol vydávaný, hoci už žal úspechy v zahraničí. Napriek tomu uviedol hru Jakub a jeho pán s J. Bartoškom, avšak pod iným menom. V polovici 70. rokov využil pozvanie univerzity v Rennes a začal tam prednášať. V r. 1979 ho české úrady zbavili občianstva. Kundera to komentoval slovami: „Vtedy všetko ovládali Rusi a práve Rusi rozhodli, že už nie som Čech.“ Prezident Mitterand mu udelil francúzske občianstvo. Svoj najslávnejší román Neznesiteľná ľahkosť bytia vydal už ako Francúz. Neskôr však už neudeľoval súhlas so sfilmovaním svojich diel. Zobraziť viac

2D ČT 12
Viac info

Milan Kundera

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti; Miloslav Šmídmajer, 2021, verzie: ČT : ces, fra

Prečo dielo Milana Kunderu tak zaujalo po celom svete? Prečo odišiel do Francúzska a začal písať vo francúzštine? Čo je za tým, že bránil prekladom svojich posledných románov do češtiny? Prečo sa vyhýba kamerám a publicite? Dokument o Kunderovom diele nás zavedie do jeho rodného Brna, do čias, keď študoval a učil na FAMU, alebo do obdobia normalizácie, kedy mu bolo bránené v tvorbe a nebol vydávaný, hoci už žal úspechy v zahraničí. Napriek tomu uviedol hru Jakub a jeho pán s J. Bartoškom, avšak pod iným menom. V polovici 70. rokov využil pozvanie univerzity v Rennes a začal tam prednášať. V r. 1979 ho české úrady zbavili občianstva. Kundera to komentoval slovami: „Vtedy všetko ovládali Rusi a práve Rusi rozhodli, že už nie som Čech.“ Prezident Mitterand mu udelil francúzske občianstvo. Svoj najslávnejší román Neznesiteľná ľahkosť bytia vydal už ako Francúz. Neskôr však už neudeľoval súhlas so sfilmovaním svojich diel. Zobraziť viac

2D ČT 12