Festival Áčko 2022

Festival Áčko, ktorý sa ako jediný festival tohto zamerania na Slovensku snaží upriamiť pozornosť na študentskú tvorbu, patrí už k stáliciam na Slovenskom festivalom trhu. Nosnou témou 26. ročníka festivalu študentských filmov Áčko budú “Identity Audiovízie.” Cieľom festivalu je odprezentovať nie len filmy začínajúcich tvorcov, ale aj všetky odvetvia audiovízie, v ktorých sa študenti po ukončení pôsobenia na FTF VŠMU môžu uplatniť, predstaviť ich odlišnosti a zaujímavosti. Program ponúkne súťažné a nesúťažné pásma študentských filmov, ale aj vernisáže, masterclassy, či diskusie s tvorcami rozmanitej audiovizuálnej kultúry a iné sprievodné akcie, ktoré zabezpečia aby počas 4 dní panovala na pôde školy príjemná, uvoľnená a tvorivá atmosféra.

Festival bude prebiehať v dňoch 19. až 22.10. 2022

Celý program nájdete na oficiálnej stranke festivalu: www.festivalacko.sk/