Noc múzeí a galérií 2023

Noc múzeí a galérií 2023 - Kino Lumière x SNG

Kino Lumière - kino Slovenského filmového ústavu sa po prvýkrát, vďaka spolupráci so Slovenskou národnou galériou, zapojí do celoeurópskeho projektu Noc múzeí a galérií. Cieľom NMaG je prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene. Slovenský filmový ústav ako inštitúcia ktorej primárnym cieľom je úschova, ochrana a lokálna i medzinárodná prezentácia filmových a iných audiovizuálnych diel, pri príležitosti konania NMaG a 60. výročia svojej existencie, ponúkne divákom nahliadnutie do filmového archívu v podobe projekcie pásma krátkych filmov Kraťasy z archívu v kinosále SNG. Nahliadnutie do filmového archívu je rozdelené na tri časti. V prvej budú uvedené reklamné filmy spred 60 rokov. Druhá je zameraná na dokumentárne filmy o ľudovom umení, umelkyniach a umelcoch. Tretia časť predstaví kreslené filmy nestora slovenskej animácie, Viktora Kubala, ktorý sa narodil pred 100 rokmi. V pásme bude premietnutých spolu 9 krátkych filmov, ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav.

Dymogam (r. Pavel Miškuv, 1958, 2ʾ9ʾʾ)
Akcia BL (r. Florián Andris, 1959, 2ʾ25ʾʾ)
Hrášková princezná (r. Pavel Miškuv, 1960, 2ʾ28ʾʾ)
Pieseň farieb a tvarov (r. Karol Skřipský, 1960, 14ʾ23ʾʾ)
Vyrástli z dreva (r. Vojtech Andreánsky, 1962, 14ʾ26ʾʾ)
Obyčajné drevo (r. Karol Skřipský, 1967, 14ʾ21ʾʾ)
Janko Hraško u kúzelníka (r. Viktor Kubal, 1973, 7ʾ25ʾʾ)
Postup (r. Viktor Kubal, 1968, 5ʾ43ʾʾ)
Zem (r. Viktor Kubal, 1966, 6ʾ55ʾʾ)

V kinosále SNG Vás okrem premietania pásma Kraťasy z archívov čaká aj zaujímavá debata Diskusia: Galéria Re:Modern s architektmi Pavlom PaňákomMartinom Kusým či premietanie dvoch dokumentárnych filmov zo seriálu RTVS Ikony o generácii architektov, ktorá v druhej polovici 20. storočia formovala tvár slovenských miest. Pozriete si epizódu o Vladimírovi Dedečkovi (réžia Jana Durajová, 30 min.) aj diel o Martinovi KusomPavlovi Paňákovi (réžia Lucia Kašová, 27 min.).

Vstupné na Noc múzeií a galérií je 5 €. Po zakúpení vám vstupenka platí do všetkých ostatných inštitúcií zapojených do tohto podujatia. Vstupne si môžete zakúpiť na pokladni SNG alebo na web stránke www.sng.sk.

Viac info

Diskusia: Galéria Re:Modern | Noc múzeí a galérií 2023

2023, : slk

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2023 sa v kinosále Slovenskej národnej galérie bude konať diskusia s Pavlom Paňákom a Martinom Kusým (Architekti BKPŠ), autormi rekonštrukcie areálu SNG. Moderuje architekt Martin Zaiček. Vstupné na Noc múzeií a galérií je 5 €. Po zakúpení vám vstupenka platí do všetkých ostatných inštitúcií zapojených do tohto podujatia. Vstupne si môžete zakúpiť v pokladni SNG alebo na web stránke www.sng-sk Zobraziť viac

MP
Viac info

Projekcia: Ikony | Noc múzeí a galérií 2023

Ikony; 2020, verzie: OR : slk

Po prednáške| Diskusia: Galéria Re:Modern premietneme dva dokumentárne filmy zo seriálu RTVS Ikony: Vladimír Dedeček (r. Jana Durajová, 30 min) a Ikony: Martin Kusý a Pavol Paňák (r. Lucia Kašová, 30 min). Vstupné na Noc múzeií a galérií je 5 €. Po zakúpení vám vstupenka platí do všetkých ostatných inštitúcií zapojených do tohto podujatia. Vstupne si môžete zakúpiť v pokladni SNG alebo na web stránke www.sng-sk Zobraziť viac

2D OR MP
Viac info

Kraťasy z archívu | Noc múzeí a galérií 2023

Kraťasy z archívu | Noc múzeí a galérií 2023; Rôzní, verzie: OR : slk

Kino Lumière - kino Slovenského filmového ústavu v spolupráci so Slovenskou národnou galériou sa po prvýkrát zapojí do celoeurópskeho projektu Noc múzeí a galérií. Cieľom NMaG je prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene. Slovenský filmový ústav ako inštitúcia ktorej primárnym cieľom je úschova, ochrana a lokálna i medzinárodná prezentácia filmových a iných audiovizuálnych diel, pri príležitosti konania NMaG a 60. výročia svojej existencie, ponúkne divákom nahliadnutie do filmového archívu v podobe projekcie pásma krátkych filmov Kraťasy z archívu v kinosále SNG. Nahliadnutie do filmového archívu je rozdelené na tri časti. V prvej budú uvedené reklamné filmy spred 60 rokov. Druhá je zameraná na dokumentárne filmy o ľudovom umení, umelkyniach a umelcoch. Tretia časť predstaví kreslené filmy nestora slovenskej animácie, Viktora Kubala, ktorý sa narodil pred 100 rokmi. V pásme bude premietnutých spolu 9 krátkych filmov, ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav. Filmy sa budú premietať v slučke od 19:00 v kinosále SNG. Dymogam (r. Pavel Miškuv, 1958, 2ʾ9ʾʾ)
Akcia BL (r. Florián Andris, 1959, 2ʾ25ʾʾ)
Hrášková princezná (r. Pavel Miškuv, 1960, 2ʾ28ʾʾ)
Pieseň farieb a tvarov (r. Karol Skřipský, 1960, 14ʾ23ʾʾ)
Vyrástli z dreva (r. Vojtech Andreánsky, 1962, 14ʾ26ʾʾ)
Obyčajné drevo (r. Karol Skřipský, 1967, 14ʾ21ʾʾ)
Janko Hraško u kúzelníka (r. Viktor Kubal, 1973, 7ʾ25ʾʾ)
Postup (r. Viktor Kubal, 1968, 5ʾ43ʾʾ)
Zem (r. Viktor Kubal, 1966, 6ʾ55ʾʾ) Vstupné na Noc múzeií a galérií je 5 €. Po zakúpení vám vstupenka platí do všetkých ostatných inštitúcií zapojených do tohto podujatia. Vstupne si môžete zakúpiť v pokladni SNG alebo na web stránke www.sng-sk Zobraziť viac

2D OR MP