Nástup... a čo bolo ďalej

Sprievodný program k výstave SNG: Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945
9. 11. 2016 – 14. 12. 2016

V novembri a decembri 2016 sme v spolupráci so Slovenskou národnou galériou zaradili do programu Filmotéky prehliadku Nástup... a čo bolo ďalej, ktorá je sprievodným programom k výstave SNG pod názvom Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945. Na Slovensku doteraz vzniklo štyridsaťpäť hraných dlhometrážnych kinofilmov, ktorých dej sa odohráva v období slovenského štátu. Hoci v povedomí divákov im dominujú povstalecká téma a falšované obrazy, mnohé snímky sa snažili zložitú skutočnosť doby uchopiť mnohotvárnejšie. Žánrová voľba či poetika, metaforická reč, šermovanie replikami, psychologické rozmery dejinných zlomov ‒ to všetko viedlo k opakujúcim sa obrazom minulosti. Do prehliadky boli zaradené dnes už zabudnuté filmy s úmyslom pridružiť ich ‒ ako viac-menej rovnocenne zaujímavé i podnetné ‒ k filmom známejším a oceňovaným. Pred jednotlivými hranými filmami bude premietnutý slovenský zvukový týždenník Nástup, vydávaný rovnomennou spoločnosťou v rokoch 1938 – 1945. V celom období jeho existencie (9. 3. 1945 vyšlo posledné 340. číslo) mu výrobu zabezpečovali Ivan Július Kovačevič ako redaktor a režisér a kameraman Bohumil Havránek. Výber premietaných filmov pripravila Eva Vženteková, výber týždenníkov Nástup pripravila Petra Hanáková. Prvú projekciu lektorsky uvedú Petra Hanáková a Eva Vženteková, ostatné projekcie bude lektorsky uvádzať Eva Vženteková. 

Viac info

Naši pred bránami

Naši pred bránami; Ľudovít Filan, 1970, verzie: OR : slk

Tragikomédia o ľuďoch, ktorí sa v čase vojnovej Slovenskej republiky snažia využiť situáciu na vlastné obohatenie. Štvorčlenná rodina starého Gavoru opustí istotu rodnej dediny zaslepená vyhliadkami na rýchlu kariéru a bohatstvo v hlavnom meste. Film uvádzame pri príležitosti 100. výročia narodenia strihača Bedřicha Voděrku (3. 3. 1922 – 5. 9. 1981) a 80. výročia narodenia herca Michala Dočolomanského (25. 3. 1942 – 26. 8. 2008), ktorý vo filme stvárnil postavu Vlada Čierneho. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Veľká noc a veľký deň

Veľká noc a veľký deň; Štefan Uher, 1974, verzie: OR : deu, fra, rus, slk

Dramatický príbeh z obdobia SNP. V slovenskej dedine Vidovce sa skrýva neveľká skupina ustupujúcich nemeckých vojakov. Okolie dediny však obsadili partizáni a prakticky zničili všetky ústupové cesty. Posledná noc vojny a prvý deň oslobodenia je pre všetkých skúškou charakteru a životného postoja. Zobraziť viac

2D OR MP
Viac info

Život na úteku

Život na úteku; Jozef Režucha, 1975, OV /sk, nem./ Filmotéka; Jozef Režucha, 1975, verzie: OR

Životopisný film o letcovi Ľudovítovi Kukorellim, ktorý po okupácii Československa organizoval útek skupiny letcov do Juhoslávie a po napadnutí ZSSR pomáhal vlastencom prebehnúť do Maďarska. Za svoju činnosť bol niekoľkokrát súdený, ale vždy sa mu podarilo za dramatických okolností z väzenia utiecť. Uvádzame spolu s: Nástup č. 240/1943 * 15‘ lektorský úvod: Eva Vženteková Zobraziť viac

2D OR MP