DOUBLE BILL 2/2017

Február 2017: Päste vo vreckách, Harold a Maude

Alessandro a Harold, dvaja mladí ľudia fascinovaní smrťou. Jedináčik Harold (Harold a Maude) je mladík z bohatej rodiny. Nikdy nemal núdzu o materiálne statky. Voľné chvíle svojej prázdnej existencie trávi na pohreboch neznámych ľudí kam jazdí na pohrebnom voze. Aby upútal pozornosť svojej matky inscenuje vlastné samovraždy. Stretáva Maude, takmer osemdesiat ročnú ženu plnú energie, ktorá dá jeho životu zmysel. Po jej boku je konečne slobodný... a začína žiť svoj život naplno. Alessandro (Päste vo vreckách) má troch súrodencov a chorú matku. On sám, jeho sestra a brat trpia epilepsiou. Jediným zdravým členom rodiny je Augusto, ktorý by rád žil svoj vlastný život, no musí sa o najbližších starať a živiť ich. Alessandro si uvedomuje, že je mu spolu s matkou a súrodencami príťažou. Rozhodne sa, že mu jeho život prinavráti. Zosnoval plán „kolektívnej samovraždy“. Zbaví sa celej rodiny aj seba. Augusto bude konečne slobodný... a  začne žiť svoj život naplno.